İzinler; tek tek kullanıcıların, kullanıcı türlerinin ve grupların ögelerinizde belirli işlemler (okuma, yazma veya kaldırma gibi) yapmasına olanak verir. İzinleri kullanarak dosya ve klasörlerinizi kimlerin görebileceğini ve değiştirebileceğini kontrol edebilirsiniz. Benzer şekilde, eğitmeniniz de izinleri kullanarak sizin veya diğer kurs katılımcılarının görebileceği ve düzenleyebileceği içerikleri kontrol edebilir.

İzin nedir?

İçerik Koleksiyonu'na içerik eklendikten sonra, içeriği kullanıcılar ve kullanıcı grupları tarafından erişilebilir hale getirmek için söz konusu kullanıcı ve kullanıcı gruplarına ilgili izinlerin verilmesi gerekmektedir. İzinler; kullanıcıların İçerik Koleksiyonu'ndaki ögeler üzerinde salt okunur erişimden, içerik düzenlemeye, yönetmeye ve kaldırmaya kadar belirli işlemleri yapmasına olanak verir. İzinleri, tek tek dosyalar veya tüm klasörler ve tüm klasör içerikleri için yapılandırabilirsiniz. İzinler birlikte çalışabilir, o yüzden her erişim düzeyinin ne anlama geldiğini anlamak önemlidir.

İçerik Koleksiyonu dışındaki ögelerinize bağlanırsanız bağlantıların çalışması için uygun kullanıcılara izin verdiğinizden emin olun. Öge görüntüleme izni yoksa kullanıcılar; kurstaki veya portföydeki bir öge bağlantısını takip ettiğinde Erişim Reddedildi iletisini görür.


İzin türleri

İçerik Koleksiyonu izinleri:

  • Okuma: Kullanıcılar dosya veya klasörleri görüntüleyebilir.
  • Yaz: Kullanıcılar dosya ve klasörlerde değişiklik yapabilir.
  • Kaldır: Kullanıcılar dosyaları klasörden dosya silebilir veya klasörün kendisini kaldırabilir.
  • Yönet: Kullanıcılar, dosya ve klasörlerin özelliklerini ve ayarlarını kontrol edebilir.

Bir kullanıcı dosya veya klasörleri aradığında ya da dosya veya klasörleri değiştirmeyi denediğinde (örneğin; kopyala, taşı veya kaldır işlevini kullanarak), kullanıcı içeriği yalnızca mevcut izinlere göre görüntüleyebilir ve değiştirebilir. Örneğin, kullanıcılar okuma iznine sahip olmadıkları bir ögeyi aradıklarında, söz konusu öge arama sonuçlarında görünmez.


Varsayılan izinler

Bazı kullanıcılar belirli klasörlerde varsayılan izinlere sahiptir. Bu durumda belirli klasörlere çeşitli izinler otomatik olarak verilir.

  • Kullanıcı klasörleri: Bu klasörler İçerik Koleksiyonu menüsündeki İçeriğim altında görünür. Kullanıcılar, kendi kullanıcı klasörlerinde okuma, yazma, kaldırma ve yönetme izinlerine sahiptir. Yönetici, bu klasörlerin sistem genelinde kullanılıp kullanılamayacağını belirler.
  • Kurs klasörleri: Bu klasörler, İçerik Koleksiyonu menüsündeki Kurslar alanı altında görünür ve belirli kurslar için içerik depolamak üzere kullanılır. Eğitmenler, eğitim asistanları ve kurs oluşturucuları; kurslarına ait klasörlerde okuma, yazma, kaldırma ve yönetme izinlerine sahiptir. Bu kullanıcılardan biri İçerik Koleksiyonu'na ilk defa eriştiğinde kurs klasörü otomatik olarak oluşturulur. Kursa kaydolan diğer kurs kullanıcıları (öğrenciler gibi) bu klasörü görmez çünkü klasör, kurs geliştiricileri için bir çalışma alanı olarak tasarlanmıştır. Öğrencilerin bir kurs klasörüne erişebilmeleri için okuma iznine sahip olmaları gerekir. Organizasyon kullanıcı klasörleri, kurs klasörleriyle aynı şekilde işlev görür.
  • Kurum ve Kitaplık İçeriği klasörleri: Sistem hesaplarına sahip tüm kullanıcılar bu klasörlerde okuma iznine sahiptir.
  • eKaynaklar içindeki Kurs klasörleri: Bir kursa kayıtlı tüm kullanıcılar, eKaynaklar'da bulunan belirli kurs klasöründe okuma izinlerine sahiptir.

İzinleri verme ve alma

Bir dosya veya klasörde Okuma ve Yönetme iznine sahip kullanıcılar, başka kullanıcılara ve kullanıcı listelerine izinler verebilir.

Kullanıcılar ve kullanıcı gruplarına bir veya daha fazla izin verilebilir. Örneğin, bir ögeye ait Okuma izni tüm kurs listesine verilebilir. Sahibi, kurs listesindeki kullanıcılara tek tek başka izinler verebilir. İzinler, bir klasör içindeki alt klasörler ve dosyalar için düzenlenebilir.

İzinleri yönetme

Bir dosya veya klasöre ilişkin kullanıcı erişimi İzinleri Yönet sayfasından kontrol edilir. Kullanıcılara tek tek, gruplar halinde veya role göre izin verebilirsiniz.

İçerik Koleksiyonu'ndaki ögelerin izinlerini yönetme hakkında daha fazla bilgi

Bir klasörle ilgili izinler verildiğinde, bu izinler, klasör içindeki tüm alt klasörler ve dosyalara uygulanırlar.