De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. De cijferlijst is altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

Het Grade Center weergeven

Je opent Grade Center via het configuratiescherm. Vouw hier de sectie Grade Center uit om toegang te krijgen tot de koppelingen naar de pagina Cijfer nodig, de volledige weergave van Grade Center en de slimme weergaven.

Meer informatie over het gebruik van Grade Center met JAWS®

Op de pagina Cijfer nodig kun je beginnen met het beoordelen van opdrachten, groepsopdrachten, toetsen, blog- en dagboekberichten, opgeslagen wikipagina's en discussieberichten.

Meer informatie over de pagina Cijfer nodig

Klik op de koppeling Volledige weergave van Grade Center om het raster van Grade Center met alle kolommen en rijen weer te geven. Dit is trouwens de standaardweergave van Grade Center.

De koppelingen naar slimme weergaven staan in een ingesprongen lijst onder Volledige weergave van Grade Center. Een slimme weergave is een aangepaste weergave van het Grade Center met alleen de gegevens die voldoen aan bepaalde criteria. Slimme weergaven zijn een uitstekend hulpmiddel om snel gegevens te vinden wanneer het Grade Center erg veel studenten en kolommen bevat. Met de standaardweergave Toetsen kunt u bijvoorbeeld alleen de kolommen voor toetsen weergeven.

Meer informatie over slimme weergaven

Je kunt de weergave van Grade Center aanpassen door cijfertoekenningsschema's, cijfertoekenningsperioden, categorieën en kolommen te maken om de benodigde informatie op de gewenste manier weer te geven en te verzamelen.

Meer informatie over het aanpassen van de weergave


Grade Center-functies

Je kunt in Grade Center verschillende bewerkingen uitvoeren met de functies die in twee rijen boven aan de pagina worden weergegeven.

Deze functies zijn beschikbaar in de eerste rij:

 • Kolom maken: hiermee kun je een cijferkolom maken.
 • Berekende kolom maken: hiermee geef je een menu weer met opties voor het maken van berekende kolommen.
 • Beheren: klik hierop om opties te kiezen voor cijfertoekenningsperioden, schema's, categorieën, kleurcodes, zichtbaarheid van rijen, e-mail en kolomordening.
 • Rapporten: u kunt rapporten genereren met gegevens uit Grade Center en de cijfergeschiedenis van alle studenten raadplegen.
 • Filter: hiermee kun je de weergave van Grade Center verfijnen. Selecteer Filter om het veld uit te vouwen en selecteer een optie in deze menu's:
  • Huidige weergave: hier kun je kiezen tussen de weergave Volledige weergave van Grade Center, slimme weergaven en cijfertoekenningsperioden. Gebruik het pictogram Huidige weergave als standaard instellen om een van de weergaven te selecteren als de standaardweergave.
  • Categorie: Hier zie je alle standaardcategorieën en de categorieën die je zelf hebt gemaakt.
  • Status van
  • Pogingen weergeven die niet bijdragen aan cijfer van gebruiker: In de standaardweergave van het menu van een cijfercel zie je alle ingestuurde pogingen. Je kunt in elk menu van een cijfercel het selectievakje uitschakelen om alleen de poging weer te geven die je moet beoordelen.

   Meer informatie over het filteren van pogingen

 • Offline werken: Je kunt ook met Grade Center-gegevens buiten Blackboard Learn werken.

Deze functies zijn beschikbaar in de tweede rij:

 • Bovenaan: schakel het selectievakje van een of meer gebruikers in en selecteer Bovenaan om die rijen naar de eerste posities in het raster te verplaatsen.
 • E-mail: schakel het selectievakje van een of meer gebruikers in en selecteer E-mail en maak een keuze.
 • Kolommen sorteren op: hiermee geef je een menu weer met opties voor het sorteren van de items in Grade Center.
 • Volgorde: je kunt de gegevens sorteren in oplopende of aflopende volgorde. De weergave blijft van kracht totdat je de kolommen anders sorteert of je afmeldt.

