Blackboard on sitoutunut tekemään kaikista tuotteistaan ja palveluistaan mahdollisimman saavutettavia sekä helppokäyttöisiä. Tuotteiden suunnittelussa ja kehityksessä noudatetaan WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) -standardin ja Yhdysvaltain vuoden 1973 kuntoutuslain (Rehabilitation Act of 1973) pykälän 508, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisia vaatimuksia. Blackboard pyrkii täyttämään maailmanlaajuisesti tunnustetut WCAG 2.2 Level AA -standardin menestyskriteerit ja testaa säännöllisesti tuotteidensa saavutettavuutta kolmannen osapuolen toimesta arvioidakseen, ovatko ne alan standardien mukaisia.

Kaikki asiakirjat ja tiedostot ovat saatavilla vain englanniksi.

Helppokäyttöisyyden vaatimustenmukaisuus: Anthology Ally


Vaihtoehtoisissa muodoissa liikkuminen

Kurssin sisältösivulla on heti kurssin sisällön tai tiedostolinkin jälkeen vaihtoehtoisten muotojen tai vaihtoehtoisten muotojen lataamisen linkki. Kun valitset sen, tämä vaihtoehtoisten muotojen linkki avaa vaihtoehtoisten muotojen valintaikkunan, joka sisältää seuraavat vaihtoehdot:

  1. Merkitty PDF: Latautuu laitteeseen
  2. HTML: Avautuu uudessa selainikkunassa
  3. ePub: Latautuu laitteeseen
  4. Sähköinen pistekirjoitus: Latautuu laitteeseen
  5. Ääni-ilmoitus: Latautuu laitteeseen
  6. BeeLine Reader: Avautuu selainikkunassa
  7. Käännetty versio Latautuu laitteeseen
  8. Syventävä lukuohjelma: Avautuu selainikkunassa