Copïo cynnwys o gyrsiau eraill

Gallwch gopïo'r holl gynnwys neu ddewis eitemau unigol o'r cyrsiau Ultra eraill rydych yn eu dysgu. Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen. Dewiswch Copïo Cynnwys. Neu, agorwch y ddewislen i'r dde uwchben y rhestr cynnwys. Dewiswch Copïo Cynnwys. Mae'r panel Copïo Cynnwys yn agor.

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i fudiadau hefyd.

Yn y panel Copïo Cynnwys, gallwch weld yr holl gyrsiau y cewch eu copïo - y cyrsiau eraill rydych yn dysgu arnynt. Dewiswch gwrs o'r rhestr i gopïo ei holl gynnwys cwrs yn y cwrs rydych chi ynddo. Neu, dewiswch deitl cwrs a dewis y blychau ticio wrth ymyl yr eitemau rydych chi am eu copïo Ar ôl i chi wneud eich detholiad, dewiswch Copïo Eitemau Dewisedig i ddechrau'r gweithrediad copïo. Ychwanegir y cynnwys a gopïwyd at ddiwedd y rhestr gynnwys.

Pan fyddwch yn copïo cynnwys cwrs cyfan, caiff y gosodiadau gweladwyedd eu cadw pan ychwanegir y cynnwys at y cwrs newydd. Er enghraifft, mae cynnwys cudd yn y cwrs a gopïwyd wedi'i guddio yn y cwrs y gwnaethoch ei gopïo iddo. Mae'r cynnwys wedi'i osod i Wedi’i Guddio rhag myfyrwyr os ydych yn copïo eitemau unigol i'ch cwrs. Ni chopiir data am fyfyrwyr penodol.

Ni chynhwysir data presenoldeb wrth ichi gopïo cwrs i gwrs newydd neu gwrs presennol. Tynnir yr opsiwn presenoldeb o’r opsiynau copïo. Cynhwysir data presenoldeb mewn copi union o gwrs.

Rhagor am bresenoldeb a chopïo cwrs

Adolygwch bob eitem sydd wedi'i chopïo er mwyn sicrhau eich bod yn dangos y cynnwys rydych am ei ddangos.

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Os ydych am gopïo cynnwys o gwrs hyfforddwr arall, ni fydd yn ymddangos yn eich rhestr. Mae rhaid i'r hyfforddwr hwnnw allgludo'r cynnwys, ei anfon atoch, ac wedyn gallwch ei fewngludo yn eich cwrs.

Rhagor am gopïo cynnwys rhwng eich cyrsiau