Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Pan fydd eich sefydliad yn galluogi'r profiad Ultra, efallai y caniateir ichi gael cymysgedd o gyrsiau yn Golwg Cwrs Ultra a Golwg Cwrs Gwreiddiol . Dewis y wedd cwrs sy’n gweithio orau i bob un o’ch cyrsiau. Bydd y ddwy wedd gwrs yn ymddangos yn eich rhestr o gyrsiau heb fawr o drafferth.

Gallwch archwilio eich cwrs Gwreiddiol yn rhagolwg Ultra yn llawn cyn i chi newid i Golwg Cwrs Ultra. Gallwch hefyd adolygu rhestr o nodweddion a swyddogaethau sy'n newid neu na fyddant yn cael eu trosglwyddo os byddwch yn trosi.

Ar y dudalen hon, gallwch ddysgu am:

Video: Ultra Course Preview


Watch a video about Ultra Course Preview

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Ultra Course Preview explains how to use Ultra Course Preview to view how your Original Course would look in the Ultra Course View.


Sut mae'r rhagolwg yn gweithio

Gallwch ddim ond rhagweld cyrsiau nad ydynt ar agor ar hyn o bryd i fyfyrwyr. Gallwch wneud eich cwrs yn breifat wrth i chi roi cynnig ar y rhagolwg Ultra. Ar y dudalen Cyrsiau, dewiswch Gwneud y cwrs yn breifat o ddewislen y cwrs.

Os ydych chi'n ceisio newid eich cwrs o Breifat i Agored ystod y rhagolwg, cewch eich rhybuddio na allwch newid yn ôl i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol. Caiff y cwrs ei drosi i Wedd Cwrs Ultra yn awtomatig.

Y rhagolwg yw hynny yn unig - rhagolwg. Does dim rhaid i chi wneud newid parhaol i'ch cwrs.

 • Os ydych yn hoff o’r Wedd Cwrs Ultra, gallwch drosi’ch cwrs yn barhaol.
 • Os nad ydych yn barod i newid, gallwch ddychwelyd i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol. Ond, bydd unrhyw newidiadau a wnaethoch i'ch cwrs yn y modd rhagolwg yn cael eu colli os byddwch yn newid yn ôl i'r Golwg Cwrs Gwreiddiol. Defnyddiwch y rhagolwg i archwilio yn hytrach nag adeiladu.

A all myfyrwyr weld y rhagolwg?

Pan fydd eich cwrs mewn modd rhagolwg, hyfforddwyr a gweinyddwyr yn unig all ei weld.

Ar ôl i chi agor eich cwrs i fyfyrwyr, mae myfyrwyr yn gweld y golwg cwrs a ddewisoch. Gallwch agor cwrs i fyfyrwyr os yw yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol neu wedi’i drosi’n barhaol i’r Wedd Cwrs Ultra.


Cychwyn y rhagolwg

Ar ôl i'ch sefydliad alluogi'r profiad Ultra, gallwch chi ddechrau'r rhagolwg Ultra ar unrhyw adeg o'ch Wedd Cwrs Gwreiddiol.

Dewiswch y botwm Profi'r Learn newydd yng nghornel dde uchaf y dudalen. Yn y ffenestr naid, dechreuwch drosi i'r Wedd Cwrs Ultra.

Os nad ydych yn gweld y botwm Profi'r Learn newydd , efallai y bydd angen i'ch Gweinyddwr Blackboard osod eich profiad cwrs o'r Wedd Cwrs Gwreiddiol i Ddewis yr Hyfforddwr. Mae angen i chi hefyd sicrhau nad yw eich cwrs ar agor (nad yw ar gael) i fyfyrwyr. 

Fe gewch hysbysiad drwy e-bost pan fydd eich cwrs yn barod. O'r dudalen Cyrsiau, agorwch eich cwrs ac adolygwch sut mae'ch cynnwys yn ymddangos yn y Wedd Cwrs Ultra.


Archwilio'r rhagolwg

Yn rhagolwg Cwrs Ultra, gallwch weld yn union sut y bydd eich cynnwys yn edrych os byddwch chi’n penderfynu newid i Wedd Cwrs Ultra yn barhaol.

Dewiswch y ddolen Gweld Manylion yn y faner neu’r ddolen Eithriadau Cwrs yn yr ardal Manylion a Gwybodaeth i weld faint o eitemau na fydd yn cael eu cario ymlaen yn y Wedd Cwrs Ultra. Gelwir yr eitemau hyn yn eithriadau.

Ym mhanel Manylion Trosi, dewiswch grŵp blaenoriaeth i weld y manylion er mwyn i chi allu gwneud y penderfyniad gorau ar gyfer eich cwrs. Ar yr adeg hon, nid yw'r Wedd Cwrs Ultra yn cynnwys rhai nodweddion eto, gan gynnwys arolygon, Hunanasesiadau ac Asesiadau gan Gyfoedion, wikis, a blogiau.

Deall blaenoriaethau eithriad

Mae trosi eich cwrs yn barhaol i’r Wedd Cwrs Ultra yn gam mawr. Ar gyfer rhai hyfforddwyr, mae’r Wedd Cwrs Ultra yn newid mawr o’r Gwedd Cwrs Gwreiddiol. Gall hyfforddwyr eraill groesawu rhyngwyneb mwy modern a nodweddion syml. I'ch helpu chi i ddeall yn well sut y bydd amgylchedd eich cwrs yn newid, mae’r system yn grwpio eithriadau i dri grŵp blaenoriaeth, yn seiliedig ar effaith posibl.

