Ynglŷn â rhagolwg myfyriwr

Rydych am deimlo'n hyderus bod eich cwrs wedi'i gynllunio'n dda ac yn gweithredu fel y disgwyliwch - cyn i'ch myfyrwyr ei weld. Gyda rhagolwg myfyriwr, gallwch adolygu cynnwys y cwrs o safbwynt myfyriwr. Gallwch hefyd ddilysu ymddygiadau cwrs. Er enghraifft, gallwch adolygu'r rhyddhad amodol o gynnwys a sut mae graddau yn ymddangos.

Tra’ch bod yn y rhagolwg myfyriwr, gallwch wneud y gweithgareddau myfyriwr hyn:

 • Cyflwyno aseiniadau
 • Sefyll profion
 • Lawrlwytho ac uwchlwthyo ffeiliau
 • Cyfrannu at sgyrsiau
 • Cyfrannu at drafodaethau a dyddlyfrau
 • Anfon negeseuon cwrs
 • Gweld graddau fel myfyriwr
 • Profi aelodaeth grŵp

Ni allwch ddefnyddio'r rhagolwg myfyriwr neu wneud newidiadau eraill mewn cwrs a gwblhawyd.

Video: Student Preview


Watch a video about student preview

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Student preview explains how to view your course from the student perspective.


Dechrau'r rhagolwg myfyriwr

I ddechrau arni, dewiswch y modd Rhagolwg Myfyrwyr.

Mae rhagolwg myfyriwr yn creu cyfrif myfyriwr, a enwir yn gyfrif defnyddiwr y rhagolwg. Rydych wedi'ch mewngofnodi fel y defnyddiwr rhagolwg ac wedi cofrestru yn y cwrs presennol. Bydd bar y rhagolwg myfyriwr yn ymddangos ar frig pob tudalen.

Mae’r bar yn arddangos Croeso i'r Rhagolwg Myfyriwr ac yn cynnwys dewislen â thri opsiwn:

 • Gweld y Llyfr Graddau
 • Ailosod y Rhagolwg
 • Gadael y Rhagolwg

Gweld y Llyfr Graddau

Ar ôl i chi raddio darn o waith eich defnyddiwr rhagolwg, gallwch ddefnyddio'r llyfr graddau i weld graddau. Pan fyddwch yn dewis Gweld y Llyfr Graddau, bydd y rhagolwg myfyriwr yn cau. Dewiswch Rhagolwg Myfyriwr i'w agor eto a pharhau fel eich defnyddiwr rhagolwg.

Ailosod y Rhagolwg

Gallwch ailosod gweithgarwch cwrs eich defnyddiwr rhagolwg ac ailddechrau arni. Dilëir y rhan fwyaf o’r gweithgarwch ond bydd tipyn ohono yn parhau. Mae’ch defnyddiwr rhagolwg yn parhau yn cwrs.

Gweithgarwch a dynnir

 • Tynnir ymgeisiau cyflwyno, sgoriau, ac adborth.
 • Tynnir sgoriau SCORM a raddiwyd.
 • Tynnir nodau presenoldeb a chymwysiadau.
 • Bydd eithriadau asesiadau'ch defnyddiwr rhagolwg yn dychwelyd i'r gosodiadau asesiadau gwreiddiol.
 • Tynnir sgoriau ac adborth trafodaethau a raddiwyd.
 • Tynnir eich defnyddiwr rhagolwg o bob grŵp.

Bydd tipyn o’r gweithgarwch yn parhau

 • Mae atebion ac ymatebion trafodaethau’ch defnyddiwr rhagolwg yn parhau. Bydd Dienw yn disodli enw'ch defnyddiwr rhagolwg. Gallwch ddileu pob ateb ac ymateb.
 • Bydd sgyrsiau'r defnyddiwr rhagolwg yn parhau. Bydd Dienw yn disodli enw'r defnyddiwr rhagolwg. Gallwch ddileu cyfraniadau unrhyw ddefnyddiwr.
 • Bydd negeseuon eich defnyddiwr rhagolwg yn parhau. Gallwch ddileu unrhyw negeseuon.
 • Mae'ch defnyddiwr rhagolwg yn ymddangos yn y rhestr heb eu neilltuo ar y dudalen Neilltuo Grwpiau.

Gadael y Rhagolwg

Gallwch ddychwelyd i'r wedd hyfforddwr ar unrhyw adeg. Er enghraifft, efallai byddwch yn dod o hyd i gynnwys i’w ddiweddaru. Pan fyddwch yn gadael y rhagolwg myfyrwyr gallwch ddewis a ydych eisiau cadw neu ddileu myfyriwr y rhagolwg a'r data.

