SafeAssign vertaa opiskelijoiden palauttamia tehtäviä akateemisiin tutkielmiin ja tarkistaa, onko palautettuihin tehtäviin kopioitu sisältöä olemassa olevista teksteistä.

SafeAssign on tehokas työkalu sekä plagioinnin ehkäisemiseen että opetukseen. SafeAssignin avulla voit tarkistaa palautettuja kokeita plagioinnin varalta sekä tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia oppia merkitsemään lähteitä oikeaoppisesti sen sijaan, että he muokkaavat lähteitä omin sanoin.


Tuetut tiedostot

SafeAssign tukee vain tiedostoja, jotka ovat muunnettavissa pelkkään tekstimuotoon. Näitä ovat seuraavat tiedostotyypit: DOCX, DOC, PPT, PPTX, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML ja HTM. Laskentataulukkotiedostoja ei tueta.

SafeAssign hyväksyy myös ZIP-tiedostot ja käsittelee niistä kaikki yllä mainitut tiedostotyypit.

SafeAssign laskee ja näyttää palautuksen liitteiden määrän sekä SafeAssignin käsittelemien liitteiden määrän. SafeAssign käsittelee vain tuetuissa tiedostomuodoissa olevat liitetiedostot ja luo alkuperäisyysraportit vain niille. SafeAssign-alkuperäisyysraportista poistetaan vastaavuuspisteytys tiedostotyypeiltä, joita ei tueta


SafeAssign-alkuperäisyysraportit

Kun työn palautus on käsitelty, SafeAssign luo raportin. Tästä raportista näet, kuinka suuri prosenttiosuus työn tekstistä täsmää nykyisten lähteiden kanssa. Raportista näet myös epäillyt lähteet, jotka palauttavat vastaavuuden kullekin palautetun työn osiolle. Voit poistaa vastaavuuksia tarjoavia lähteitä raportista ja käsitellä työn uudelleen. Tästä on hyötyä, jos työ on jatkoa saman opiskelijan aiemmin palauttamalle toiselle työlle.

Lue raportti tarkasti ja tarkista, onko kukin tekstilohko käsitelty oikein.

Lisätietoja SafeAssign-alkuperäisyysraporteista


Blackboard Learn: Original-kurssinäkymä

Eikö näytä tutulta? Saat lisätietoja SafeAssignin käytöstä tehtävissä siirtymällä Ultran ohjeeseen.

SafeAssign-plagiointitarkistuksella voit tarkistaa minkä tahansa tehtävän plagioinnin varalta.

 1. Laajenna Create Assignment -sivun Submission Details -kohta.
 2. Valitse Check submissions for plagiarism using SafeAssign.
 3. Voit valita jommankumman seuraavista asetuksista tai molemmat niistä:
  • Allow students to view the SafeAssign Originality Reports on their submissions.
  • Exclude all student submissions for this assignment from the Institutional or Global Reference Databases.
 4. Anna muut tarvittavat tiedot Create Assignment -sivulla.
 5. Valitse Lähetä.

Kun luot tehtävän SafeAssignilla, arvosanakeskukseen luodaan uusi arvosanasarake automaattisesti. Kun tehtävä on valmis arvosteltavaksi, näet Odottaa arviointia -kuvakkeen arvosanakeskuksen solussa. Pääset tehtävien arvosteluun arvosanakeskuksesta tai Odottaa arviointia -sivulta.


Blackboard Learn: Ultra-kurssinäkymä

Eikö näytä tutulta? Siirry SafeAssignin käytön ohjeisiin Original-kurssinäkymässä.

Ultra-kurssinäkymässä voit tarkistaa SafeAssignilla mahdollisia plagiointiepäilyjä sekä opiskelijoiden palauttamissa tehtävissä että kokeissa.

