Gebruikers inschrijven voor een cursus

Als je meerdere gebruikers wilt inschrijven voor een cursus, doe je dit in groepen die je baseert op hun rollen in de cursus. Je kunt één rol per set gebruikers selecteren. Als een cursus bijvoorbeeld een of meer cursusleiders heeft, moet je die eerst inschrijven. Daarna ga je verder met de studenten.

Een andere manier is om alle gebruikers in te schrijven met de rol Student en vervolgens de cursusrol van bepaalde gebruikers aan te passen. Als je bijvoorbeeld 23 studenten, één cursusleider en één onderwijsassistent wilt inschrijven, kun je alle 25 gebruikers inschrijven met de rol Student. Vervolgens wijzig je van twee gebruikers de rol in Cursusleider en Onderwijsassistent.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik in het gedeelte Cursussen op Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Open op de pagina Cursussen het menu van de cursus en selecteer Inschrijvingen.
 4. Selecteer op de pagina Inschrijvingen de optie Gebruikers inschrijven.
 5. Als je de exacte gebruikersnamen weet van de gebruikers, typ je deze in het vak Gebruikersnaam op de pagina Inschrijvingen toevoegen. Plaats tussen de namen een komma als scheidingsteken.

  Selecteer Bladeren om te zoeken naar gebruikers als je de gebruikersnamen niet weet. Schakel het selectievakje in van de gebruikers die je wilt inschrijven en selecteer Verzenden.

 1. Selecteer in het menu Rol een cursusrol voor deze groep gebruikers, zoals Cursusleider. De geselecteerde rol geldt alleen voor deze cursus. De instelling kan aangepaste rollen maken.
 2. Definieer de Beschikbaarheid van inschrijving voor deze groep gebruikers. Selecteer Nee om de gebruikers in te schrijven, maar de cursus nog niet beschikbaar te maken. Als je de gebruikers wilt inschrijven en de cursus direct beschikbaar wilt maken, selecteer je Ja. Als je de Ultra-ervaring gebruikt, kun je de cursusbeschikbaarheid van een gebruiker overschrijven.
 3. Selecteer Verzenden. Verzenden.

Als je een cursus samenvoegt met een hoofdcursus, worden de studenten van die cursus automatisch ingeschreven voor de hoofdcursus. Als studenten de cursus openen, zien ze echter alleen de cursus-ID van de onderliggende cursus waarvoor ze oorspronkelijk zijn ingeschreven. Zie Cursussen samenvoegen en splitsen voor meer informatie over het samenvoegen van cursussen.


De rol van een gebruiker wijzigen voor een cursus

Je kunt de rol van een gebruiker in een cursus op ieder moment wijzigen. Als een cursusleider bijvoorbeeld gedurende het semester een extra assistent nodig blijkt te hebben, kun je de rol van een gebruiker voor die cursus wijzigen van Student in Onderwijsassistent.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik in het gedeelte Cursussen op Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Open op de pagina Cursussen het menu van de cursus en selecteer Inschrijvingen.
 4. Open op de pagina Inschrijvingen het menu van de gebruikersnaam en selecteer Bewerken.
 5. Selecteer op de pagina Inschrijvingen bewerken een nieuwe rol in het menu Rol. De geselecteerde rol geldt alleen voor deze cursus.
 6. Selecteer Verzenden.

Inschrijvingen beperken per cursusrol

Als cursusleiders en ondersteunend personeel in je instelling handmatig aspecten van cursuslidmaatschap afhandelen, kun je beperken welke cursusrollen een gebruiker kan toevoegen aan, wijzigen in of verwijderen uit de naamlijst van een cursus.

1. Ga in het configuratiescherm voor systeembeheer naar het gedeelte Gebruikers en selecteer Cursus-/organisatierollen.

2. Selecteer de cursus-/organisatierol die je wilt beheren en selecteer Bewerken in het menu.

Administrator panel to manage course enrollments by role

3. Selecteer op de pagina Cursus-/organisatierollen onder Beheer van cursusinschrijvingen beperken de rollen die je met deze rol (de rol die je nu bewerkt) kunt beheren in een cursus. Het is bijvoorbeeld handig dat de rol Cursusleider de rollen Onderwijsassistent, Beoordelaar en Cursusbouwer kan inschrijven. Hierdoor kan de cursusleider deze ondersteunende rollen inschrijven, bewerken of verwijderen uit de naamlijst van een cursus.

4. Verplaats de geselecteerde rollen naar het veld Beheersbaar door gebruiker.

5. Selecteer Verzenden.

Cursusleiders kunnen nu anderen met de cursusrollen Onderwijsassistent, Beoordelaar of Cursusbouwer inschrijven. De cursusleider kan deze rollen ook bewerken of verwijderen uit de cursus als de bevoegdheden dit toestaan. Ga voor informatie over het beheren van bevoegdheden voor cursus- en organisatierollen naar Cursus- en organisatierollen

Je moet de configuratie van cursusrollen controleren om ervoor te zorgen dat deze optimaal aansluit op het instellingsbeleid. Bevestig de toewijzing van verwachte bevoegdheden. Stel eventuele beperkingen in voor cursusrollen met de bovenstaande bevoegdheden.

