Batchbestanden zijn speciale bestanden waarmee je tegelijkertijd maximaal 500 cursussen kunt maken of kopiëren. Zie Richtlijnen voor batchbestanden voor cursussen voor meer informatie over het maken van batchbestanden.


Maken via batch

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Wijs naar Cursus maken en selecteer Batch in de lijst.
 3. Selecteer op de pagina Maken via batch het veld Bestandslocatie of selecteer Bladeren.
 4. Navigeer in het venster Bestand uploaden naar het batchbestand en selecteer Openen.
 5. Selecteer bij Type scheidingsteken het scheidingsteken voor het batchbestand. Als u Automatisch selecteert, wordt het batchbestand geanalyseerd en wordt het scheidingsteken bepaald op basis van het aantal keren dat een teken in het bestand voorkomt.
 6. Selecteer Verzenden.

Cursussen kopiëren (batch)

Voor een betere integratie biedt het nieuwe SIS Framework een verbeterde interface voor het beheer en de verwerking van Snapshot-gegevens. Hoewel bestaande momentopnamen die zijn gemaakt vanaf de opdrachtregel nog steeds werken met oudere gegevensobjecten, is het wel zo dat de opdrachtregeltool Momentopname en de gegevensindeling Momentopname-XML niet meer worden ondersteund in Blackboard Learn 9.1 Service Pack 8 en er alleen nog onderhoudscorrecties worden uitgebracht voor deze tool. Bovendien worden de Momentopname-opdrachtregeltools verwijderd in de implementatie van Learn SaaS.

Je kunt tegelijkertijd verschillende cursussen kopiëren door een batchbestand te gebruiken met de opdrachtregeltool Momentopname.

Als u een batchbestand gebruikt om cursussen te kopiëren, wordt altijd een exacte kopie gemaakt van elke broncursus. Een exacte kopie bevat niet alleen alle cursusgegevens en materialen, maar ook inschrijvingen van gebruikers.

Je kunt nieuwe cursussen maken met een batchbestand of je kunt de gegevens en inhoud van een cursus naar een bestaande cursus kopiëren. Als de doelcursus al bestaat, worden de gegevens van de cursus bijgewerkt maar wordt er geen cursusinhoud overschreven.

 1. Maak het batchbestand. De indeling van het batchbestand voor het kopiëren van cursussen is niet hetzelfde als die voor het maken van een nieuwe cursus. In het eerste geval wordt de bestandsindeling zonder opmaak van de tool Momentopname gebruikt.
 2. Voer de opdracht voor het kopiëren via een batchbestand uit in Momentopname vanaf de web- of toepassingsserver. De opdrachtsyntaxis is als volgt, waarbij je path_to_file moet vervangen door het volledige pad naar het batchbestand:

  Syntaxis voor Windows: C:\Blackboard\tools\admin\BatchCourseCopy.cmd path_to_file

  Syntaxis voor UNIX: /usr/local/blackboard/tools/admin/BatchCourseCopy.sh path_to_file

  Het exacte pad naar de map van Blackboard Learn kan variëren al naar gelang de locatie waar Blackboard Learn is geïnstalleerd.

  De opdracht verwerkt alleen een batchkopie voor de standaard virtuele installatie. Als je een batchkopie voor een andere virtuele installatie wilt uitvoeren, moet je de Momentopname-opdracht COPYINTO gebruiken.