Met de tool E-mail kun je e-mailberichten sturen naar andere mensen in de cursus zonder dat je een afzonderlijk e-mailprogramma zoals Gmail, Hotmail of Yahoo hoeft te starten. Je kunt e-mails sturen naar afzonderlijke gebruikers of groepen gebruikers.


Kopie van bericht per e-mail versturen

Je kunt een kopie van een cursusbericht naar de e-mail van de ontvanger sturen. Wanneer je een kopie per e-mail naar je studenten stuurt, vergroot je de kans dat ze belangrijke mededelingen en cursusberichten zien, lezen en indien nodig actie ondernemen.

Kopieën per e-mail worden alleen bezorgd als de ontvangers een geldig e-mailadres hebben opgegeven in hun profiel van Blackboard Learn. Vraag studenten dan ook of ze hun profiel helemaal willen invullen, zodat kopieën per e-mail kunnen worden bezorgd.

Als je een kopie van een bericht per e-mail wilt versturen, selecteer je Een kopie per e-mail naar ontvangers verzenden in het bericht dat je opstelt en verstuur je het bericht vervolgens. Alle ontvangers krijgen per e-mail een kopie van het bericht.

Meer informatie over het versturen van berichten

Ontvangers ontvangen je bericht per e-mail, maar reacties op de e-mail worden niet naar Blackboard Learn verstuurd. Gebruikers moeten inloggen om te reageren op het cursusbericht.