Förhandsgranska dokumentet

Läraråterkopplingen i webbläsaren förhandsgranskar innehållet i PDF-filer, Word-dokument och PowerPoint-dokument.

Markeringar

Förhandsvisningen visar var du kan hitta specifika tillgänglighetsproblem i dokumentet. Markeringar visar varje förekomst av en problemtyp i taget. Till exempel om dina bilder saknar alternativa beskrivningar, då visar markeringarna varje ställe där detta specifika problem förekommer. Om ditt dokument även har dålig textkontrast ska du välja problemet i återkopplingspanelen för att se hur många förekomster av problemet som har markerats.

Markeringar finns för dessa problem:

  • Bilder utan en lämplig alternativ beskrivning
  • Textfragment med otillräcklig kontrast
  • Tabeller utan tabellrubriker

Inga andra tillgänglighetsproblem markeras i förhandsgranskningen.

Förhandsgranskningsverktyg

Använd verktygen ovanför förhandsgranskningen för att utforska problemen i ditt dokument.

  • Rör dig genom dokumentförhandsgranskningen sida för sida.
  • Se hur många gånger ett specifikt problem förekommer i dokumentet.
  • Hoppa mellan problemmarkeringar.
  • Dölj eller visa markeringarna.
  • Zooma in eller ut på förhandsvisningsinnehållet.
  • Hämta den ursprungliga filen.