De eerste keer dat jij of een cursusleider met de juiste bevoegdheden een nieuwe cursus opent, gebeurt dit in de originele cursusweergave. Je kunt echter ook kiezen voor de Ultra-cursusweergave. De enige uitzondering is als je in de configuratie van de Ultra-ervaring hebt opgegeven dat het gebruik van de Ultra-cursusweergave verplicht is voor nieuwe cursussen.


Een nieuwe cursus maken

Configuratiescherm voor systeembeheer > Cursussen > Cursus maken > Nieuw

Voor elke nieuwe cursus die je maakt, moet je waarden opgeven voor Cursusnaam en Cursus-ID. De overige opties worden in de onderstaande tabel beschreven.


Opties

In deze tabel vind je informatie over de optionele velden voor het maken van een nieuwe cursus.

Sommige velden worden momenteel niet ondersteund in de Ultra-ervaring.

Beschikbare velden voor cursusgegevens
Veld Beschrijving
Algemene gegevens
Cursusnaam
[verplicht]
Cursusnaam hoeven niet uniek te zijn. Je kunt dus bijvoorbeeld drie cursussen hebben die allemaal "Componeren voor beginners" heten. U kunt een cursus op ieder moment een andere naam geven. De maximale lengte is 255 tekens. Er kunnen zoekopdrachten worden uitgevoerd op de inhoud van dit veld.
Cursus-ID
[verplicht]
Cursus-ID's moeten uniek zijn. Als je bijvoorbeeld drie cursussen "Componeren voor beginners" hebt, moet je drie verschillende cursus-ID's maken, zoals comp_01, comp_02 en comp_03.

Je kunt cijfers, letters, afbreekstreepjes (-), liggende streepjes (_) en punten (.) gebruiken. Alle andere tekens, inclusief spaties, zijn niet toegestaan.

Je kunt cursus-ID's achteraf niet meer wijzigen. Er kunnen zoekopdrachten worden uitgevoerd op de inhoud van dit veld.

Beschrijving* Beschrijvingen worden opgenomen in de cursuscatalogus. Vergeet niet een korte samenvatting van de cursus te geven en instructies om in te schrijven.

*Hoewel deze informatie wordt opgeslagen, worden beschrijvingen op dit moment niet ondersteund in de Ultra-ervaring.

Studiegebied en vakgebied* Studiegebieden en vakgebieden maken het mogelijk om verwante cursussen te groeperen, zodat gebruikers makkelijker kunnen zoeken en bladeren in de cursuscatalogus.

*Hoewel deze informatie wordt opgeslagen, worden studiegebieden en vakgebieden op dit moment niet ondersteund in de Ultra-ervaring.

Periode Met behulp van perioden (semesters) kun je de cursusbeschikbaarheid koppelen aan specifieke tijdseenheden, zoals sessies en dagen vanaf de einddatum van inschrijving. Je kunt perioden beheren via het configuratiescherm voor systeembeheer > Cursussen > Semesters.

Voor het ordenen van cursussen op een tijdlijn op de pagina Cursussen voor cursusleiders en studenten worden zowel begin- en einddatums voor perioden als voor cursussen gebruikt.

beschikbaarheid
Beschikbaar Wanneer je een cursus niet-beschikbaar maakt, kunnen studenten de cursus wel zien in hun cursuslijst, maar kunnen ze hem niet openen. Cursusleiders zien niet-beschikbare cursussen in hun cursuslijst en kunnen ze ook openen. Op de pagina Cursussen worden niet-beschikbare cursussen aangegeven als Persoonlijk. Cursusleiders kunnen een cursus openen als studenten aan de slag mogen met de cursus.
duur Hier kun je de periode definiëren waarin de cursus beschikbaar is.

Originele cursusweergave: beschikbare cursussen zijn toegankelijk voor studenten of ze kunnen zich inschrijven voor de cursus, als zelfinschrijving is toegestaan.

Ultra-weergave van cursus: beschikbare cursussen zijn toegankelijk voor studenten, maar zelfinschrijving is op dit moment niet mogelijk.

Selecteer Doorgaand om de cursus altijd beschikbaar te stellen, dus zonder datumbeperkingen.

Je kunt datums selecteren om de cursusbeschikbaarheid te beperken tot bepaalde datums. De begin- en eind tijden worden automatisch ingesteld in de lokale tijd van de maker van de cursus. Als de lokale tijd van de cursusmaker Eastern Standard Time is, wordt de tijd ingesteld op Eastern Standard Time. De cursus begint meteen en eindigt om 11:59:59. 

