SafeAssign, gönderilen metin ile mevcut çalışmalar arasında çakışan bölümleri tanımlamak üzere öğrenci gönderimlerini bir dizi akademik makale ile karşılaştırır.

SafeAssign hem caydırıcı nitelikli hem de eğitim amaçlı olarak etkili bir araçtır. Test gönderimlerinin orijinalliğini değerlendirmek ve öğrencilerin, kaynakları değiştirerek yeniden yazmaları yerine uygun şekilde atıfta bulunarak kullanmalarına yardımcı olmak için SafeAssign aracını kullanabilirsiniz.


Desteklenen dosyalar

SafeAssign sadece düz metne dönüştürülebilen aşağıdaki dosya türlerini destekler: DOCX, DOC, PPT, PPTX, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML ve HTM. Elektronik tablo dosyaları desteklenmez.

SafeAssign, aynı zamanda ZIP dosyalarını da kabul etmekte ve bu dosya türleri ile eşleşen dosyaları da işleme almaktadır.

SafeAssign bir gönderimdeki toplam ek sayısının yanı sıra SafeAssign tarafından işleme alınan ek sayısını da belirler ve görüntüler. SafeAssign yalnızca desteklenen dosya türleri ile eşleşen ekleri işleme alır ve yalnızca bu ekler için Orijinallik Raporu oluşturur. Desteklenmeyen dosya türleri için, SafeAssign Orijinallik Raporu bir eşleşme puanı belirlemez.


SafeAssign Orijinallik Raporları

Bir makale işleme alındıktan sonra, gönderilen makalede mevcut kaynaklar ile eşleşen metin yüzdesini ayrıntılı olarak gösteren bir rapor oluşturulur. Rapor gönderilen makalede eşleşme olan her bir kısım için şüphelenilen kaynakları da gösterir. Doküman aynı öğrencinin daha önce gönderdiği bir çalışmanın devamı niteliğinde ise eşleşen kaynakları rapordan silerek yeniden işleme alabilirsiniz.

Raporu dikkatli bir şekilde okuyun ve her metin bloğu için uygun şekilde atıfta bulunulduğundan emin olun.

SafeAssign Orijinallik Raporları Hakkında daha fazla bilgi


Blackboard Learn: Orijinal Kurs Görünümü

Tanıdık gelmiyor mu? Ödevlerde SafeAssign'ı kullanma ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Ödevlerinizin herhangi birinde SafeAssign intihal kontrolünü kullanabilirsiniz.

 1. Ödev Oluştur sayfasında, Gönderim Ayrıntıları bölümünü genişletin.
 2. SafeAssign ile gönderimleri telif hakkı ihlaline karşı kontrol edin'i seçin.
 3. İsteğe bağlı olarak seçeneklerden birini veya ikisini seçin:
  • Öğrencilerin gönderimlerinde SafeAssign Orijinallik Raporlarını görüntülemesine izin verin.
  • Bu ödeve ait tüm öğrenci gönderimlerini Kurumsal ve Genel Referans Veritabanlarından çıkarın.
 4. Ödev Oluştur sayfasını tamamlayın.
 5. Gönder'i seçin.

SafeAssign ile bir ödev oluşturduğunuzda Not Merkezi'nde otomatik olarak bir not sütunu oluşturulur. Ödev not vermek için hazır olduğunda, Not Merkezi hücresinde Not Verme Gerekiyor simgesi görünür. Ödevlere Not Merkezi'nden not verebilir veya bu öğelere Not Verme Gerekiyor sayfasından erişebilirsiniz.


