Blackboard zet zich in voor de bruikbaarheid en toegankelijkheid van al onze producten en services. Omdat we een sterkte traditie hebben als het gaat om vooruitstrevendheid op het gebied van toegankelijkheid, zijn onze producten over het algemeen ontworpen en ontwikkeld in overeenstemming met de internationaal erkende WCAG-richtlijnen (Web Content Accessibility Guidelines) en artikel 508 van de Amerikaanse rehabilitatiewet (Rehabilitation Act) uit 1973 en de wijzigingen van deze regelgeving. Blackboard streeft ernaar om te voldoen aan de internationaal erkende WCAG-succescriteria 2.2 klasse AA en voert regelmatig toegankelijkheidstests van derden uit voor de producten om de naleving van industrievereisten te beoordelen.

Alle documenten zijn alleen beschikbaar in het Engels.

Naleving van toegankelijkheid: Anthology Ally


Ga naar Alternatieve indelingen

Op de pagina cursusinhoud vind je vlak achter de cursusinhoud of de bestandskoppeling een koppeling naar Alternatieve indelingen of Alternatieve indelingen downloaden. Als je deze koppeling naar Alternatieve indelingen selecteert, wordt het dialoogvenster Alternatieve indelingen downloaden geopend met de volgende opties:

  1. Pdf met tags: wordt naar apparaat gedownload
  2. HTML: wordt in een nieuw browservenster geopend
  3. ePub: wordt naar apparaat gedownload
  4. Elektronische braille: wordt naar apparaat gedownload
  5. Audio: wordt naar apparaat gedownload
  6. BeeLine Reader: wordt in het browservenster geopend
  7. Vertaalde versie: Wordt naar apparaat gedownload
  8. Insluitende lezer: wordt in het browservenster geopend