 1. Avaa uuden tai nykyisen arvioinnin Assignment Settings- tai Test Settings -kohta.
 2. Valitse SafeAssign-kohdassa Enable Originality Report.
 3. Valitse Check submissions for plagiarism with SafeAssign.
  • Kun otat SafeAssignin käyttöön arvioinnissa, voit antaa myös opiskelijoille oikeuden tarkastella alkuperäisyysraporttia. Jos sallit useita suorituskertoja, jokaiselle opiskelijan palauttamalle suorituskerralle luodaan alkuperäisyysraportti.
  • Voit valita, jätetäänkö palautukset pois oppilaitoksen tietokannasta ja Global Reference Database -tietokannasta vai ei.
 4. Sulje valintaikkuna. Muutoksesi tallennetaan.

Kun otat alkuperäisyysraportin käyttöön, Palautukset-sivulle lisätään Originality-sarake. Luettelosta voit tarkistaa nopeasti, missä palautuksissa saattaa olla plagioitua sisältöä.

Voit ottaa SafeAssign-alkuperäisyysraportin käyttöön milloin tahansa, myös sen jälkeen, kun opiskelijat ovat aloittaneet palautukset, mutta palautukset tarkistetaan vain, kun SafeAssign on käytössä. Palautuksia, jotka saat, ennen kuin otat asetuksen käyttöön, ei tarkisteta SafeAssignilla.

SafeAssign-tulokset piilotetaan, kun nimetön arviointi on käytössä. Kun julkaiset arvosanat ja nimet näytetään, voit tarkastella SafeAssign-tuloksia ja alkuperäisyysraportteja.

Useat liitteet ja suorituskerrat

SafeAssign tunnistaa saman opiskelijan useat suorituskerrat samalle kokeelle. SafeAssign ei vertaa saman opiskelijan eri suorituskertojen sisältöä keskenään. Näet kunkin suorituskerran oman alkuperäisyysraportin suorituskerran vieressä.

Jos opiskelija liittää kokeeseen useita liitteitä, ne luetellaan SafeAssign-paneelin Originality Report -osiossa. Näet tiedoston tekstin sekä tekstianalyysin tarkemmat tiedot valitsemalla tiedostonimen linkin.


Lisätietoja Exclude Submissions -asetuksesta

SafeAssign-asetuksissa on Exclude Submissions -asetus. Kun valitset sen luodessasi tehtävää, voit jättää palautuksia lähettämättä tietokantoihin. Tämän asetuksen avulla ohjaajat voivat luoda tehtäviä, jotka eivät sisällytä mitään opiskelijoiden palautuksia oppilaitoksen tietokantaan tai Global Reference Database -tietokantaan. Kuten muutkin arviointiasetukset, tämä asetus on muokattavissa tehtävän luomisen jälkeen. Jos muokkaat asetusta myöhemmin, uudet palautukset käsitellään asetuksen uuden arvon mukaisesti. Käyttöesimerkki:

Ohjaaja haluaa luoda tehtävän, jossa voidaan sallia välipalautuksia ja sitten yksi lopullinen palautus. Vain lopullinen palautus tulisi sisällyttää SafeAssignilla oppilaitoksen tietokantaan, jotta myöhempiä palautuksia voidaan verrata siihen.

Tämä on mahdollista toimimalla seuraavasti:

 1. Lue SafeAssignilla tehtävä, joka sallii useita suorituskertoja, ja ota Exclude Submissions -asetus käyttöön.
 2. Opiskelijat voivat nyt palauttaa välipalautuksensa siten, että niitä ei sisällytetä oppilaitoksen tietokantaan tai Global Reference Database -tietokantaan.
 3. Kun on lopullisen palautuksen aika, poista Exclude Submissions -asetus käytöstä.
 4. Kun opiskelijat sitten tekevät lopulliset palautuksensa, ne sisällytetään oppilaitoksen tietokantaan tai Global Reference Database -tietokantaan.

Video: Use SafeAssign in the Original Course View

Watch a video about SafeAssign

Doesn't seem familiar? Jump to the "Ultra" video about using SafeAssign in assignments and tests.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Use SafeAssign shows you how to enable SafeAssign on an assessment in the Original Course View.