Menu's van Grade Center weergeven

Overal binnen Blackboard Learn kunnen items menu's hebben met opties die specifiek zijn voor dat item.

In Grade Center hebben alle cellen en kolomkoppen een menu. Zo bevat het menu van een kolom voor een toets opties zoals Kolomstatistieken en Cijfers toekennen aan vragen. In het geval van een kolom zonder cijfers, zoals Voornaam, bevat het menu alleen opties om de kolom te verbergen en de cellen te sorteren. Als een optie niet wordt weergegeven in het menu, kun je die actie niet uitvoeren voor de kolom, rij of cel.

Wijs naar een cel of een kolomkop om het pictogram Klik voor meer opties te zien. Selecteer het pictogram om het menu te openen.

Je ziet bepaalde menuopties niet als de instelling een oudere versie van Blackboard Learn gebruikt of sommige functies heeft uitgeschakeld.


Menuopties voor kolommen

Het menu van een kolom bevat opties die specifiek zijn voor die kolom. Deze opties kunnen beschikbaar zijn.

Kolomopties
Optie Beschrijving
Beknopte kolomgegevens Informatie over de kolom weergeven in een apart venster.
Herinnering verzenden Je kunt vanuit kolommen in Grade Center per e-mail herinneringen versturen naar studenten en leden van groepen die bepaald cursuswerk nog niet hebben ingeleverd.
Cijfer voor pogingen toekennen Er kan een cijfer worden ingevoerd voor een poging voor dit item.
Beoordelen met verborgen gebruikersnamen Geef cijfers voor dit item met verborgen studentenidentiteiten.
Itemanalyse Itemanalyse biedt statistieken voor de algehele prestaties in toetsen en voor individuele toetsvragen. Je kunt zo snel zien welke vragen mogelijk geen goed beeld geven van de prestaties van studenten. Gebruik deze informatie om de vragen voor toekomstige toetsen te verbeteren of om het aantal punten voor bestaande pogingen aan te passen.
Pogingstatistieken De pagina Statistieken weergeven voor toetsen en enquêtes. Alle vragen voor een toets of enquête worden weergegeven, samen met de scores voor toetsen of percentages voor enquêtes. Op de pagina Enquêtestatistieken kunt u de resultaten van de enquête bekijken. U ziet voor elk antwoord het percentage studenten dat dit antwoord heeft gekozen. Je kunt geen individuele resultaten bekijken voor enquêtes.
Resultaten downloaden Hiermee kun je Grade Center-gegevens voor deze kolom downloaden als een bestand met scheidingstekens, zodat de gegevens kunnen worden gebruikt in andere programma's, zoals spreadsheets of programma's voor statistische analyse.
Alle pogingen bekijken Hiermee opent u de pagina Alle pogingen bekijken voor toetsen. Vanaf deze pagina kunt u de pogingen beoordelen. Dit kunt u anoniem doen en/of per vraag.
Cijfers toekennen aan vragen U kunt cijfers invoeren voor alle antwoorden voor een bepaalde vraag.
Opdrachtbestand downloaden Hiermee kun je bestanden selecteren en downloaden die studenten hebben toegevoegd voor opdrachten.
Opdrachtbestanden opruimen Hiermee kun je de bestanden die zijn toegevoegd voor een opdracht selecteren en verwijderen.
Kolomgegevens bewerken Hiermee opent u de pagina Kolom bewerken voor deze kolom.
Statistieken per kolom weergeven Hiermee opent u de pagina Kolomstatistieken voor deze kolom. Denk hierbij aan kolomdetails, statusverdeling, cijferverdeling, en verschillende basisstatistieken zoals bereik, gemiddelde, mediaan en variantie.
Instellen als extern cijfer De resultaten in de kolom Extern cijfer worden binnen de instelling gehanteerd als het eindcijfer van studenten voor de cursus. Je bepaalt welke kolom wordt ingesteld als de kolom met het externe cijfer. In nieuwe cursussen is dit standaard de kolom Totaal. Het pictogram Extern cijfer wordt dan weergegeven in de kop van die kolom.
Verbergen voor studenten (aan/uit) Deze kolom verbergen voor gebruikers. Als je de kolom verbergt, blijft de kolom aanwezig in het raster van het Grade Center, maar zien studenten de kolom niet op hun pagina Mijn cijfers. In het raster van Grade Center wordt het pictogram Kolom niet zichtbaar voor gebruikers weergegeven in de kop van kolommen die niet worden weergegeven aan studenten. Selecteer deze optie nogmaals om de kolom weer te geven aan gebruikers.
Pogingen wissen voor alle gebruikers Hiermee open je een venster waarmee je pogingen kunt verwijderen voor alle gebruikers. U kunt pogingen wissen op basis van criteria of een datumbereik.
Oplopend sorteren/Aflopend sorteren Hiermee kun je de items in de kolom in oplopende of aflopende volgorde weergeven.
Verbergen in weergave voor cursusleiders De kolom niet weergeven in Grade Center. Als je de kolom wilt weergeven, selecteer je het menu Beheren en vervolgens Kolomordening.

