SafeAssign, gönderilen metin ile mevcut çalışmalar arasında çakışan bölümleri tanımlamak üzere öğrenci gönderimlerini bir dizi akademik makale ile karşılaştırır.

SafeAssign hem caydırıcı nitelikli hem de eğitim amaçlı olarak etkili bir araçtır. Test gönderimlerinin orijinalliğini değerlendirmek ve öğrencilerin, kaynakları değiştirerek yeniden yazmaları yerine uygun şekilde atıfta bulunarak kullanmalarına yardımcı olmak için SafeAssign aracını kullanabilirsiniz.


Desteklenen dosyalar

SafeAssign sadece düz metne dönüştürülebilen aşağıdaki dosya türlerini destekler: DOCX, DOC, PPT, PPTX, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML ve HTM. Elektronik tablo dosyaları desteklenmez.

SafeAssign, aynı zamanda ZIP dosyalarını da kabul etmekte ve bu dosya türleri ile eşleşen dosyaları da işleme almaktadır.

SafeAssign bir gönderimdeki toplam ek sayısının yanı sıra SafeAssign tarafından işleme alınan ek sayısını da belirler ve görüntüler. SafeAssign yalnızca desteklenen dosya türleri ile eşleşen ekleri işleme alır ve yalnızca bu ekler için Originality Report oluşturur. Desteklenmeyen dosya türleri için, SafeAssign Originality Report bir eşleşme puanını hariç tutar.


SafeAssign Originality Report

Bir makale işleme alındıktan sonra, gönderilen makalede mevcut kaynaklar ile eşleşen metin yüzdesini ayrıntılı olarak gösteren bir rapor oluşturulur. Rapor gönderilen makalede eşleşme olan her bir kısım için şüphelenilen kaynakları da gösterir. Doküman aynı öğrencinin daha önce gönderdiği bir çalışmanın devamı niteliğinde ise eşleşen kaynakları rapordan silerek yeniden işleme alabilirsiniz.

Raporu dikkatli bir şekilde okuyun ve her metin bloğu için uygun şekilde atıfta bulunulduğundan emin olun.

SafeAssign Originality Report ile ilgili daha fazla bilgi


Blackboard Learn: Orijinal Kurs Görünümü

Tanıdık gelmiyor mu? Ödevlerde SafeAssign'ı kullanma ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Ödevlerinizin herhangi birinde SafeAssign yazılı eser kopyalama kontrolünü kullanabilirsiniz.

 1. Ödev Oluştur sayfasında, Gönderim Ayrıntıları bölümünü genişletin.
 2. SafeAssign ile gönderimleri telif hakkı ihlaline karşı kontrol edin'i seçin.
 3. İsteğe bağlı olarak seçeneklerden birini veya ikisini seçin:
  • Öğrencilerin gönderimlerinde SafeAssign Originality Report'u görüntülemesine izin verin.
  • Bu ödeve ait tüm öğrenci gönderimlerini Kurumsal ve Genel Referans Veritabanlarından çıkarın.
 4. Ödev Oluştur sayfasını tamamlayın.
 5. Gönder'i tıklatın.

SafeAssign ile bir ödev oluşturduğunuzda Not Merkezi'nde otomatik olarak bir not sütunu oluşturulur. Ödev not vermek için hazır olduğunda, Not Merkezi hücresinde Not Verme Gerekiyor simgesi görünür. Ödevlere Not Merkezi'nden not verebilir veya bu öğelere Not Verme Gerekiyor sayfasından erişebilirsiniz.

Tanıdık gelmiyor mu? Ödevlerde ve testlerde SafeAssign'ı kullanma ile ilgili bilgi için "Ultra" video bölümüne geçin.


Blackboard Learn: Ultra Kurs Görünümü

Tanıdık gelmiyor mu? SafeAssign'ı kullanma ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

SafeAssign’ı, Ultra Kurs Görünümü’nde öğrencilerin hem ödev hem de test gönderimlerini olası intihal açısından kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

 1. Yeni veya mevcut bir değerlendirmede Ödev Ayarları’nı veya Test Ayarları’nı açın.
 2. SafeAssign altından, Originality Report'u Etkinleştir'i seçin.
 3. SafeAssign ile gönderimleri "intihal" durumuna karşı kontrol edin öğesini seçin.
  • Değerlendirme için SafeAssign'ı etkinleştirdiğinizde öğrencilerin de Originality Report'u görmesine izin verebilirsiniz. Birden fazla denemeye izin verirseniz öğrencinin gönderdiği her deneme için bir Originality Report oluşturulur.
  • Kurumsal ve Genel Referans Veritabanlarında gönderimlerin hariç tutulup tutulmayacağını seçin.
 4. Katmanı kapatın. Değişiklikleriniz kaydedilir.

Originality Report'u etkinleştirdiğinizde Gönderimler sayfasına bir Orijinallik sütunu eklenir. Hangi gönderimlerde intihal durumu olabileceğini belirlemek için listeyi hızlı bir şekilde tarayın.

