Vil du vite hva studentene dine trenger hjelp med?

Ta en titt på spørsmålene fra studenter om oppgaver. Deretter kan du bruke tilbake-funksjonen i nettleseren for å komme tilbake til dette temaet.

Hvordan oppretter jeg oppgaver?

Du kan opprette oppgaver i innholdsområder, læringsmoduler, leksjonsplaner og mapper.

 1. Velg Oppgaver i Oppgave-menyen, og legg inn navn, veiledning og filer studentene trenger. Du kan bruke alternativene i redigeringsverktøyet til å formatere tekst og legge til filer. Du kan også legge til filer i Oppgavefiler-delen.
 2. Velg Bla gjennom min datamaskin for å laste opp en fil fra datamaskinen du bruker. Filen lagres i mappen på øverste nivå i filrepositoriet for emnet. Emnefiler eller Mitt innhold. Du kan også legge ved filer fra repositoriet:

  –ELLER–

  Dra filer fra datamaskinen til «hotspot-området» i Legg ved filer-området. Hvis nettleseren din tillater det, kan du også dra en mappe med filer. Filene lastes opp enkeltvis. Hvis ikke nettleseren tillater at du sender inn oppgaven din etter at du har lastet opp en mappe, kan du velge Ikke legg ved i mapperaden for å fjerne den. Du kan dra filene enkeltvis og sende inn på nytt.

  Du kan ikke dra filer for å laste dem opp hvis institusjonen din bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.

  Du kan bruke filnavnet eller gi filen et annet navn.

 3. Hvis du vil, kan du velge leveringsfrist. Oppgaver med leveringsfrist vises automatisk i emnekalenderen.
 4. Skriv inn mulige poeng og legg eventuelt til en vurderingsmatrise i Vurdering-delen. Utvid delene for å gjøre valg, for eksempel bruke anonym vurdering, velge hvordan vurderingen skal vises og velge antall forsøk. Du kan tillate mer enn ett forsøk per oppgave.
 5. Gjør oppgaven tilgjengelig når du vil at studentene skal kunne åpne den. Velg egnede alternativer for tilgjengelighet, sporing og visningsdatoer. Visningsdatoer påvirker bare når oppgaven vises – ikke tilgjengeligheten.
 6. Velg Send.

Du kan også opprette gruppeoppgaver og publisere dem til én eller flere grupper i emnet ditt.

 • Hver gruppe sender inn én gruppeoppgave, og alle gruppemedlemmene får den samme vurderingen.
 • Du kan opprette én oppgave og tildele den til alle grupper eller lage flere forskjellige oppgaver og tildele dem til spesifikke grupper.

Mer om gruppeoppgaver


Hvordan oppretter jeg oppgaver?

Du kan opprette oppgaver sammen med annet innhold. Studentene har tilgang til arbeidet sitt ved siden av innholdet de trenger – akkurat når de trenger det. Du kan også opprette gruppeoppgaver og publisere dem til én eller flere grupper i emnet ditt.

Ikke vær redd for å eksperimentere! Studentene ser ikke hva du legger til, før du gjør oppgavene synlige.

The Course Content page is open with the plus sign selected, the "Create" button clicked and the "Assignment" button highlighted.

Emneinnhold-siden kan du velge plusstegnet der du vil legge til en oppgave. I menyen velger du Opprett for å åpne Opprett element-panelet. Velg Oppgave. Ny oppgave-siden åpnes.

Du kan også utvide eller opprette mapper og legge til oppgaver.

Når du oppretter oppgaver, opprettes det automatisk elementer i vurderingsboken.

Når du har lagt ut vurderingene for oppgavene, kan studentene se poengsummene sine på vurderingssidene eller i aktivitetsstrømmen. De har også tilgang til oppgaver, innsendinger, tilbakemeldinger og vurderinger via oppgavelenken på Emneinnhold-siden.

Mer om oppgaver

Mer om gruppeoppgaver


Hvordan vurderer jeg oppgaver?

Du kan velge hvor du vil begynne å vurdere.

Black horizontal navigation bar on the left-hand side of your browser.

Vil du se hvor mange oppgaver som er klare for vurdering i alle emnene dine? I listen med navnet ditt har du umiddelbar tilgang til alle vurderingsoppgavene for emnene dine på den globale Vurderinger-siden. Alle vurderingsoppgavene dine er organisert etter emne. Du kan raskt se fremgangen din, angi prioriteringer og begynne å vurdere. Du trenger altså ikke å navigere til hvert emne for å se hva som er klart for vurdering.

Siden inneholder bare informasjon hvis du må gjøre noe. Du ser oppgaver som er klare for vurdering, eller hvilke oppgaver som har forfalt, og antallet studenter de kommer fra.

Vil du snevre inn visningen? Åpne vurderingsboken for et emne i navigasjonsfeltet for emnet. Her ser du hvem som har sendt inn elementer, og du kan begynne å vurdere.

Gradebook tab from the top navigation menu from each particular course.

I aktivitetstrømmen blir du varslet når studenter har innsendinger som er klare for vurdering. Eventuelt kan du velge oppgaven på Emneinnhold-siden for å se hvor mange studenter som har sendt inn elementer.

New submission ready to grade notification displayed in the activity stream of the Instructor's view.

Se om video om vurdering av oppgaver


Kan jeg redigere, endre rekkefølge på eller slette oppgaver?

Ja. Du kan dra og slippe oppgaver til forskjellige steder i emnedisposisjonen og redigere eller slette oppgaver!

Mer om redigering av oppgaver


Hvordan bruker jeg SafeAssign?

SafeAssign er en plagiatregistreringstjeneste du kan aktivere i oppgaver og prøver.

 1. Åpne en oppgave du vil bruke SafeAssign for. Velg Aktiver plagiatrapporter under Oppgaveinnstillinger. Velg om du vil la studentene se originalitetsrapportene for forsøkene deres.
 2. Når studentene sender inn noe, begynner SafeAssign automatisk å analysere forsøket og eventuelle vedlegg. Mens originalitetsrapporten behandles, vises følgende melding: Rapport pågår… Når originalitetsrapporten er ferdigbehandlet, kan du åpne den fra Innsendinger-listen. Du kan velge et forsøk for å se originalitetsrapporten sammen med innholdet i innsendingen.
 3. Det vises prosentverdier på Originalitetsrapport fra SafeAssign-panelet. SafeAssign analyserer alle deler av forsøket, inkludert tekstsvar og vedlegg. Velg en oppføring i Originalitetsrapport-listen for å se detaljerte resultater i et nytt vindu.

Mer om SafeAssign