Wanneer je een cursus gaat maken, zijn er maar twee eigenschappen die Blackboard Learn nodig heeft om de cursus te kunnen genereren: een cursusnaam en een cursus-ID. Er zijn echter nog verschillende andere cursuseigenschappen die een aantal belangrijke aspecten van cursussen bepalen, zoals wanneer ze beschikbaar zijn.

Je kunt de eigenschappen van een cursus bewerken en instellingen opgeven die niet zijn gedefinieerd tijdens het maken van de cursus.

Je kunt cursussen ook samenvoegen. Deze cursussen worden onderliggende cursussen in een grotere cursusset. Deze cursussen worden dan in het cursusoverzicht onder de hoofdcursus vermeld. Onderliggende cursussen worden als niet-beschikbaar gemarkeerd, en moeten die status houden, maar je kunt ze beheren in de hoofdcursus. Actieve cursussen (cursussen met inzendingen van studenten) mogen nooit als een onderliggende cursus deel uit maken van een relatie met samengevoegde cursussen. Zie Cursussen samenvoegen en splitsen voor meer informatie.

De hier beschreven functies kunnen afwijken van wat je gebruikers zien in de interface. In de Ultra-cursusweergave is een beperkte set inhoudstypen en functies beschikbaar, en dat worden er steeds meer met elke release.


Cursuseigenschappen weergeven of bewerken

Het menu van een onderliggende cursus bevat maar een beperkt aantal opties, aangezien dit type cursus moet worden beheerd vanuit de bijbehorende hoofdcursus.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Open op de pagina Cursussen het menu van een cursus en selecteer Bewerken.
 4. Wijzig de cursuseigenschappen. Je kunt de cursus-ID niet wijzigen.
 5. Selecteer Verzenden.

Cursusbeschikbaarheid wijzigen

In Blackboard Learn worden niet-beschikbare cursussen in de zoekresultaten aangeduid met een rode X. Als je de beschikbaarheid van een cursus wilt wijzigen, open je het menu van de cursus.

Je kunt het SIS Integration Framework gebruiken om cursussen uit te schakelen in de database. De opdrachtregeltool Momentopname wordt niet meer ondersteund in Learn SaaS-implementaties. Als je in het verleden de opdrachtregeltool Momentopname hebt gebruikt om cursussen uit te schakelen, kun je hier lezen hoe je dit kunt doen met het Momentopname-bestand van SIS Framework. In Blackboard Learn worden uitgeschakelde cursussen aangegeven met een cirkel met een X er doorheen.

In deze onderwerpen wordt SIS Integration Framework beschreven in versies van Learn met zelfhosting en Managed Hosting, maar de informatie geldt ook voor SaaS-implementaties. Na het lezen van de pagina's over SIS Framework gebruik je de knop Terug van je browser om hier terug te keren.

Een cursus als voltooid markeren

Op dit moment is de optie Cursus voltooien alleen beschikbaar voor de Ultra-cursusweergave. Alleen cursusleiders kunnen een cursus vanaf de pagina Cursussen op voltooid zetten. Beheerders kunnen de beschikbaarheid van een cursus bepalen vanuit het configuratiescherm voor systeembeheer, maar een cursus op voltooid zetten kan daar niet.

Op de pagina Cursussen kunnen beheerders de beschikbaarheid bepalen van de cursussen die ze geven. Wijs naar een cursuskaart en selecteer het slotpictogram om de beschikbaarheid van een cursus te wijzigen. Je kunt dit trouwens ook doen op de pagina Cursusinhoud. Wanneer je de beschikbaarheid van een geopende cursus wijzigt, kun je de cursus instellen als Privé of voltooien.

Een voltooide cursus kan alleen worden gelezen. Ingeschreven studenten kunnen de cursus openen en de inhoud op de gebruikelijke manier raadplegen, maar er is geen interactie mogelijk met de cursus, zoals het deelnemen aan discussies of het inleveren van opdrachten. Een privé-cursus wordt vermeld op de pagina Cursussen van een ingeschreven student, maar studenten kunnen de cursus niet openen en ook geen inhoud raadplegen.

Wanneer een cursus is voltooid, kan een cursusleider de beschikbaarheid van de cursus weer wijzigen in Privé of Open. De optie Cursus voltooien is niet gekoppeld aan het semester van de cursus.


Cursusstructuren in- of uitschakelen

Cursusstructuren bevatten vooraf gedefinieerde cursusmaterialen zoals koppelingen in het cursusmenu in de originele cursusweergave, instructies en voorbeelden van inhoud om cursusleiders te helpen hun cursus snel te kunnen organiseren in de originele cursusweergave. Blackboard-beheerders bepalen de beschikbaarheid van deze functie. Zie Werken met cursusstructuren voor meer informatie over de weergave voor cursusleiders.

