Blackboard Ally doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat alle producten en services die wij leveren, bruikbaar en toegankelijk zijn voor alle gebruikers, ongeacht hun leeftijd, vermogens of situatie. Gezien onze sterke traditie als het gaat om vooruitstrevendheid op het gebied van toegankelijkheid, worden onze producten ontworpen en ontwikkeld in overeenstemming met de internationaal erkende WCAG-richtlijnen (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1, klasse AA, evenals de Section 508-standaarden in de Verenigde Staten. Er worden regelmatige audits van onze software uitgevoerd door een derde partij, om te waarborgen dat de kwaliteitsverwachtingen worden waargemaakt en behouden.

Alle documenten zijn alleen beschikbaar in het Engels.

Naleving van toegankelijkheid: Blackboard Ally


Alternatieve formaten

Op de pagina cursusinhoud, direct na de documentkoppeling, vind je een koppeling naar de alternatieve indeling. Als je deze koppeling selecteert, wordt het dialoogvenster Alternatieve formaten downloaden geopend met de volgende opties:

  1. PDF met Tags: wordt gedownload op je computer
  2. HTML: wordt geopend in een nieuw venster
  3. ePub: wordt gedownload op je computer
  4. Elektronische braille: wordt gedownload op je computer
  5. Audio: wordt gedownload op je computer
  6. Vertaalde versie: wordt gedownload op je computer