PowerPoint® erişilebilirliğinin dört ilkesi

Temel erişilebilirlik ilkeleri şunlardır:

 1. Slayt başlıkları
 2. Okuma sırası
 3. Resimler için alternatif metin
 4. Kendini açıklayan bağlantılar

Bu kılavuzu indirin:


Slayt başlıkları

Özel şablonlar oluşturmak yerine önceden tanımlanmış PowerPoint slayt şablonlarını kullanın. Bu şablonlarda Slayt başlıkları hazır bulunmaktadır. Slayt başlıkları ekran okuyucu kullanan kişiler için başlık yapısı sağlar.

Giriş sekmesindeki Yeni Slayt veya Düzen menülerinden düzenleri seçin ve ardından başlık ve uygun yapısal unsurları içeren bir slayt seçin.

Slaytınızda başlığın görünür olması istemiyorsanız şunları yapın:

 • Windows: Giriş sekmesinde bulunan Çizim bölmesinde Düzenle menüsünü seçin. Seçim Bölmesini seçin. Metin kutusunun yanındaki göz simgesini seçerek başlığı görünür veya gizli hale getirin.
 • Mac: Giriş sekmesinde bulunan Düzenle menüsünü seçin. Menünün altındaki Seçim Bölmesini seçin. Başlığın yanındaki göz simgesini seçerek başlığı görünür veya gizli hale getirin.

Slayt başlığı eklerken göz önünde bulundurulması gerekenler

 • Her slaytın görünür veya gizli bir slayt başlığı olmalıdır.
 • Her slayt için benzersiz başlıklar kullanın. Birden fazla slayt aynı konuyla ilgili olduğunda, slayt başlığının sonun "devam ediyor" yazısı ekleyin veya başlığı gizleyin.

Okuma sırası

Bir slaytın okuma sırası varsayılan olarak nesnelerin eklenildiği sırayla aynıdır. Slaytın bu şekilde okunmasını istemeyebilirsiniz. Okuma sırasını kontrol edin ve gerekirse yeniden sıralayın.

 1. Seçim Panelini açın.
  • Windows: Giriş sekmesinde bulunan Çizim bölmesinde Düzenle menüsünü seçin. Seçim Panelini seçin.
  • Mac: Giriş sekmesinde bulunan Düzenle menüsünü seçin. Seçim Panelini seçin.
 2. Seçim Paneli slaytta bulunan nesneleri listeler. Nesneler alt liste öğesinden başlanarak üst liste öğesine kadar okunur. Nesneleri yeniden sıraya dizin.
  • Windows: Nesneleri yeniden sıraya dizmek için ok tuşlarını kullanın.
  • Mac: Şekilleri seçip sürükleyerek okuma sıralarını değiştirin. Mavi bir çizgi görünür ve nesneleri yerleştirmenize rehberlik eder.
 3. Metin kutularına eklenen metinler Anahat Görünümünde görünmeyebilir. Bu metin Anahat Görünümüne kopyalanıp yapıştırılabilir.
 4. Diğer taraftan, görünürlüğü gizlenen slayt başlıklarının Anahat Görünümünde görünmeye devam etmesi gerekir.

Okuma sırasını ayarlarken göz önünde bulundurulması gerekenler

 • Okuma sıranızın mantıklı olduğundan emin olun.
 • PowerPoint'un dahili şablonları önceden tanımlanmış okuma sıralarına sahiptir. Boş bir slayt üzerinden oluşturulan slaytlarda okuma sırasını manuel olarak ayarlamanız gerekir.

Resimler için alternatif metin

Ekran okuyucular kullanıcılara resimler hakkında daha fazla bilgi sağlamak için alternatif metin (alt) kullanır.

Öncelikle kendinize resmin amacını sorun. Resmin anlamını veya amacını bilmiyorsanız kullanmayın! Bu durum, öğrenim güçlüğü çekenler için karmaşıklık oluşturacak ve oldukça ağır olacaktır. Ardından basit, öz ve tam olarak görüntünün ne olduğunu açıklayan bir alternatif metin ekleyin. Örneğin alt="Hücre Bölünmesinin fotoğrafı". Söz konusu resim, daha karmaşık bilgiler içeren bir diyagramsa, malzemenin uzun bir açıklaması veya metin biçimi gerekir.

 1. Resmi biçimlendirme.
  • Windows: Görüntüyü sağ tıklatın ve Resmi Biçimlendir seçeneğini seçin.
  • Mac: Resmi Biçimlendir seçeneklerinin görünmesi için görüntüyü çift tıklatın.
 2. Üçüncü sıradaki Boyut ve Özellikler simgesini seçin ve ardından Alternatif Metin alanına inin.
 3. Başlık ve Açıklama alanlarına aynı resim için alternatif metni girin. Alternatif metin, resmin görünümünün betimlemesi yerine anlamını veya amacını sunmalıdır.