SafeAssign Originality Report'u, istediğiniz zaman (hatta öğrenciler gönderime başladıktan sonra bile) etkinleştirebilirsiniz ancak gönderimler, sadece SafeAssign etkinken kontrol edilir. Siz ayarı etkinleştirmeden önce alınan gönderimler, SafeAssign tarafından kontrol edilmez.

Anonim not verme işlevi etkinken SafeAssign sonuçları gösterilmez. Siz notları gönderdikten sonra adlar görünür ve SafeAssign sonuçları ile Originality Report'larına bakabilirsiniz.


Blackboard Open LMS

Şu anda SafeAssign eklentisi, yalnızca Moodle'ın Ödev Etkinliği ile uyumludur. Bir SafeAssign ödevi oluşturmak için işe bir ödev oluşturarak başlayın. Ödev ayarlarında SafeAssign ayarlarınızı seçin.

SafeAssign, Blackboard Open LMS için ücretli bir eklentidir. Ödev ayarlarında SafeAssign İntihal eklentisi seçeneklerini görmüyorsanız lütfen site yöneticinizle iletişime geçin.

 • Gönderimlerde intihal kontrolü yapma: Öğrenci gönderimlerini SafeAssign ile kontrol etmek için bu seçeneği seçin.
 • Öğrencilerin Originality Report'a bakmasına izin verme: Bu seçeneği, öğrencilerin ödev gönderimi için Originality Report'a bakmasına izin vermek için kullanın. Bu seçenek, rapor için bir bağlantı sağlar.
 • Kurum ve Global Reference Database'de gönderimleri hariç tutma: Veritabanlarında kayıtlı olmadıklarına bile gönderimlerin SafeAssign ile işlenebilmesine izin vermek için bu seçeneği seçin. Bu şekilde, öğretmenler belirli bir ödevde yeniden gönderimlere izin verdiğinde gönderim dosyalarının intihal olarak işaretlenmesi önlenir.

İşlemi tamamladığınızda Kaydet ve kursa dön’ü veya Kaydet ve göster’i seçin.

Çoklu rol atamaları

Moodle, kullanıcılara birden çok rol atanmasına olanak tanır. SafeAssign, birden çok kullanıcıyı eğitmenler ve öğrencilerin sahip olduğu aynı kimlik ile ilişkilendiremez. Bu nedenle, SafeAssign’da birden çok rollü gönderilmez yapılamaz. Bu sorunu düzeltmek için SafeAssign eklentisi, birden çok role sahip bir kullanıcının gönderimini incelemez ve söz konusu kullanıcıyı bu konuda uyarır.

Sistem seviyesinde rol atamalarına sahip kullanıcılar: Yönetici, Kurs oluşturucu vb. roller, varsayılan olarak her bir SafeAssign kursuna eğitmen olarak eklenir.


Çoklu ek ve deneme

SafeAssign, belirli bir testi incelerken, aynı öğrencinin aynı test için gönderdiği birden fazla denemeyi fark eder. SafeAssign, geçerli denemenin içeriğini daha önceki gönderimlerin içeriği ile karşılaştırmaz. Her bir Originality Report'u, ilgili denemenin yanından görüntüleyebilirsiniz.

Bir öğrenci teste birden fazla ek iliştirirse bu ekler, SafeAssign panelinin Originality Report bölümünde listelenir. Ayrıntılı metin eşleşme analizleriyle birlikte dosyanın metnini yeni bir pencerede görüntülemek için bir dosya adı bağlantısı seçin.


Gönderim seçeneğini hariç tut hakkında

Ödevi oluştururken SafeAssign ayarlarında "gönderimleri hariç tut" seçeneği vardır. Bu seçenek, eğitmenlerin Kurumsal veya Genel Referans Veritabanlarındaki öğrenci gönderimlerini içermeyen ödevler oluşturmalarına olanak verir. Diğer değerlendirme ayarları gibi bu seçenek, ödev oluşturmadan sonra zaman içindeki nokta ve düzenlenebilme özelliğine sahip olacaktır. Bu seçeneği daha sonraki bir tarihte değiştirirseniz yeni gönderimler, yeni ayar durumuna uyacaktır. Bir örnek kullanım:

Eğitmen, bir ödevde taslak gönderimlere izin verip ardından tek bir son gönderim yapılmasını isteyebilir. Sonraki gönderimlere referans olmak üzere SafeAssign tarafından Institutional Database'e sadece son gönderim eklenmelidir.

Aşağıdaki adımları uygulayarak bunu gerçekleştirebilirsiniz:

 1. Birden fazla denemeye izin verilen, SafeAssign'ın kullanıldığı ve "gönderimleri hariç tut" seçeneğinin etkinleştirildiği bir ödev oluşturun.
 2. Öğrenciler "taslak" çalışmalarını gönderir ve gönderimler Institutional Database'e veya Global Reference Database'e eklenmez.
 3. Son gönderimlerini yapmanın zamanı geldiğinde ise "gönderimleri hariç tut" seçeneğini devre dışı bırakırsınız.
 4. Öğrenciler çalışmalarının son halini gönderir ve gönderimler Kurumsal veya Genel Veritabanlarına eklenir.