Om förhandsgranskning av deltagare

Du vill kunna känna dig säker på att din kurs har utformats på ett bra sätt och att funktionerna fungerar som man kan förvänta sig – innan deltagarna ser kursen. Med deltagarförhandsgranskning kan du förhandsgranska kursinnehållet från en deltagares perspektiv. Du kan även validera kursbeteenden. Till exempel kan du granska villkorliga släpp av innehåll och hur resultat visas.

Du kan utföra följande deltagaraktiviteter i deltagarförhandsgranskning:

 • Skicka in uppgifter
 • Göra tester
 • Ladda ner eller ladda upp filer
 • Delta i konversationer
 • Delta i diskussioner och loggböcker
 • Skicka kursmeddelanden
 • Visa resultat som en deltagare
 • Upplev gruppmedlemskap

Du kan inte använda deltagarförhandsgranskning eller göra andra ändringar i en slutförd kurs.

Video: Student Preview


Watch a video about student preview

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Student preview explains how to view your course from the student perspective.


Starta deltagarförhandsgranskning

Börja genom att välja läget Deltagarförhandsgranskning.

Deltagarförhandsgranskning skapar ett deltagarkonto som kallas för förhandsgranskningsanvändare. Du loggar in som deltagaranvändaren och är inskriven på den aktuella kursen. Deltagarens förhandsgranskningsfält visas överst på varje sida.

Fältet visar Välkommen till deltagarförhandsgranskning och innehåller en meny med tre alternativ:

 • Visa resultatbok
 • Återställ förhandsgranskning
 • Lämna förhandsgranskning

Visa resultatbok

När du har bedömt en del av förhandsgranskningsdeltagarens arbete kan du öppna resultatboken för att visa resultaten. När du väljer Visa resultatbok stängs deltagarförhandsgranskningen. Välj Deltagarförhandsgranskning för att öppna den igen och fortsätta som förhandsgranskningsanvändare.

Återställ förhandsgranskning

Du kan återställa din förhandsgranskningsanvändares kursaktivtet och börja på nytt. De flesta aktiviteter tas bort men några blir kvar. Din förhandsgranskningsanvändare förblir kvar i kursen.

Aktivitet borttagen

 • Bedömningsförsök, poäng och återkoppling tas bort.
 • Bedömda SCORM-poäng tas bort.
 • Närvaromarkeringar och boende tas bort.
 • Din förhandsgranskningsanvändares bedömningsundantag återgår till de ursprungliga bedömningsinställningarna.
 • Bedömda diskussionspoäng och återkoppling tas bort.
 • Din förhandsgranskningsanvändare tas bort från alla grupper.

Viss aktivitet blir kvar

 • Din förhandsgranskningsanvändares diskussionsinlägg och svar blir kvar. Anonym ersätter namnet på din förhandsgranskningsanvändare. Du kan ta bort alla inlägg och svar.
 • Din förhandsgranskningsanvändares konversationer blir kvar. Anonym ersätter namnet på din förhandsgranskningsanvändare. Du kan ta bort alla deltagares bidrag.
 • Din förhandsgranskningsanvändares meddelanden blir kvar. Du kan ta bort alla meddelanden.
 • Din förhandsgranskning visas i listan över ej tilldelade på sidan Tilldela grupper.

Lämna förhandsgranskning

Du kan gå tillbaka till lärarvyn när som helst. Till exempel kanske du hittar innehålls om du vill uppdatera. Din förhandsgranskningsanvändare och aktivitet blir kvar i kursen. Din förhandsgranskningsanvändare tas INTE bort från din kurs om du inte tar bort användaren från deltagarförteckningen.


Din förhandsgranskningsanvändare

När du har aktiverat deltagarförhandsgranskning visas din förhandsgranskningsanvändare i deltagarförteckningen. Din förhandsgranskningsanvändare är synlig för alla deltagare som är inskrivna i kursen. Alla kan identifiera din förhandsgranskningsanvändare med namnet. Efternamnet är ditt efternamn med tillägget _PreviewUser. Användarnamnet är ditt användarnamn med tillägget _previewuser.

