Vanaf versie 9.1 SP4 van Blackboard Learn worden de exacte instellingen op cursusniveau voor inhoud (beschikbaar en niet-beschikbaar) getraceerd en bijgehouden in het exportpakket.

In versies ouder dan Blackboard Learn 9.1 SP 4 werden alleen beschikbare items opgenomen in een pakket als een cursus werd geëxporteerd of gearchiveerd. Wanneer je een pakket importeert uit een omgeving ouder dan SP 4, zijn items die niet beschikbaar waren mogelijk niet beschikbaar omdat het pakket de niet-beschikbare items niet bevat. Blackboard Learn kan geen onderscheid maken tussen niet-beschikbare cursustools die expliciet zijn uitgesloten van de exportbewerking en nieuwe items die niet aanwezig waren in de oudere versie en die standaard op beschikbaar worden ingesteld.