Als je de beschikbaarheid van de cursus wilt beperken tot een bepaald aantal dagen na de inschrijvingsdatum van een student, selecteer je Dagen vanaf datum van inschrijving en voer je het aantal dagen in.

Cursusweergaveopties
Een cursusweergave kiezen Geef aan of de cursus de Ultra-cursusweergave of de originele cursusweergave gebruikt. Een andere optie is dat je de cursusleider laat beslissen wat de beste weergave is voor een cursus.

Meer informatie over opties voor cursusweergave

Gasttoegang
Gastgebruikers toegestaan Originele cursusweergave: je kunt niet-geverifieerde gebruikers al dan niet toestemming geven om zich in te schrijven voor cursussen. Gebruikers kunnen instellingen opgeven binnen een cursus die van invloed zijn op de inhoud en tools die beschikbaar zijn voor gasten.

Ultra-weergave van cursus: Gasten zijn op dit moment niet toegestaan.

Categorieën
Categorie cursuscatalogus selecteren* De categorie bepaalt waar de cursusbeschrijving wordt weergegeven in de cursuscatalogus.

*Hoewel deze informatie wordt opgeslagen, wordt de cursuscatalogus op dit moment niet ondersteund in de Ultra-ervaring.

Hiërarchieknooppunten binnen de instelling
Knooppunt toevoegen De tool Instellingshiërarchie is beschikbaar als de instelling toegang heeft tot functies van Community Engagement.

Als je een cursus voor meerdere instellingen beschikbaar wilt maken, selecteer je Knooppunt zoeken.

Selecteer of je het knooppunt wilt zoeken aan de hand van de naam, beschrijving of ID. Selecteer een zoekvoorwaarde in het menu: Bevat, Gelijk aan, Begint met of Niet leeg. Typ de zoekterm en selecteer Start. Schakel in de zoekresultaten het selectievakje in van de instellingen waarvoor je deze cursus wilt toevoegen. Selecteer Verzenden.

Beheerders kunnen knooppunten definiëren op de pagina Hiërarchie.

banner
Huidige bannerafbeelding Originele cursusweergave: hier zie je de afbeelding die op dit moment boven aan de pagina Mededelingen van een cursus wordt weergegeven.

We adviseren een afbeeldingsgrootte van ongeveer 480 x 80 pixels in de indeling JPEG, GIF of PNG.

Ultra-weergave van cursus: Banners worden momenteel niet ondersteund in de Ultra-cursusweergave.

Nieuwe bannerafbeelding Selecteer in de originele cursusweergave Bladeren om een andere afbeelding te kiezen. De nieuwe afbeelding wordt pas weergegeven nadat je Verzenden hebt geselecteerd om de cursusgegevens op te slaan.

Als je de bestaande afbeelding wilt verwijderen zonder deze te vervangen, selecteer jeVerwijderen. De afbeelding wordt verwijderd wanneer je Verzenden selecteert.

Inschrijvingsopties
Via cursusleider/systeembeheerder Originele cursusweergave: je kunt instellen dat een cursusleider of beheerder alle inschrijvingen voor de cursus moet afhandelen. Een andere mogelijkheid is dat studenten per e-mail inschrijvingsverzoeken mogen versturen naar cursusleiders, die deze vervolgens goedkeuren of weigeren.

Ultra-weergave van cursus: inschrijvingsopties worden op dit moment niet ondersteund.

Zelfinschrijving Originele cursusweergave: je kunt gebruikers toestemming geven zich zelf in te schrijven voor de cursus. Desgewenst kun je zelfinschrijving beperken op periode of toegangscode. Als je Toegangscode vereisen voor inschrijving selecteert, geef dan de tekst op voor de toegangscode.

Ultra-weergave van cursus: zelfinschrijving wordt op dit moment niet ondersteund.

Taal-pakket
Taalpakket*

Taalpakket doorvoeren*

Het taalpakket bepaalt de tekst die wordt weergegeven op knoppen, in titels en op andere navigatieonderdelen.
Standaardweergave van inhoud
Weergave Inhoud Originele cursusweergave: De beschikbare opties zijn Alleen pictogram, Alleen tekst, en Pictogram en tekst.

Ultra-weergave van cursus: alle items op de pagina Cursusinhoud worden weergegeven met een pictogram en tekst. Je kunt deze weergave niet wijzigen.