Er zijn twee bevoegdheden waarmee een cursusgebruiker andere inschrijvingen kan toevoegen:

 • Configuratiescherm voor cursussen (Gebruikers en groepen) > Gebruikers > Gebruiker inschrijven
  • Gebruik deze bevoegdheid wanneer je beperkingen voor cursusrollen wilt toepassen.
 • Configuratiescherm voor cursussen (Gebruikers en groepen) > Gebruikers > Gebruiker inschrijven voor alle rollen
  • Gebruik deze bevoegdheid wanneer de gebruiker gebruikers met elke cursusrol kan inschrijven, maar je beperkingen voor cursusrollen wilt toepassen op de bevoegdheden voor inschrijving bewerken en verwijderen.

Er zijn nu ook twee bevoegdheden voor het inschrijven van meerdere gebruikers:

 • Configuratiescherm voor cursussen/organisaties (Gebruikers en groepen) > Gebruikers > Gebruikers inschrijven (batch)
  • Gebruik deze bevoegdheid als je limieten voor cursusrollen wilt toepassen op batchbewerkingen.
 • Configuratiescherm voor cursussen (Gebruikers en groepen) > Gebruikers > Gebruikers inschrijven (batch) voor alle rollen
  • Gebruik deze bevoegdheid wanneer de gebruiker andere gebruikers met elke cursusrol kan inschrijven (batch). De beperkingen voor cursusrollen blijven van toepassing op de bevoegdheden voor bewerken en verwijderen.

Deze beperkingen zijn ook van toepassing op bevoegdheden voor het bewerken en verwijderen van inschrijvingen van andere cursusrollen. Wanneer bevoegdheden met de tag 'alle rollen' zijn toegestaan, kan de gebruiker alle cursusrollen bewerken en verwijderen zonder beperkingen.

Inschrijvingen bewerken:

 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Gebruikers en groepen) > Gebruikers > Beschikbaarheid van systeem-DSK-gebruiker wijzigen in de cursus/organisatie
 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Gebruikers en groepen) > Gebruikers > Rol van systeem-DSK-gebruiker in de cursus/organisatie wijzigen
 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Gebruikers en groepen) > Gebruikers > Systeem-DSK-cursusleider instellen als primair in de Ultra-cursusweergave
 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Gebruikers en groepen) > Gebruikers > Beschikbaarheid van niet-systeem-DSK-gebruiker wijzigen in de cursus/organisatie
 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Gebruikers en groepen) > Gebruikers > Rol van niet-systeem-DSK-gebruiker wijzigen in de cursus/organisatie
 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Gebruikers en groepen) > Gebruikers > Niet-systeem-DSK-cursusleider instellen als primair in de Ultra-cursusweergave

Inschrijvingen verwijderen:

 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Gebruikers en groepen) > Gebruikers > Systeem-DSK-gebruikers verwijderen uit de cursus/organisatie
 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (Gebruikers en groepen) > Gebruikers > Niet-systeem-DSK-gebruikers verwijderen uit de cursus/organisatie

Ga voor meer informatie over rollen en bevoegdheden naar de pagina Rollen en bevoegdheden.


Alle ingeschreven gebruikers voor een cursus weergeven

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik in het gedeelte Cursussen op Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Open op de pagina Cursussen het menu van de cursus en selecteer Inschrijvingen. Er wordt een lijst met ingeschreven gebruikers weergegeven.
 4. Vanaf deze pagina kun je een e-mail sturen naar een gebruiker door het e-mailadres van de gebruiker te selecteren. Het standaard e-mailprogramma wordt dan geopend met een nieuw bericht geadresseerd aan deze gebruiker.
 5. Ga naar het menu van een gebruiker om andere acties uit te voeren:
  • Wachtwoord wijzigen. het wachtwoord van een gebruiker wijzigen. Typ het wachtwoord, typ het nogmaals ter bevestiging en selecteer Verzenden.
  • Cursusinschrijvingen. de cursussen weergeven of bewerken waarvoor een gebruiker is ingeschreven.
  • Organisatie-inschrijvingen. de organisatie-inschrijvingen van een gebruiker weergeven of bewerken.

Gebruikers inschrijven (batch)

Je kunt via een batchbestand maximaal 500 gebruikers tegelijk inschrijven voor cursussen. Als het batchbestand geen kenmerk Cursusrol binnen instelling bevat voor een gebruiker, wijst Blackboard Learn de standaardcursusrol Student toe.

