Belgeyi ön izle

Tarayıcı içi eğitmen geri bildirimi ön izlemesi; PDF, Word ve PowerPoint belgelerinin içeriğini gösterir.

Vurgulamalar

Ön izleme, belirli erişilebilirlik sorunlarının belgede bulunabileceği yerleri vurgular. Vurgulamalar, bir sorun türünün yinelendiği tüm noktaları tek seferde gösterir. Örneğin, görüntülerinizde alternatif açıklamalar bulunmuyorsa vurgulamalar bu belirli sorunun ortaya çıktığı her yeri gösterir. Belgenizde metin kontrastı da zayıfsa vurgulanan sorunun örneklerini görmek için geri bildirim panelinde bu sorunu seçin.

Şu tür sorunlar için vurgulama yapılır:

  • Uygun bir alternatif açıklaması olmayan görüntüler
  • Yetersiz kontrasta sahip metin parçaları
  • Tablo başlığı olmayan tablolar

Ön izlemede vurgulanmayan tüm diğer erişilebilirlik sorunları.

Ön izleme araçları

Belgenizdeki sorunları keşfetmek için ön izlemenin üstündeki araçları kullanın.

  • Belge ön izleme sayfaları arasında gezinin.
  • Belirli bir sorunun belgede kaç kez göründüğüne bakın.
  • Sorun vurgulamaları arasında gezinin.
  • Vurgulamaları gizleyin veya gösterin.
  • Ön izleme içeriğini yakınlaştırıp uzaklaştırın.
  • Orijinal dosyayı indirin.