Menuopties voor cellen

Als je het pictogram Klik voor meer opties wilt zien, wijs je naar een cel in het raster van Grade Center. Selecteer het pictogram om het menu te openen.

Voorbeeld:

Wanneer je het menu voor een cel met de naam van een gebruiker opent, zie je opties voor het verbergen van de rij, voor het verbergen van andere rijen om je beter te kunnen concentreren op één rij en voor het sturen van een e-mail naar een gebruiker. Je kunt zien welke items zichtbaar zijn voor een gebruiker op basis van beschikbaarheid en regels voor adaptieve inhoud of welke items door een gebruiker zijn gemarkeerd als doorgenomen.

Je kunt ook de pagina Gebruikersstatistieken weergeven, zodat je statistische informatie over de prestaties van een gebruiker kunt raadplegen.

Meer informatie over gebruikersstatistieken

Open and see the student's statistics page

Kan ik slechts één rij studenten weergeven?

Je kunt je weergave verfijnen om slechts één rij van een student te tonen en je te concentreren op de pogingen en cijfers van die student. Je kunt ook cijfers delen met de student in een live Office-sessie. De cijfers voor andere studenten worden beschermd en de privacy wordt gewaarborgd. Wanneer je rijen verbergt, blijven de gegevens gewoon beschikbaar en kun je de rijen op elk moment opnieuw weergeven.

Open het menu voor een naamcel van een student en selecteer Andere rijen verbergen.

Op de pagina Zichtbaarheid rij kun je gebruikersrijen verbergen en tonen. Alleen jouw weergave van het raster van Grade Center wordt aangepast. De beschikbaarheid voor studenten blijft ongewijzigd. Open de pagina via het menu Beheren.

Als je een gebruiker niet beschikbaar hebt gemaakt op de pagina Gebruikers in het configuratiescherm, wordt het pictogram Gebruiker is niet beschikbaar weergegeven in de eerste cel van de gebruiker in Grade Center. De rij van de gebruiker is echter gewoon zichtbaar in het raster. Niet-beschikbare gebruikers hebben geen toegang tot de cursus.

Je kunt de cijferlijst ook filteren, rangschikken en sorteren.


Pictogramlegenda voor Grade Center

Selecteer Pictogramlegenda in de rechterbenedenhoek van Grade Center om beschrijvingen van de verschillende pictogrammen te zien. Er kunnen pictogrammen worden weergegeven in de cellen van Grade Center, maar ook in het menu van een poging, kolomkoppen, op de pagina Cijferdetails en op de pagina Cijfer nodig.

Het pictogram ‘Draagt niet bij aan cijfer van gebruiker’ wordt niet weergegeven als de instelling een oudere versie van Blackboard Learn gebruikt. Meer informatie over het kiezen van de poging die moet worden beoordeeld.