Delwedd 1. Cadw neu ddileu myfyriwr y rhagolwg a'r data

Save or delete the preview student and data

Mae'r opsiwn dileu yn tynnu defnyddiwr y rhagolwg a'r data o'r ardaloedd hyn:

 • rhestr
 • llyfr graddau
 • hidlydd llyfr graddau
 • negeseuon
 • derbynnydd negeseuon
 • trafodaethau
 • dyddlyfrau
 • sgyrsiau

Eich defnyddiwr rhagolwg

Ar ôl i chi alluogi’r rhagolwg myfyriwr, bydd eich defnyddiwr rhagolwg yn ymddangos yn y gofrestr. Mae'ch defnyddiwr rhagolwg yn weladwy i bob myfyriwr sydd wedi cofrestru ar y cwrs. Gall unrhyw andabod eich defnyddiwr rhagolwg yn ôl yr enw. Y cyfenw yw'ch cyfenw gyda _PreviewUser wedi’i atodi ar y diwedd. Yr enw defnyddiwr yw’ch enw defnyddiwr gyda _previewuser wedi’i atodi ar y diwedd.

Os ydych yn addysgu cwrs gyda hyfforddwr arall, bydd gan bob un ohonoch gyfrif defnyddiwr rhagolwg. Bydd eich defnyddiwr rhagolwg yn parhau yn y cwrs nes i chi dynnu'r defnyddiwr o'r gofrestr.

Fel defnyddiwr rhagolwg, cipir eich holl weithgarwch gan Blackboard Learn. Ni chynhwysir gweithgarwch eich defnyddiwr rhagolwg yn adroddiadau dadansoddiadau a chyrsiau. Mae myfyrwyr eraill yn gallu rhyngweithio â'ch defnyddiwr rhagolwg.

Efallai y byddwch yn drysu’ch myfyriwr os ydych yn ychwanegu defnyddiwr rhagolwg at grŵp sy’n eu cynnwys. Os ydych yn ychwanegu'r defnyddiwr rhagolwg, argymhellwn nad ydych yn cyflwyno aseiniad grŵp fel y defnyddiwr rhagolwg. Ar ôl i chi ailosod y rhagolwg, efallai na fydd modd i chi gyrchu cyflwyniad y grŵp oherwydd tynnir y defnyddiwr rhagolwg o'r grŵp. Os ydych yn creu grwpiau hunangofrestru, cofrestrir eich defnyddiwr y rhagolwg yn awtomatig ar ddiwedd y cyfnod cofrestru dewisol.

Enghraifft: Trafodaethau

Mae’ch defnyddiwr rhagolwg yn ymddangos yn yr ardal bwnc ac yn y rhestr Cyfranogwyr. Os ydych yn creu ymateb, gall myfyriwr arall ei ymateb.

Os ydych yn ailosod y rhagolwg, bydd gweithgarwch trafodaethau'r defnyddiwr rhagolwg yn parhau, ond bydd Dienw yn ymddangos fel enw'r defnyddiwr rhagolwg. Gallwch ddileu unrhyw atebion ac ymatebion at drafodaethau.


Gadael y rhagolwg a thynnu'ch defnyddiwr rhagolwg

Os na ddewisoch ddileu defnyddiwr y rhagolwg myfyrwyr a'r data pan adawoch, gallwch dynnu defnyddiwr y rhagolwg yn nes ymlaen.

Rydym yn argymell eich bod yn tynnu defnyddiwr y rhagolwg o'r gofrestr. Ar ôl ei dynnu, bydd tipyn o’i weithgarwch cwrs yn parhau. Newidir enw'ch defnyddiwr rhagolwg ym mhostiadau trafodaethau a sgyrsiau i Dienw. Mae negeseuon eich defnyddiwr rhagolwg yn parhau yn cwrs. Gallwch ddileu'r holl weithgarwch hwn.

Os ydych yn cadw’r defnyddiwr rhagolwg a’i weithgarwch, bydd eich defnyddiwr rhagolwg yn ymddangos yn y gofrestr, y llyfr graddau ac unrhyw le rhyngweithioch fel y defnyddiwr hwnnw.

Neges Atgoffa: Gall eich myfyriwr rhagolwg ddrysu myfyrwyr sy’n gweld y myfyriwr hwn yn ardaloedd cwrs megis trafodaethau neu sgyrsiau.

Tynnu'r defnyddiwr o'r gofrestr

Ar y dudalen Cofrestr, ewch i ddewislen y defnyddiwr rhagolwg. Dewiswch Golygu gwybodaeth aelod i agor y panel Gwybodaeth Aelod. Dewiswch yr eicon Tynnu Aelod i dynnu’ch defnyddiwr rhagolwg o’ch cwrs. Eich sefydliad sy’n rheoli a allwch dynnu aelodau.

Ar ôl tynnu’r defnyddiwr rhagolwg, gallwch ddechrau'r rhagolwg myfyriwr eto. Crëir achos newydd o'r defnyddiwr rhagolwg.


Archifo ac adfer cyrsiau sydd â defnyddiwr rhagolwg

Os ydych yn archifo cwrs sydd â defnyddiwr rhagolwg a’i weithgarwch, ni fydd y cwrs a adferwyd yn cynnwys y defnyddiwr rhagolwg neu ei raddau nac ymgeisiau. Bydd trafodaethau, negeseuon a sgyrsiau'r defnyddiwr rhagolwg yn parhau. Os ydych yn cynnwys y defnyddiwr rhagolwg mewn grwpiau, tynnir ei aelodaeth, ond bydd sgyrsiau’r defnyddiwr rhagolwg yn parhau.