Cursusstructuren zijn op dit moment alleen beschikbaar in de originele cursusweergave.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursusinstellingen de optie Cursusmenu en -structuren.
 3. Schakel op de pagina Cursusmenu en -structuren het selectievakje Cursusstructuren inschakelen in. Schakel het selectievakje uit als u cursusleiders geen toegang wilt bieden tot deze functie.
 4. Selecteer Verzenden.

Cursusthema's in- of uitschakelen

Cursusthema's zijn alleen beschikbaar voor cursussen die de originele cursusweergave gebruiken. Cursusleiders kunnen het thema niet wijzigen in een Ultra-cursus.

Cursusthema's voegen een achtergrondafbeelding toe aan de cursus en bepalen de kleur van de elementen van de gebruikersinterface, zoals het cursusmenu, knoppen en vervolgkeuzelijsten. U kunt op ieder moment een ander thema kiezen. Door een thema toe te passen, beïnvloedt u de inhoud van een cursus of een gekozen cursusstructuur niet.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik op Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursusinstellingen de optie Cursusthema's en pictogrammen.
 3. Schakel op de pagina Cursusthema's en pictogrammen het selectievakje Cursusthema's inschakelen in. Schakel het selectievakje uit als u cursusleiders geen toegang wilt bieden tot deze functie.
 4. Selecteer Verzenden.

Je kunt ook een pictogramthema selecteren voor de omgeving van Blackboard Learn.

Als je het thema Learn 2016 inschakelt voor je Blackboard Learn-omgeving, is het raadzaam om cursusthema's uit te schakelen omdat deze onderling conflicten kunnen veroorzaken, wat vervelend is voor de gebruikerservaring.

Meer informatie over het thema Learn 2016

Meer informatie over hoe cursusleiders cursusthema's gebruiken


De Snelle configuratiehandleiding in- of uitschakelen

De Snelle configuratiehandleiding helpt cursusleiders bij het kiezen van elementen voor hun cursussen, zoals een cursusstructuur. Zij kunnen ook de cursusnaam en beschrijving bewerken, en onderwerpen en videotutorials bekijken om meer te weten te komen over het bouwen van hun cursussen.

De Snelle configuratiehandleiding is op dit moment alleen beschikbaar in de originele cursusweergave.

Je kunt kiezen of de Snelle configuratiehandleiding al dan niet wordt weergegeven wanneer cursusleiders hun cursussen openen. Als je ervoor kiest de weergave uit te schakelen, kunnen cursusleiders de handleiding in de originele cursusweergave openen via het configuratiescherm > Aanpassen > Snelle configuratiehandleiding.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursusinstellingen de optie Snelle configuratiehandleiding.
 3. Selecteer op de pagina Snelle configuratiehandleiding het vakje voor De Snelle configuratiehandleiding niet weergeven bij het openen van een cursus om het uit te schakelen. Schakel het selectievakje uit om het in te schakelen.
 4. Selecteer Verzenden.

Gegevens verwijderen uit een cursus

U kunt bepaalde gegevens verwijderen uit een cursus, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rest van de cursus. Zo kun je items voor beoordeling verwijderen om de namen en cijfers van studenten te verwijderen uit een bestaande cursus. De cursusleider kan dezelfde cursus geven aan een andere groep studenten.

De verwijderde gegevens kunnen niet worden teruggehaald. Je kunt de verwijderde gegevens niet meer herstellen nadat je Verzenden hebt geselecteerd. Blackboard adviseert een cursus eerst te archiveren voordat je gegevens gaat verwijderen. Meer informatie over het exporteren, archiveren en herstellen van cursussen

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Open het menu van de cursus en selecteer Bulk verwijderen.
 4. Om cursusinhoud en inhoudsgebieden in de originele cursusweergave te verwijderen, selecteer je Informatie en Inhoud. Om alleen de cursusinhoud te verwijderen en niet het cursusgebied, selecteer je alleen Inhoud.
 5. Selecteer de andere cursusmaterialen die u wilt verwijderen.

  Als je Gebruikers of Grade Center-kolommen selecteert, verwijdert Blackboard Learn alle gebruikers met de rol Student. Gebruikers met de rol Onderwijsassistent, Beoordelaar of Cursusbouwer worden niet verwijderd.

 6. Typ delete in het vak Bevestiging.
 7. Selecteer Verzenden.

Cursussen verwijderen

Verwijderde cursussen of cursusbestanden kun je niet meer terughalen. Blackboard adviseert daarom cursussen eerst te archiveren en dan pas te verwijderen. Gearchiveerde cursussen kunnen worden hersteld en bevatten niet alleen cursusinhoud, maar ook inschrijvingen en interacties van gebruikers.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Schakel het selectievakje in van de cursussen die u wilt verwijderen.
 4. Klik op Verwijderen.
 5. Selecteer OK.