Het exporteren en archiveren van cursussen zijn bewerkingen met totaal verschillende doeleinden in Blackboard Learn:

  • Een cursus exporteren is nuttig wanneer cursusmateriaal op een later tijdstip opnieuw moet worden gebruikt voor nieuwe studenten.
  • Een cursus archiveren is nuttig om over een kopie van de cursus en de gebruikersinteracties te beschikken.

Exporteren of archiveren resulteert in een cursuspakket in een ZIP-bestand. Als je een cursus herstelt, uploadt je het cursuspakket naar Blackboard Learn.

U kunt cursus- of archiefpakketten uit oudere versies van Blackboard Learn importeren in de huidige versie. Pakketten die zijn geëxporteerd uit nieuwere versies kunnen echter niet worden geïmporteerd in oudere versies.

Meer informatie over het maken van cursussen