Resimler için Alternatif Metin sağlarken göz önünde bulundurulması gerekenler

 • Açıklama kısmında "şunun resmi" veya "bunun fotoğrafı" gibi açıklama yapmanız gerekmez.
 • Resimde bulunan her türlü metnin Alternatif Metine dahil edilmesi gerekir.
 • Alternatif Metni az ve öz tutun ve sunum yapılırken resim hakkında tartışın.
 • PowerPoint'de, dekoratif amaçlı olsa bile tüm resimlerin alternatif metne sahip olması gerekir.
 • Resimleri az ve öz kullanın ve karışıklığa yer vermeyin.

Kendini açıklayan bağlantılar

Her bağlantı, kullanıcı onu tıkladığında ne olacağını açıklamalıdır. Web adresleri veya URL'ler bilgi amaçlı olarak değerlendirilmediği için kullanılmamalıdır.

 1. İnternete girin ve bağlantı vermek istediğiniz web sitesini bulun. URL'yi kopyalayın.
 2. PowerPoint slaytınızda açıklayıcı bir bağlantıya dönüştürmek istediğiniz metni vurgulayın.
 3. Köprüyü seçin.
  • Windows: Metni sağ tıklatın veya Ekle sekmesine gidip Köprü öğesini seçin.
  • Mac: Ekle sekmesinden Köprü öğesini seçin.
 4. URL'yi Adres alanına yazın veya kopyalayın.
 5. Tamam öğesini seçin.

Kendini açıklayan bağlantılar sağlarken göz önünde bulundurulması gerekenler

 • Bağlantı metninin kullanıcının nereye yönlendirileceğini açıklaması gerekir. Örneğin: Montana Üniversitesi Giriş Sayfası.
 • Slaytları yazdırmak isteyen kullanıcılar için URL eklemek istiyorsanız, URL'yi kendini açıklayan bağlantının yanına parantez içinde koyun, URL'ye sağ tıklatın ve Köprüyü Kaldır seçeneğini seçin. Örnek: Montana Üniversitesi Giriş Sayfası (http://www.umt.edu)

Erişilebilirlik denetleyicisi

PowerPoint, yukarı listelenen öğelerde yaşanan sorunları genellikle belirleyebilen bir dahili Erişilebilirlik Denetleyicisine sahiptir. Erişilebilirlik Denetleyicisini kullanmak için sırasıyla Dosya, Bilgi, Sorunları Denetle, Erişilebilirliği Denetle seçeneklerini seçin. Seçim Bölmesiyle birlikte kullandığınızda PowerPoint sunumunuzda erişilebilirliği daha iyi bir şekilde güvence altına alabilirsiniz. Denetleme Sonuçlarındaki Ek Bilgiler bölümünde ve Neden Düzeltilir ve Nasıl Düzeltilir konularına ilişkin yardımcı bilgiler sağlanmaktadır.

Microsoft® yakın bir zaman önce PowerPoint'un 2016 Mac sürümüne Erişilebilirlik Denetleyicisi ekledi. Bu özellik şu anda yalnızca Microsoft Insider Programının kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Yardım menüsünden Güncelleştirmeleri Denetle seçeneğini seçerek ve ardından yeni sürümlere erkenden erişmek için Office Insider programına katıl kutusunu işaretleyerek bu programa katılabilirsiniz. Daha sonra İncele sekmesine gidin ve Erişilebilirliği Denetle seçeneğinin bulunup bulunmadığına bakın. Eğer bu seçenek hala bulunmuyorsa yukardaki adımları tekrar ederek sorunu çözebilirsiniz. Slaytlarınızı incelerken Seçim Bölmesini ve Erişilebilirlik Denetleyicisini yan yana açabilirsiniz.


Erişilebilirlik hakkındaki diğer ipuçları

 • Yeterli yazı tipi boyutu sağlayın.
 • Metin ve arka plan arasında yeterli miktarda kontrast sağlayın.
 • Renkleri bilgiyi aktarmanın tek yolu olarak kullanmayın.
 • Yardımcı teknoloji kullanıcıları için PowerPoint'te tablolarda gezinmek zordur, bu yüzden tablo verilerini bir Excel veya Word dosyasında, PowerPoint slayt gösterisinden ayrı olarak sunun veya veriyi bir liste biçiminde sağlayın.
 • PowerPoint'e katıştırılmış videolarda oynatıcı denetimlerine şu anda erişilememektedir, bu yüzden YouTube™/Vimeo® web sitelerinde bulunan videolara kendini açıklayan bir bağlantı ekleyin veya video dosyasını PowerPoint slayt gösterisinden ayrı olarak sağlayın. Videoda açıklamalı altyazıların bulunduğundan emin olun.
 • Ses dosyalarına bir metin dökümü dahil olmalıdır.
 • Kullanıcılar PowerPoint dosyalarıyla çeşitli şekillerde etkileşime girebilir. Bu çeşitli tekniklere olanak sağlamak için PDF yerine PowerPoint dosyasının kendisini sağlayın.

Katkıda Bulunan

Marlene Zentz (Kıdemli Talimat Tasarımcısı ve Erişilebilirlik Uzmanı) | Aaron Page (Erişilebilirlik Uzmanı) | UMOnline | Montana Üniversitesi | Missoula, MT

UMOnline logo