Wanneer je een cursus gaat maken, zijn er maar twee eigenschappen die Blackboard Learn nodig heeft om de cursus te kunnen genereren: een cursusnaam en een cursus-ID. Er zijn echter nog verschillende andere cursuseigenschappen die een aantal belangrijke aspecten van cursussen bepalen, zoals wanneer ze beschikbaar zijn.

Je kunt de eigenschappen van een cursus bewerken en instellingen opgeven die niet zijn gedefinieerd tijdens het maken van de cursus.

Je kunt cursussen ook samenvoegen. Deze cursussen worden onderliggende cursussen in een grotere cursusset. Deze cursussen worden dan in het cursusoverzicht onder de hoofdcursus vermeld. Onderliggende cursussen worden als niet-beschikbaar gemarkeerd, en moeten die status houden, maar je kunt ze beheren in de hoofdcursus. Actieve cursussen (cursussen met inzendingen van studenten) mogen nooit als een onderliggende cursus deel uitmaken van een relatie met samengevoegde cursussen.

Meer informatie over het samenvoegen en splitsen van cursussen


De hier beschreven functies kunnen afwijken van wat je gebruikers zien in de interface. In de Ultra-cursusweergave is een beperkte set inhoudstypen en functies beschikbaar, en dat worden er steeds meer met elke release.

Cursuseigenschappen weergeven of bewerken

Het menu van een onderliggende cursus bevat maar een beperkt aantal opties, aangezien dit type cursus moet worden beheerd vanuit de bijbehorende hoofdcursus.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Open op de pagina Cursussen het menu van een cursus en selecteer Bewerken.
 4. De cursuseigenschappen bewerken. Je kunt de cursus-ID niet wijzigen.
 5. Selecteer Verzenden.

Cursusbeschikbaarheid wijzigen

In Blackboard Learn worden niet-beschikbare cursussen in de zoekresultaten aangeduid met een rode X. Als je de beschikbaarheid van een cursus wilt wijzigen, open je het menu van de cursus.

Je kunt het SIS Integration Framework gebruiken om cursussen uit te schakelen in de database. De opdrachtregeltool Momentopname wordt niet meer ondersteund in Learn SaaS-implementaties. Als je in het verleden de opdrachtregeltool Momentopname hebt gebruikt om cursussen uit te schakelen, kun je hier lezen hoe je dit kunt doen met het Momentopname-bestand van SIS Framework. In Blackboard Learn worden uitgeschakelde cursussen aangegeven met een cirkel met een X er doorheen.

In deze onderwerpen wordt SIS Integration Framework beschreven in versies van Learn met zelfhosting en Managed Hosting, maar de informatie geldt ook voor SaaS-implementaties. Na het lezen van de pagina's over SIS Framework gebruik je de knop Terug van je browser om hier terug te keren.

Een cursus als voltooid markeren

Op dit op dit moment is de optie Cursus voltooien alleen beschikbaar voor de Ultra-cursusweergave. Alleen cursusleiders kunnen een cursus vanaf de pagina Cursussen op voltooid zetten. Beheerders kunnen de beschikbaarheid van een cursus bepalen vanuit het configuratiescherm voor systeembeheer, maar een cursus op voltooid zetten kan daar niet.

Op de pagina Cursussen kunnen beheerders de beschikbaarheid bepalen van de cursussen die ze geven. Wijs naar een cursuskaart en selecteer het slotpictogram om de beschikbaarheid van een cursus te wijzigen. Je kunt dit trouwens ook doen op de pagina Cursusinhoud. Wanneer je de beschikbaarheid van een geopende cursus wijzigt, kun je de cursus instellen als Privé of voltooien.

Een voltooide cursus kan alleen worden gelezen. Ingeschreven studenten kunnen de cursus openen en de inhoud op de gebruikelijke manier raadplegen, maar er is geen interactie mogelijk met de cursus, zoals het deelnemen aan discussies of het inleveren van opdrachten. Een privé-cursus wordt vermeld op de pagina Cursussen van een ingeschreven student, maar studenten kunnen de cursus niet openen en ook geen inhoud raadplegen.

Wanneer een cursus is voltooid, kan een cursusleider de beschikbaarheid van de cursus weer wijzigen in Privé of Open. De optie Cursus voltooien is niet gekoppeld aan het semester van de cursus.