Blackboard Learn: Ultra Kurs Görünümü

Tanıdık gelmiyor mu? SafeAssign'ı kullanma ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

SafeAssign’ı, Ultra Kurs Görünümü’nde öğrencilerin hem ödev hem de test gönderimlerini olası intihal açısından kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

 1. Yeni veya mevcut bir değerlendirmede Ödev Ayarları’nı veya Test Ayarları’nı açın.
 2. SafeAssign altından, Orijinallik Raporunu Etkinleştir'i seçin.
 3. SafeAssign ile gönderimleri "intihal" durumuna karşı kontrol edin öğesini seçin.
  • Değerlendirme için SafeAssign'ı etkinleştirdiğinizde öğrencilerin de Orijinallik Raporunu görmesine izin verebilirsiniz. Birden fazla denemeye izin verirseniz öğrencinin gönderdiği her deneme için bir Orijinallik Raporu oluşturulur.
  • Kurumsal ve Genel Referans Veritabanlarında gönderimlerin hariç tutulup tutulmayacağını seçin.
 4. Katmanı kapatın. Değişiklikleriniz kaydedilir.
SafeAssign panel, with Enable SafeAssign selected

Orijinallik Raporunu etkinleştirdiğinizde Gönderimler sayfasına bir Orijinallik sütunu eklenir. Hangi gönderimlerde intihal durumu olabileceğini belirlemek için listeyi hızlı bir şekilde tarayın.

SafeAssign Orijinallik Raporunu, istediğiniz zaman (hatta öğrenciler gönderime başladıktan sonra bile) etkinleştirebilirsiniz ancak gönderimler, sadece SafeAssign etkinken kontrol edilir. Siz ayarı etkinleştirmeden önce alınan gönderimler, SafeAssign tarafından kontrol edilmez.

Anonim not verme işlevi etkinken SafeAssign sonuçları gösterilmez. Siz notları gönderdikten sonra adlar görünür ve SafeAssign sonuçları ile Orijinallik Raporlarına bakabilirsiniz.

Çoklu ek ve denemeler

SafeAssign, belirli bir testi incelerken, aynı öğrencinin aynı test için gönderdiği birden fazla denemeyi fark eder. SafeAssign, geçerli denemenin içeriğini daha önceki gönderimlerin içeriği ile karşılaştırmaz. Her bir Orijinallik Raporunu, ilgili denemenin yanından görüntüleyebilirsiniz.

Bir öğrenci teste birden fazla ek iliştirirse bu ekler, SafeAssign panelinin Orijinallik Raporu bölümünde listelenir. Ayrıntılı metin eşleşme analizleriyle birlikte dosyanın metnini yeni bir pencerede görüntülemek için bir dosya adı bağlantısı seçin.


Gönderim seçeneğini hariç tut hakkında

Ödevi oluştururken SafeAssign ayarlarında "gönderimleri hariç tut" seçeneği vardır. Bu seçenek, eğitmenlerin Kurumsal veya Genel Referans Veritabanlarındaki öğrenci gönderimlerini içermeyen ödevler oluşturmalarına olanak verir. Diğer değerlendirme ayarları gibi bu seçenek, ödev oluşturmadan sonra zaman içindeki nokta ve düzenlenebilme özelliğine sahip olacaktır. Bu seçeneği daha sonraki bir tarihte değiştirirseniz yeni gönderimler, yeni ayar durumuna uyacaktır. Bir örnek kullanım:

Eğitmen, bir ödevde taslak gönderimlere izin verip ardından tek bir son gönderim yapılmasını isteyebilir. Sonraki gönderimlere referans olmak üzere SafeAssign tarafından Institutional Database'e sadece son gönderim eklenmelidir.

Aşağıdaki adımları uygulayarak bunu gerçekleştirebilirsiniz:

 1. Birden fazla denemeye izin verilen, SafeAssign'ın kullanıldığı ve "gönderimleri hariç tut" seçeneğinin etkinleştirildiği bir ödev oluşturun.
 2. Öğrenciler "taslak" çalışmalarını gönderir ve gönderimler Institutional Database'e veya Global Reference Database'e eklenmez.
 3. Son gönderimlerini yapmanın zamanı geldiğinde ise "gönderimleri hariç tut" seçeneğini devre dışı bırakırsınız.
 4. Öğrenciler çalışmalarının son halini gönderir ve gönderimler Institutional Database veya Global Database'e eklenir.

Video: Use SafeAssign in the Original Course View

Watch a video about SafeAssign

Doesn't seem familiar? Jump to the "Ultra" video about using SafeAssign in assignments and tests.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Use SafeAssign shows you how to enable SafeAssign on an assessment in the Original Course View.