Als je een cursus maakt die erg veel lijkt op een bestaande cursus, kun je de bestaande cursus kopiëren om een nieuwe cursus te maken.

Je kunt al het cursusmateriaal of een subset kopiëren naar een nieuwe of bestaande cursus. Daarnaast kunt u aangeven of u inschrijvingen van gebruikers ook wilt opnemen in de doelcursus. Als twee cursussen bijvoorbeeld wel hetzelfde materiaal gebruiken maar elke cursus voor een andere groep studenten bedoeld is, kunt u alleen het cursusmateriaal van een cursus kopiëren, dus zonder de inschrijvingen van gebruikers. Als een cursus bestemd is voor het eerste semester van een cursus die twee semesters beslaat met dezelfde groep studenten, kunt u een deel van het cursusmateriaal plus de inschrijvingen kopiëren.

Gegevens van gebruikers worden nooit gekopieerd tussen cursussen. Dit zijn gegevens zoals cijfers, toetsscores, blogberichten en -opmerkingen, dagboekbijdragen en -opmerkingen, discussielijnen, wiki-inhoud, gegevens van samenwerkingssessies en gebruikersstatistieken.

De cursus die je kopieert, is de broncursus. De cursus die je maakt of waaraan je materiaal toevoegt, is de doelcursus.

Meer informatie over het maken van cursussen