Vier principes van PowerPoint®-toegankelijkheid

De belangrijke toegankelijkheidsprincipes zijn:

 1. Diatitels
 2. Leesrichting
 3. Alternatieve tekst voor afbeeldingen
 4. Zelfbeschrijvende koppelingen

Download deze handleiding:


Diatitels

Gebruik vooraf gedefinieerde PowerPoint-diasjablonen in plaats van zelf aangepaste sjablonen te maken. Deze sjablonen hebben diatitels in hun structuur ingebouwd. Diatitels bieden een kopstructuur voor gebruikers van schermlezers.

Op het tabblad Start selecteert u indelingen in de menu's Nieuwe dia of Indeling en selecteert u een dia die een titel en de juiste bouwelementen bevat.

Als u niet wilt dat de titel zichtbaar is op uw dia, ga dan als volgt te werk:

 • Windows: selecteer het menu Sorteren in het deelvenster Tekening van het tabblad Start. Selecteer het Selectiedeelvenster. Selecteer het oogpictogram naast het tekstvak om de titel weer te geven of te verbergen.
 • Mac: selecteer het menu Sorteren vanaf het tabblad Start. Selecteer het Selectiedeelvenster onder aan het menu. Selecteer het oogpictogram naast de titel om deze weer te geven of te verbergen.

Dingen om in overweging te nemen bij het toevoegen van diatitels

 • Elke dia moet een zichtbare of onzichtbare diatitel hebben.
 • Gebruik unieke koptitels voor elke dia. Als meerdere dia's naar hetzelfde onderwerp verwijzen, overweeg dan "vervolg" aan het einde van de diatitel toe te voegen of de zichtbaarheid te verbergen.

Leesrichting

De leesrichting van een dia is standaard de volgorde waarin objecten worden toegevoegd. Dit is mogelijk niet hoe u de dia wilt lezen. Controleer de leesrichting en rangschik deze indien nodig opnieuw.

 1. Open het Selectiedeelvenster.
  • Windows: op het tabblad Start, in het deelvenster Tekening selecteer je Sorteren. Selecteer het Selectiedeelvenster.
  • Mac: op het tabblad Start selecteer je Sorteren. Selecteer het Selectiedeelvenster.
 2. Het Selectiedeelvenster vermeldt de objecten op de dia. Objecten worden gelezen beginnend met het onderste item in de lijst en eindigend met het bovenste item in de lijst. Rangschik de objecten opnieuw.
  • Windows: gebruik de pijlen om de objecten opnieuw te rangschikken.
  • Mac: selecteer en versleep de vormen om hun leesrichting aan te passen. Er verschijnt een blauwe lijn en deze begeleidt uw plaatsing van objecten.
 3. Tekst toegevoegd in tekstvakken wordt mogelijk niet weergegeven in de Overzichtsweergave. Deze tekst kan worden gekopieerd en geplakt in de Overzichtsweergave.
 4. Diatitels die zichtbaar zijn verborgen moeten daarentegen nog steeds als tekst te zien zijn in de Overzichtsweergave.

Dingen om rekening mee te houden bij het instellen van de leesrichting

 • Zorg dat uw leesrichting logisch is.
 • De ingebouwde sjablonen van PowerPoint hebben een vooraf gedefinieerde leesrichting. Voor dia's die vanaf een lege dia zijn gemaakt moet de leesrichting waarschijnlijk handmatig worden ingesteld.

Alternatieve tekst voor afbeeldingen

Schermlezers gebruiken alternatieve tekst (alt-tekst) om gebruikers informatie te geven over afbeeldingen.

Stel uzelf eerst de vraag wat het doel van de afbeelding is. Als u die vraag niet kunt beantwoorden, kunt u de afbeelding beter weglaten. Deze is dan namelijk overbodig en is alleen maar vervelend voor studenten met leerstoornissen. Voeg voor afbeeldingen altijd alt-tekst toe. Deze moet eenvoudig en beknopt zijn en duidelijk aangeven wat de afbeelding voorstelt. Voorbeeld: alt="foto van celdeling". Als de afbeelding een diagram is dat meer gecompliceerde informatie voorstelt, is een lange beschrijving noodzakelijk of moet u in de tekst een toelichting geven.

 1. Maak de afbeelding op.
  • Windows: klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en selecteer Afbeelding opmaken.
  • Mac: dubbelklik op de afbeelding zodat de selecties voor Afbeelding opmaken worden weergegeven.
 2. Selecteer het derde pictogram Grootte en eigenschappen en vervolgens het vervolgkeuzemenu Alt-tekst.
 3. In de velden Titel en Beschrijving voert u dezelfde alternatieve tekst voor de afbeelding in. De alternatieve tekst moet de betekenis of het doel van de afbeelding weergeven in plaats van een letterlijke beschrijving van de weergave.

