Blackboard Ally doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat alle producten en services die wij leveren, bruikbaar en toegankelijk zijn voor alle gebruikers, ongeacht hun leeftijd, vermogens of situatie. Gezien onze sterke traditie als het gaat om vooruitstrevendheid op het gebied van toegankelijkheid, worden onze producten ontworpen en ontwikkeld in overeenstemming met de internationaal erkende WCAG-richtlijnen (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1, klasse AA, evenals de Section 508-standaarden in de Verenigde Staten. Er worden regelmatige audits van onze software uitgevoerd door een derde partij, om te waarborgen dat de kwaliteitsverwachtingen worden waargemaakt en behouden.

Alle documenten zijn alleen beschikbaar in het Engels.

Naleving van toegankelijkheid: Blackboard Ally


Ga naar Alternatieve indelingen

Op de pagina cursusinhoud vind je vlak achter de cursusinhoud of de bestandskoppeling, een koppeling naar Alternatieve indelingen of Alternatieve indelingen downloaden. Als je deze koppeling naar Alternatieve indelingen selecteert, wordt het dialoogvenster Alternatieve indelingen downloaden geopend met de volgende opties:

  1. Pdf met tags: wordt naar apparaat gedownload
  2. HTML: wordt in een nieuw browservenster geopend
  3. ePub: wordt naar apparaat gedownload
  4. Elektronische braille: wordt naar apparaat gedownload
  5. Audio: wordt naar apparaat gedownload
  6. BeeLine Reader: wordt in het browservenster geopend
  7. Vertaalde versie: wordt naar apparaat gedownload