Öğrenim modülleri

Öğrenim modülü, düzenlenmiş içerik koleksiyonlarını barındıran bir kapsayıcıdır. Modüller, araya giren hiçbir şey olmadan veya ekstra tıklama yapmanıza gerek kalmadan içerik ögeleri arasında gezinmenize olanak verir. Bir öğrenim modülü öğrendiğiniz derse veya konsepte odaklanmanızı sağlar. Kursunuzda bir ders kitabı kullanılıyorsa eğitmeniniz içerikleri söz konusu materyallerle birlikte ilerleyecek şekilde gruplandırmak için modülleri kullanabilir.

Eğitmeniniz bir öğrenim modülündeki içerikleri istediğiniz sırada keşfetmenize izin verebilir. Bunun yanında eğitmen bir sonraki ögeye geçebilmeniz için içerikleri açıp tamamlamanızı da isteyebilir. İçerik sırası, diğer derslere ilerlemeden önce konseptleri anlamanıza yardımcı olabilir.


Bir öğrenim modülünde çalışma

Öğrenim modülü, Kurs İçeriği sayfasındaki bir klasöre benzer. Modülü açmak ve içeriği görmek için başlığı veya oku seçin.

Eğitmeniniz; içerik ögeleri, dosyalar ve değerlendirmelerin yanı sıra, etkileşimli öğrenimi ve yardımlaşmayı geliştiren etkinlikler ve araçlar da ekleyebilir.

Örneğin, ödevleri veya grup projelerini modülde görebilirsiniz. Ayrıca, verilen konularla ilgili beyin fırtınaları yapabileceğiniz ve fikirlerinizi paylaşabileceğiniz tartışmalar gibi işbirliği araçlarını da açabilirsiniz.

Son tarihler de dâhil olmak üzere, görünür içeriklerin tümünü modül içinden görebilirsiniz. İçerikleri istediğiniz sırayla açabilirsiniz. Eğitmeniniz içerikler için belirli bir sıralamayı zorunlu tutarsa bir mesaj görünür. Erişim tarihi gibi diğer seçenekler de bulunur.

Bir içerik ögesini açtıktan sonra, tarayıcı penceresinin üstündeki okları kullanarak modülde gezinebilirsiniz.

İçeriğe sırayla erişmeniz gerekiyorsa okun yanında bir kilit simgesi görünür.

Tamamlamadan modülden çıkabilirsiniz. Belirli sıralama uygulanmışsa, geri döndüğünüzde modül içeriğinin yanında simgeler belirir. Simgeler, hangi içeriklerin tamamlandığını, hangilerine devam edildiğini, hangilerine başlanmadığını belirtir, böylece kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Onay işareti içeren yeşil renkli daire, içeriğin tamamlandığını belirtir. Yarısı dolu yeşil renkli daire, içerik üzerinde çalışmanın devam ettiğini belirtir. Kilit simgesi, içeriğe henüz başlanmadığını belirtir.

Modülde klasörler varsa klasörlerdeki içeriklerde modüldeki içeriklerle aynı şekilde gezinebilirsiniz. Unutmayın; eğitmeniniz devam edebilmeniz için önce klasördeki içeriğe erişmenizi ve tamamlamanızı zorunlu tutabilir.