Om du undervisar en kurs med en annan lärare har ni båda varsitt användarkonto för förhandsgranskning. Din förhandsgranskningsanvändare blir kvar i kursen tills du tar bort användaren från deltagarlistan.

Som förhandsgranskningsanvändare registreras alla dina aktiviteter av Blackboard Learn. Din förhandsgranskningsanvändares aktiviteter inkluderas inte i analyser och kursrapporter. Andra deltagare kan interagera med dig i egenskap av förhandsgranskningsanvändare.

Du kan orsaka förvirring om du lägger till en förhandsgranskningsanvändare i en grupp med andra deltagare. Om du lägger till förhandsgranskningsanvändaren rekommenderar vi att du inte skickar in någon gruppuppgift som förhandsgranskningsanvändare. När du har återställt förhandsgranskningen kanske du inte kan komma åt gruppinlämningen eftersom förhandsgranskningsanvändaren togs bort från gruppen. Om du skapar kursgrupper med självinskrivning skrivs din förhandsgranskningsanvändare automatiskt in i slutet av den valfria inskrivningsperioden.

Exempel: Diskussioner

Din förhandsgranskningsanvändare visas i ämnesområdet och i listan över Deltagare. Om du skapar ett inlägg kan andra deltagare svara på detta.

Om du återställer förhandsgranskningen blir förhandsgranskningsanvändarens diskussionsaktiviteter kvar men Anonym visas som din förhandsgranskningsanvändares namn. Du kan ta bort alla diskussioner, inlägg och svar.


Lämna förhandsgranskningen och ta bort din förhandsgranskningsanvändare

Klicka på Avsluta förhandsgranskning för att avsluta deltagarförhandsgranskningen. Din förhandsgranskningsanvändare förblir kvar i kursen. Om du lämnar kursen utan att avsluta deltagarförhandsgranskningen är du inte i deltagarförhandsgranskning när du kommer tillbaka. Välj Deltagarförhandsgranskning för att fortsätta.

Om du lämnar deltagarförhandsgranskningen men blir kvar i kursen kan du återgå till deltagarförhandsgranskningen. Din deltagarförhandsgranskningsanvändare startar i samma område som du lämnade.

Ta bort din förhandsgranskningsanvändare och dennes aktivitet

Vi rekommenderar att du tar bort din förhandsgranskningsanvändare från deltagarlistan. Efter borttagningen återstår vissa kursaktiviteter. Din förhandsgranskningsanvändares namn i diskussionsinlägg och konversationer ändras till Anonym. Din förhandsgranskningsanvändares meddelanden blir kvar i kursen. Du kan ta bort all denna aktivitet.

Om du behåller din förhandsgranskningsanvändare och dennes aktiviteter visas detta i deltagarlistan, resultatboken och alla andra platser där du interagerat som denna användare.

Kom ihåg: Din förhandsgranskningsdeltagare kan orsaka förvirring bland deltagare som ser denna deltagare i kursområden som diskussioner och konversationer.

Ta bort användare från deltagarlistan

På sidan Deltagarlista kan du öppna din förhandsgranskningsanvändares meny. Välj Redigera medlemsinformation för att öppna panelen Medlemsinformation. Klicka på ikonen Ta bort medlem för att ta bort din förhandsgranskningsanvändare från kursen. Din institution avgör om du kan ta bort medlemmar.

När du har tagit bort din förhandsgranskningsanvändare kan du starta deltagarförhandsgranskning igen. En ny förekomst av förhandsgranskningsanvändaren skapas.


Arkivera och återställ kurser med en förhandsgranskningsanvändare

Om du arkiverar en kurs med en förhandsgranskningsanvändare kommer den återställda kursen inte inkludera förhandsgranskningsanvändaren eller dennes resultat och försök. Förhandsgranskningsanvändarens diskussioner, meddelanden och konversationer blir kvar. Om du inkluderade förhandsgranskningsanvändaren i grupper tas medlemskapen bort, men dennes konversationer blir kvar.