Mae Blackboard yn gwbl ymroddedig i sicrhau bod yr holl gynnyrch a gwasanaethau a ddarparwn yn ymarferol a hygyrch i bob defnyddiwr, beth bynnag ei oed, gallu neu sefyllfa. I gyd-fynd â'n traddodiad cryf o arweinyddiaeth ym maes hygyrchedd, mae ein cynnyrch wedi'u dylunio a'u datblygu yn unol â'r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) 2.1 Lefel AA yn ogystal â safonau Adran 508 yn yr Unol Daleithiau. Cynhelir archwiliadau rheolaidd o'n meddalwedd i sicrhau y bodlonir disgwyliadau ansawdd a'u cynnal.

Mae'r holl ddogfennau ar gael yn Saesneg yn unig.

Cydymffurfiaeth hygyrchedd: Blackboard Ally


Fformatau Amgen

Ar y dudalen cynnwys y cwrs, yn syth ar ôl y ddolen i'r ddogfen, gwelwch ddolen i Fformatau Amgen. Pan ddewisir, bydd y ddolen hon yn agor y deialog Lawrlwytho fformatau amgen gyda’r opsiynau canlynol:

  1. PDF Wedi’i Thagio – yn lawrlwytho i gyfrifiadur
  2. HTML – yn agor mewn ffenestr newydd
  3. ePub – yn lawrlwytho i gyfrifiadur
  4. Braille electronig – yn lawrlwytho i gyfrifiadur
  5. Sain – yn lawrlwytho i gyfrifiadur
  6. Fersiwn cyfieithiedig – yn lawrlwytho i gyfrifiadur