Meer informatie over richtlijnen voor batchbestanden voor inschrijvingen

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik in het gedeelte Cursussen op Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursussen de optie Gebruikers inschrijven.
 3. Selecteer op de pagina Gebruikers inschrijven de optie Bestand kiezen.
 4. Navigeer in het vak Bestand uploaden naar het batchbestand en selecteer Openen.
 5. Selecteer bij Type scheidingsteken het scheidingsteken voor het bestand. Als je Automatisch selecteert, wordt het batchbestand geanalyseerd door Blackboard Learn en wordt het scheidingsteken bepaald op basis van het aantal keren dat een teken in het bestand voorkomt.
 6. Selecteer Verzenden.

Gebruikers verwijderen uit een cursus

Als je gebruikers verwijdert uit een cursus, blijven de gebruikers gewoon aanwezig in Blackboard Learn. Nadat een gebruiker is verwijderd uit een cursus, heeft de gebruiker geen toegang meer tot cursusmateriaal of gebruikersinteracties. De gebruiker is ook niet meer ingeschreven voor de cursus.

Het is niet mogelijk om verwijderde gebruikers automatisch weer terug te halen in een cursus. Je kunt verwijderde gebruikers wel opnieuw inschrijven.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik in het gedeelte Cursussen op Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Open op de pagina Cursussen het menu van de cursus en selecteer Inschrijvingen. Er wordt een lijst met ingeschreven gebruikers weergegeven.
 4. Schakel het selectievakje in van de gebruikers die je wilt verwijderen.
 5. Selecteer Gebruikers verwijderen uit cursus.
 6. Selecteer Verzenden

Studenten uitnodigen

Je kunt studenten per e-mail uitnodigen voor een cursus. 

 1. Ga naar de pagina Cursusinhoud van de cursus. Selecteer Naamlijst onder Details en acties
 2. Selecteer Studenten uitnodigen bovenaan het venster Naamlijst. Het venster Studenten uitnodigen wordt geopend.
 3. Voer het e-mailadres van een student in het veld E-mail in. Als je meerdere studenten wilt uitnodigen, scheid je de e-mails met een komma. Je kunt maximaal naar 50 e-mailadressen tegelijk verzenden. Studenten ontvangen een uitnodigingskoppeling in hun e-mail. Studenten kunnen in de e-mail klikken op Nu inschrijven om zichzelf in te schrijven voor de cursus. 
 4. Als je de uitnodiging naar studenten wilt verzenden, selecteer je Verzenden onderaan het venster. 

Ultra: Zelfinschrijving inschakelen

Je kunt zelfinschrijving inschakelen voor Ultra-cursussen. Als dit ingeschakeld is, kunnen cursusleiders de cursus-URL kopiëren en deze delen met iedereen die ze willen uitnodigen om zich in te schrijven. Ontvangers van de koppeling selecteren de koppeling om naar de pagina zelfinschrijving te gaan. Via die pagina kunnen studenten deelnemen aan de cursus.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik in het gedeelte Cursussen op Cursussen
 2. Zoek naar een cursus. 
 3. Open op de pagina Cursussen het menu van de cursus en selecteer Bewerken
 4. Selecteer Zelfinschrijving onder Inschrijvingsopties
 5. Je kunt de tijdsperiode instellen waarbinnen gebruikers zichzelf kunnen inschrijven. Voeg de gekozen Begindatum en Einddatum toe voor zelfinschrijving in deze cursus. Als een gebruiker probeert zichzelf in te schrijven buiten het datumbereik, wordt diegene niet omgeleid naar de pagina voor zelfinschrijving. 
 6. Je kunt een toegangscode instellen om je in te schrijven voor de cursus. Selecteer Toegangscode vereisen voor inschrijving om dit in te schakelen. Je kunt in het bijbehorende veld een toegangscode maken. 

Ultra: de cursusbeschikbaarheid aanpassen

Als studenten buiten de normale semesters toegang tot een cursus nodig hebben, kun je de inschrijving van deze studenten overschrijven. Ze hebben dan toegang tot de cursus tot de datum die jij instelt.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik in het gedeelte Cursussen op Cursussen
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Open op de pagina Cursussen het menu van de cursus en selecteer Inschrijvingen. Er wordt een lijst met ingeschreven gebruikers weergegeven.
 4. Open het menu van de gebruikersnaam en selecteer Bewerken.
 5. Selecteer op de pagina Gebruikers inschrijven een kalenderdag voor Vervangende datum beschikbaarheid. Hiermee krijgt de gebruiker tot de datum die je selecteert toegang tot de cursus. Met deze optie worden eerdere datuminstellingen voor de inschrijving geannuleerd.

De pagina Gebruikers inschrijven is ook toegankelijk via de pagina Gebruikers in het configuratiescherm voor systeembeheer. Zoek een gebruiker en selecteer Cursusinschrijvingen.


Meer informatie over cursusinschrijvingen