Dingen om rekening mee te houden bij het opgeven van ALT-tekst voor afbeeldingen

 • U hoeft "afbeelding van" of "foto van" niet in de beschrijving op te nemen.
 • Alle tekst in de afbeelding moet in de alt-tekst worden opgenomen.
 • Houd alt-tekst beknopt en bespreek de afbeelding tijdens de werkelijke presentatie.
 • In PowerPoint moeten alle afbeeldingen alternatieve tekst hebben, zelfs als ze louter decoratief zijn.
 • Wees beknopt in je gebruik van afbeeldingen en voorkom overbodige elementen.

Zelfbeschrijvende koppelingen

Elke koppeling moet een beschrijving geven van wat gebruikers kunnen verwachten wanneer ze op de koppeling klikken. Webadressen of URL's worden niet als informatief gezien en moeten dan ook niet worden gebruikt.

 1. Ga het internet op en zoek de website waar u een koppeling naar wilt maken. Kopieer de URL.
 2. Markeer de tekst in uw PowerPoint-dia waar u een beschrijvende koppeling van wilt maken.
 3. Selecteer Hyperlink.
  • Windows: klik met de rechtermuisknop op de tekst of ga naar het tabblad Invoegen en selecteer Hyperlink.
  • Mac: vanaf het tabblad Invoegen selecteer je Hyperlink.
 4. Typ of plak de URL in het Adresveld.
 5. Selecteer OK.

Dingen om rekening mee te houden bij het opgeven van zelfbeschrijvende koppelingen

 • De koppelingstekst moet beschrijven waar de gebruiker geen gaat. Bijvoorbeeld: Homepage van University of Montana.
 • Als u de URL wilt opnemen voor gebruikers die de dia's mogelijk afdrukken, plaats de URL dan tussen haakjes naast de zelfbeschrijvende koppeling, klik met de rechtermuisknop op de URL en selecteer Hyperlink verwijderen. Voorbeeld: Startpagina van University of Montana (http://www.umt.edu)

Toegankelijkheidscontrole

PowerPoint heeft een ingebouwde toegankelijkheidscontrole die normaal problemen met elk van de hierboven vermelde items kan identificeren. Om de toegankelijkheidscontrole te gebruiken, selecteert u Bestand, Info, Controleren op problemen, Toegankelijkheid controleren. Bij gebruik in combinatie met het Selectiedeelvenster kunt u de toegankelijkheid in uw PowerPoint-presentatie beter garanderen. Handige informatie met betrekking tot Waarom oplossen en Hoe op te lossen bevindt zich in het gedeelte Extra informatie van de Resultaten van controle.

Microsoft® heeft recent een toegankelijkheidscontrole toegevoegd aan de 2016 Mac-versie van PowerPoint. Deze is momenteel alleen beschikbaar voor gebruikers van het Microsoft Insider-programma. U kunt aan het programma deelnemen door naar het menu Help te gaan, Controleren op updates te selecteren, en vervolgens het vakje Aan het Office Insider-programma deelnemen aan te vinken om snel toegang tot nieuwe releases te krijgen. Ga nu naar het tabblad Controle en kijk of Toegankelijkheid controleren beschikbaar is. Als dit niet het geval is, herhaal dan bovenstaande stappen en hiermee zou het probleem verholpen moeten worden. U kunt het Selectiedeelvenster en de toegankelijkheidscontrole naast elkaar openen terwijl u uw dia's doorneemt.


Andere toegankelijkheidstips

 • Zorg voor de juiste tekengrootte.
 • Zorg voor voldoende contrast tussen de tekst en de achtergrond.
 • Gebruik kleur niet als enige manier om informatie over te brengen.
 • Navigeren in tabellen in PowerPoint is moeilijk voor gebruikers van ondersteunende technologie: overweeg tabelgegevens in een Excel- of Word-bestand aan te bieden, apart van de PowerPoint-diashow, of geef de gegevens in een lijstindeling.
 • Afspeelknoppen voor in PowerPoint opgenomen video's zijn momenteel niet toegankelijk: u kunt een zelfbeschrijvende koppeling toevoegen aan de video op YouTube™/Vimeo® of lever het videobestand apart van de PowerPoint-diashow. Zorg dat de video is ondertiteld.
 • Audiobestanden moeten een transcript bevatten.
 • De interactie tussen gebruikers en de PowerPoint-bestanden kan op verschillende manieren plaatsvinden; lever de PowerPoint-bestanden zelf in plaats van een PDF om deze verschillende technieken mogelijk te maken.

Bijdrage van

Marlene Zentz (Senior Instructional Designer & Accessibility Specialist) |  Aaron Page (Accessibility Specialist) | UMOnline | University of Montana | Missoula te Montana

UMOnline logo