Idiomes compatibles

SafeAssign fa més que només traduir paraules d'un idioma a un altre. SafeAssign utilitza algoritmes que prenen decisions sobre possibles casos de plagi segons la freqüència de les paraules, l'estructura de les frases i altres característiques lingüístiques que actualment són específiques de l'anglès.

Encara que, oficialment, SafeAssign només és compatible amb l'anglès, s'anima els clients a provar d'utilitzar-lo en altres idiomes. SafeAssign no té cap limitació tècnica que impedeixi el seu ús en altres idiomes, però els resultats podrien variar i no es garanteixen.

Blackboard s'està esforçant per ampliar la compatibilitat oficial d'idiomes a SafeAssign el 2018.