Teamet bak Blackboard Ally jobber hardt for å sikre at alle produkter og tjenester vi leverer, er både brukervennlige og tilgjengelige for alle brukere – uansett alder, funksjonsevne eller situasjon. I tråd med Blackboards sterke tradisjon for lederskap innen tilgjengelighet er produktene våre laget og utviklet i henhold til de internasjonalt anerkjente retningslinjene for tilgjengelig nettinnhold (WCAG) 2.1, nivå AA, i tillegg til Section 508-standardene i USA. En tredjepart gjennomfører jevnlig revisjon av programvaren vår for å sikre at kvalitetskrav blir oppfylt og opprettholdt.

Alle dokumentene er bare tilgjengelig på engelsk.

Tilgjengelighetssamsvar: Blackboard Ally


Alternative formater

På emneinnhold-siden, like etter dokumentlenken, vil du finne en Alternative formater-lenke. Når valgt, vil denne lenken åpne dialogboks for nedlasting av alternative formater med følgende valg:

  1. Tagget PDF – laster ned til datamaskinen
  2. HTML – åpner i nytt vindu
  3. ePub – laster ned til datamaskinen
  4. Elektronisk blindeskrift – laster ned til datamaskinen
  5. Lyd – laster ned til datamaskinen
  6. Oversatt versjon – laster ned til datamaskinen