Helppokäyttöisyysarvot

Ally tarkistaa olemassa olevan ja uuden kurssisisällön helppokäyttöisyyden. Ally antaa tarkistuksensa perusteella sisällöllesi helppokäyttöisyysarvon. Kaikki arvot ilmaistaan sekä numerona että värillisenä mittarina, joka kuvaa arvoa.

Yleensä helppokäyttöisyysarvon pitäisi näkyä 15–90 sekunnin kuluessa. Siinä voi kestää kauemminkin, jos sisältö on monimutkaista tai jos sinulla on paljon kurssisisältöä, joka arvioidaan kerralla.

Sisällön täytyy kuulua kurssille, jotta se huomioidaan arvossa. Jos käytät Blackboard Learnia, sisältökokoelman kohteiden täytyy kuulua kurssille, jotta ne huomioidaan arvossa. Kaikki ne sisältökokoelman kohteet, jotka eivät kuulu kurssiin, jätetään huomiotta.

Helppokäyttöisyysarvo lasketaan kunkin tiedoston ongelmien vakavuuden perusteella. Huono arvo on merkki siitä, että tiedostossa on vakavia helppokäyttöisyysongelmia tai useita ongelmia. Hyvä arvo on merkki siitä, että tiedostossa ei ole helppokäyttöisyysongelmia tai siinä on vain vähäisiä helppokäyttöisyysongelmia. Jos saat helppokäyttöisyysarvoksi alle 100 %, Ally antaa sinulle suosituksia tiedoston helppokäyttöisyyden parantamiseen.


Arvojen kuvakkeet

Ally-helppokäyttöisyysarvo-kuvakkeet

Arvot vaihtelevat matalasta täydelliseen. Mitä parempi arvo on, sitä vähemmän tiedostossa on ongelmia.

  • Matala (0–33 %): Apua tarvitaan! Tiedostossa on vakavia helppokäyttöisyysongelmia.
  • Keskitaso (34–66 %): Hieman parempi; tiedosto on jossain määrin helppokäyttöinen, joten se edellyttää toimenpiteitä.
  • Korkea (67–99 %): Lähes valmis; tiedosto on helppokäyttöinen, mutta parannuksia voidaan tehdä.
  • Täydellinen (100 %): Täydellistä! Ally ei tunnistanut helppokäyttöisyysongelmia, mutta lisäparannukset voivat silti olla mahdollisia.

Arvon parantaminen

Kun tiedät helppokäyttöisyysarvon, voit aloittaa helppokäyttöisyysongelmien tutkimisen ja sisällön parantamisen arvon nostamiseksi. Helppokäyttöiset versiot ovat tärkeitä kaikille käyttäjäryhmille. Ally tarjoaa sinulle työkaluja, joiden avulla ymmärrät yleisiä ongelmia ja joilla voit parantaa kurssitiedostojasi.

Siirry institutionaaliseen raporttiin oppimisen hallintajärjestelmässä. Etsi Helppokäyttöisyysongelmat-taulukosta tietty sisältökohde, jolla on helppokäyttöisyysongelma. Avaa palautepaneeli valitsemalla sisältökohteen helppokäyttöisyysarvon ilmaisin.

Tämä toiminto on kuitenkin oletusarvoisesti poissa käytöstä. Jos haluat ottaa sen käyttöön, tee tukipyyntö Behind the Blackboard -palvelussa. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun käytät institutionaalista raporttia oppimisen hallintajärjestelmästä (eli et suoraan URL-osoitteen avulla).

Lisätietoja helppokäyttöisyysarvon parantamisesta