Vi på Blackboard Ally arbetar hela tiden för att säkerställa att alla våra produkter är tillgängliga och kan användas av alla användare, oavsett ålder, förmåga eller situation. Vi har länge haft en ledande position när det gäller tillgänglighet, och vi fortsätter att utforma och utveckla våra produkter i enlighet med nivå AA i de internationellt erkända riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.1, liksom standarderna i avsnitt 508 i amerikanska lagen Rehabilitation Act. En tredje part utvärderar regelbundet vår programvara för att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls och upprätthålls.

Alla dokument finns endast på engelska.

Uppfyllande av tillgänglighetstandarder: Blackboard Ally


Navigera bland alternativa format

På sidan kursinnehåll, precis efter kursinnehåll eller en fillänk, hittar du en länk till Alternativa format eller Ladda ner alternativa format. När man klickar på länken för alternativa format öppnas dialogrutan Ladda ner alternativa format med följande alternativ:

  1. Taggad PDF: Laddas ner till enhet
  2. HTML: Öppnas i ett nytt webbläsarfönster
  3. ePub: Laddas ner till enhet
  4. Elektronisk punktskrift: Laddas ner till enhet
  5. Ljud: Laddas ner till enhet
  6. BeeLine Reader: Öppnas i webbläsarfönstret
  7. Översatt version: Laddas ner till enhet