För oss på Blackboard är det viktigt att alla våra produkter och tjänster är användbara och tillgängliga. Vi har länge haft en ledande position när det gäller tillgänglighet och våra produkter utformas och utvecklas i allmänhet med de internationellt erkända riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) och avsnitt 508 i amerikanska lagen Rehabilitation Act från 1973, i ändrad lydelse, i åtanke. Blackboard strävar efter att uppfylla de globalt erkända kriterierna för WCAG 2.2 nivå AA och utför regelbundna tillgänglighetstester från tredje part på produkterna för att bedöma överensstämmelsen med branschstandarder.

Alla dokument finns endast på engelska.

Uppfyllande av tillgänglighetstandarder: Anthology Ally


Navigera bland alternativa format

På sidan kursinnehåll, precis efter kursinnehåll eller en fillänk, hittar du en länk till Alternativa format eller Ladda ner alternativa format. När man klickar på länken för alternativa format öppnas dialogrutan Ladda ner alternativa format med följande alternativ:

  1. Taggad PDF: Laddas ner till enhet
  2. HTML: Öppnas i ett nytt webbläsarfönster
  3. ePub: Laddas ner till enhet
  4. Elektronisk punktskrift: Laddas ner till enhet
  5. Ljud: Laddas ner till enhet
  6. BeeLine Reader: Öppnas i webbläsarfönstret
  7. Översatt version: Laddas ner till enhet
  8. Immersive Reader: Öppnas i webbläsarfönstret