Blackboard-appar

Blackboard-appen är utvecklad för deltagare och ger dem möjlighet att visa och interagera med kurserna på ett intuitivt sätt. Deltagare kan få mobila uppdateringar om kurser, göra uppgifter och tester, delta i diskussioner, gå med i Collaborate-sessioner och se resultat.

Blackboard Instructor är en mobilapp där lärare kan se kursinnehåll, bedöma uppgifter, diskutera med kursdeltagare och interagera med dem i Blackboard Collaborate. Användare kan se alla aktuella kurser där de är registrerade som lärare, lärarassistenter eller har en annan roll med lämplig behörighet.

Läs mer

Administratörsinformation för Blackboard-appen

Administratörsinformation för Blackboard Instructor