Blackboard Ally està profundament compromès a garantir que tots els productes i serveis que presta siguin usables i accessibles per a tots els usuaris, sigui quina sigui la seva edat, capacitat o situació. Fidels a la nostra llarga tradició de lideratge en matèria d'accessibilitat, els nostres productes estan dissenyats i desenvolupats d’acord amb les pautes d'accessibilitat a contingut web (WCAG) 2.1 de nivell AA, reconegudes internacionalment, i amb les normes de la Secció 508 als Estats Units. Una entitat independent realitza auditories periòdiques del nostre programari per garantir que es compleixen i mantenen les expectatives de qualitat.

Tots els documents estan disponibles només en anglès.

Compliment de les directrius d'accessibilitat: Blackboard Ally


Formats alternatius

A la pàgina actual del curs, just després de l’enllaç al document, trobareu un enllaç als formats alternatius. En seleccionar-lo, aquest enllaç obre el diàleg de descàrrega de formats alternatius amb aquestes opcions:

  1. PDF amb etiquetes – es descarrega a l’ordinador
  2. HTML – s’obre en una finestra nova
  3. ePub – es descarrega a l’ordinador
  4. Braille electrònic – es descarrega a l’ordinador
  5. Àudio – es descarrega a l’ordinador
  6. Versió traduïda – es descarrega a l’ordinador