Cursusstructuren in- of uitschakelen

Cursusstructuren zijn op dit moment alleen beschikbaar in de originele cursusweergave.

Cursusstructuren bevatten vooraf gedefinieerde cursusmaterialen zoals koppelingen in het cursusmenu in de originele cursusweergave, instructies en voorbeelden van inhoud om cursusleiders te helpen hun cursus snel te kunnen organiseren in de originele cursusweergave. Beheerders bepalen de beschikbaarheid van deze functie.

Meer informatie over het gebruik van cursusstructuren

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursusinstellingen de optie Cursusmenu en -structuren.
 3. Schakel op de pagina Cursusmenu en -structuren het selectievakje Cursusstructuren inschakelen in. Schakel het selectievakje uit als u cursusleiders geen toegang wilt bieden tot deze functie.
 4. Selecteer Verzenden.

De Snelle configuratiehandleiding in- of uitschakelen

De Snelle configuratiehandleiding is op dit moment alleen beschikbaar in de originele cursusweergave.

De Snelle configuratiehandleiding helpt cursusleiders bij het kiezen van elementen voor hun cursussen, zoals een cursusstructuur. Zij kunnen ook de cursusnaam en beschrijving bewerken, en onderwerpen en videotutorials bekijken om meer te weten te komen over het bouwen van hun cursussen.

Je kunt kiezen of de Snelle configuratiehandleiding al dan niet wordt weergegeven wanneer cursusleiders hun cursussen openen. Als je ervoor kiest de weergave uit te schakelen, kunnen cursusleiders de handleiding in de originele cursusweergave openen via het configuratiescherm > Aanpassen > Snelle configuratiehandleiding.

 1. Open het Configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursusinstellingen de optie Snelle configuratiehandleiding.
 3. Selecteer op de pagina Snelle configuratiehandleiding het vakje voor De Snelle configuratiehandleiding niet weergeven bij het openen van een cursus om het uit te schakelen. Schakel het selectievakje uit om het in te schakelen.
 4. Selecteer Verzenden.

Cursusmateriaal via een bulkbewerking verwijderen

Het is zeer handig om aan het einde van een cursus het gebruikte cursusmateriaal via een bulkbewerking te verwijderen. Je kunt het materiaal selecteren dat je wilt verwijderen en de rest bewaren voor toekomstig gebruik. U kunt bijvoorbeeld studenten en cijfers verwijderen uit een cursus, maar de inhoud bewaren.

Het is niet mogelijk om materiaal terug te halen dat via een bulkbewerking is verwijderd.

Als je Gebruikers via een bulkbewerking verwijdert, worden alle gebruikers met de rol van student verwijderd uit de cursus. De rollen van onderwijsassistent, beoordeelaar en cursusbouwers worden niet verwijderd.

Het is raadzaam de cursus eerst te archiveren, zodat u deze na het uitvoeren van Bulk verwijderen desnoods kunt herstellen.


Verwijderen via bulkbewerking

Configuratiescherm > Pakketten en functies > Bulk verwijderen

 1. Selecteer in het gedeelte Selecteer inhoudsmateriaal om te verwijderen de selectievakjes van de inhoudsgebieden in de cursus die je wilt verwijderen.
 2. Schakel bij Selecteer ander materiaal om te verwijderen de selectievakjes in van inhoud uit andere gebieden van de cursus die je wilt verwijderen. Als u bijvoorbeeld Contactpersonen selecteert, worden alle gegevens met betrekking tot docenteninformatie verwijderd.
 3. Typ bij Bevestiging 'Delete' in het vak om de bulkbewerking te bevestigen.
 4. Selecteer Verzenden.

Cursussen verwijderen

Wanneer je een cursus verwijdert, maakt Blackboard Learn automatisch een definitief, compleet archiefpakket. Het archiefpakket wordt opgeslagen in de cursusmap autoArchive van de Content Collection onder de volgende bestandsnaam: Course_ID_Course_PKID_Course_Title_currentTime_in_milliseconds_bb_permanent.zip.

Archieven die automatisch worden gemaakt wanneer een cursus wordt verwijderd, zijn 30 dagen beschikbaar. Dit kan nuttig zijn als je gegevens wilt herstellen van een cursus die per ongeluk werd verwijderd.

Meer informatie over automatische archieven

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Schakel het selectievakje in van de cursussen die u wilt verwijderen.
 4. Klik op Verwijderen.
 5. Selecteer OK.