 • Mae eithriadau Blaenoriaeth Isel yn cynnwys ymddangosiad newidiadau cwrs, newidiadau fformadu, neu gyfyngiadau nodweddion bychan.
 • Mae eithriadau Blaenoriaeth Canolig yn cynnwys newidiadau ymddygiad a chael gwared ar fformadu a chyflwyniadau.
 • Mae eithriadau Blaenoriaeth Uchel yn cynnwys nodweddion nad ydynt wedi’u cefnogi a chael gwared ar ddata graddau.

Dewiswch Gweld Eithriadau o dan bennawd blaenoriaeth i ddysgu mwy. Mae pob eithriad yn y categori hwnnw yn ymddangos yn y panel. I weld sut mae eithriad yn effeithio ar rannau o'ch cwrs, dewiswch eithriad. Mae'r rhestr o gynnwys yr effeithir arno yn ymddangos er mwyn i chi allu deall y newidiadau penodol.

Cofiwch eich bod mewn modd rhagolwg. Nid ydych wedi ymrwymo i drosi eich cwrs yn barhaol eto.

Ni fydd unrhyw newidiadau a wnewch i’ch cwrs tra yn y Wedd Cwrs Ultra yn cael eu harbed os byddwch yn gadael y rhagolwg ac yn dewis parhau yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Os byddwch yn dewis trosi eich cwrs yn barhaol i Ultra, mae’r newidiadau a wnaed yn ystod y rhagolwg yn cael eu harbed.


Mathau o gynnwys a fydd yn trosi

Wrth i nodweddion a swyddogaethau barhau i gael eu cyflwyno i'r Wedd Cwrs Ultra, caiff y rhestr a gefnogir ei hehangu.

 • Cyhoeddiadau
 • Aseiniadau
 • Tudalennau Gwag
 • Ardaloedd Cynnwys
 • Ffolderi Cynnwys
 • Pecynnau Cynnwys (SCORM)
 • Baner Cwrs
 • Tudalennau Gwag Dewislen Cwrs
 • Dolenni Gwe Dewislen Cwrs
 • Fforymau Trafod ac Edeifion
 • Ffeiliau
 • Cyfuniadau Flickr
 • Nodau
 • Canolfan Raddau
  • Categorïau
  • Sgemâu Graddio
 • Setiau o Grwpiau
 • Eitemau
 • Dyddlyfrau
 • Modiwlau Dysgu
 • Cynlluniau Gwersi
 • Amlgyfryngau: Sain, Delwedd, a Fideo
 • Golygydd Testun Cyfoethog: Arddulliau, Ffontiau, a Meintiau Ffontiau
 • Cronfeydd Cwestiynau
 • Setiau Cwestiynau
 • Mathau o Gwestiynau
  • Fformiwla sydd wedi’i Chyfrifo
  • Rhifol wedi'i Gyfrifo
  • Naill/Llall
  • Traethawd
  • Llenwi bylchau
  • Llenwi'r bwlch
  • Man Poeth
  • Cyfateb
  • Ateb Lluosog
  • Amlddewis
  • Ateb Byr
  • Gwir/Gau
 • Blociau ar Hap
 • Cyfarwyddiadau
 • Profion
 • Dolenni Gwe

Mathau o gynnwys a gosodiadau NA fyddant yn cael eu trosi

Caiff yr eitemau hyn eu dileu o'r cwrs pan fyddwch yn trosi'n barhaol i'r Wedd Cwrs Ultra:

 • Cyflawniadau
 • Blogiau
 • Cysylltiadau
 • Dolenni Cwrs
 • Tudalen Modiwl Dewislen Cwrs
 • Dolenni Offer Dewislen Cwrs
 • Dolenni Cwrs Dewislen Cwrs
 • Is-bennawd Dewislen Cwrs
 • Rhannwr Dewislen Cwrs
 • Rhestr Termau
 • Codau Lliwiau Graddio
 • Cyfnodau Graddio
 • Tudalen Modiwl
 • Mathau o Gwestiynau
  • Ymateb Ffeil
  • Brawddeg Trefn Gymysg
  • Graddfa Barn/Likert
  • Trefnu
  • Bowlen Gwis
 • Hunanasesiadau ac Asesiadau gan Gyfoedion
 • Gweddau Clyfar
 • Arolygon
 • Maes Llafur
 • Colofn Cyfanswm
 • Colofn Cyfanswm wedi Pwysoli
 • Wikis
 • Grwpiau Arunig

Ni chedwir data cymryd rhan na data gweithgarwch yn ystod y broses trosi. Tynnir eitemau fel postiadau ar Drafodaethau, cyflwyniadau Asesiad, a graddau.


Dewiswch eich gwedd cwrs

Ar ôl i chi ragweld y Wedd Cwrs Ultra, gallwch naill ai drosi’r cwrs yn barhaol i Ultra neu aros gyda’r fersiwn Gwreiddiol.

Dewiswch y wedd cwrs rydych ei heisiau yn y bar ar waelod eich sgrin.

 • Yn ôl i'r cwrs Gwreiddiol: Mae’ch cwrs yn dychwelyd i sut roedd yn edrych cyn y rhagolwg. Cofiwch, caiff unrhyw newidiadau a wnaethoch i’ch cwrs yn ystod y rhagolwg Ultra eu colli os fyddwch yn mynd yn ôl i’r Wedd Cwrs Gwreiddiol.
 • Defnyddio’r cwrs Ultra: Ar ôl i chi wneud y trosiad yn barhaol, gallwch agor y cwrs i fyfyrwyr pan fyddwch yn barod.