ULTRA: Naamlijst

Ziet dit er niet bekend uit? Ga naar de helpfunctie van de originele ervaring voor informatie over de naamlijst.

Gebruik de koppeling Naamlijst op de pagina Cursusinhoud om een overzicht van de studenten te bekijken en contact met ze op te nemen. Je kunt dan ook zien welk gezicht er bij een naam hoort. Je kunt ook berichten sturen naar iemand die op de een of andere manier betrokken is bij de cursus.

Gebruikers kunnen een foto uploaden op de pagina Profiel. Als ze geen foto toevoegen, wordt er een generiek silhouet in de naamlijst weergegeven. De profielfoto's van gebruikers worden ook weergegeven in de cijferlijst, groepen, discussies, gesprekken en berichten naast hun activiteit. Je profielfoto wordt ook weergegeven op de pagina Cursusinhoud.

Selecteer een naam om meer informatie weer te geven. Iedereen bepaalt in de privacy-instellingen van hun profiel wie toegang heeft tot deze informatie.

Je weergave wijzigen. Je kunt voor een raster- of lijstweergave kiezen. De naamlijst behoudt de geselecteerde weergave tot je deze wijzigt, zelfs als je je afmeldt.

  • Tabelweergave is automatisch gesorteerd op rol en daarna op achternaam. Rollen worden in deze volgorde weergegeven: cursusleiders, onderwijsassistenten, beoordelaars, cursusbouwers en studenten. Als je de lijst handmatig wilt sorteren, moet je naar de lijstweergave gaan.
  • Lijstweergave is standaard gesorteerd op achternaam. Selecteer de kopNaam of Rol als je de inhoud wilt sorteren.

Filter de weergave. Je kunt de naamlijst weergeven op rol, bijvoorbeeld cursusleiders of ondersteuning. De filteropties zijn gebaseerd op de rollen die in je cursus zijn gevonden. Je kunt ook filteren op Studenten met speciale maatregelen. Studenten met accommodaties hebben een pictogram naast hun naam.

Verbinding maken vanuit profielkaarten. Selecteer profielfoto's om basisprofielkaarten te zien en berichten te sturen. Als meerdere studenten dezelfde naam hebben, worden de namen per student-ID gerangschikt. In de profielkaarten worden gebruikersnamen weergegeven, indien toegestaan door je instelling.

Gebruikers beheren. Met de juiste machtigingen kun je vanuit de naamlijst enkele gebruikersbeheertaken uitvoeren. Wijs een persoon aan om via het pictogram Meer opties het menu weer te geven en wijzig vervolgens de rol van de gebruiker, weiger de toegang, voeg speciale maatregelen toe of verwijder een persoon uit de cursus. Personen aan wie je toegang weigert, worden aangegeven door een grijze profielfoto met een schuine streep erdoor. Als je personen vanuit de naamlijst wilt inschrijven, selecteer het pictogram Personen inschrijven bovenaan de pagina.

Zoeken in lijst. Selecteer in het raster-of lijstweergave het pictogram Zoeken in naamlijst. Typ in het zoekveld een naam, een gebruikersnaam of minimaal twee letters om overeenkomsten weer te geven. Alle eerder geselecteerde filters worden gewist wanneer je een nieuwe zoekopdracht uitvoert.


ULTRA: Personen beheren en inschrijven

Bekijk op de pagina Naamlijst het menu van een persoon. Selecteer Lidgegevens bewerken om het deelvenster Lidgegevens te openen. Je kunt nu rollen wijzigen, de toegang van een persoon tot de cursus weigeren of iemand verwijderen uit de cursus. De instelling bepaalt wat je wel en niet kunt doen.

In het deelvenster kun je ook je persoonlijke gegevens aanpassen. Wijzigingen worden doorgevoerd in je profiel en overal binnen het systeem. Studenten kunnen hun informatie op dezelfde manier bewerken.

Rollen wijzigen. Wanneer je de rol van een persoon wijzigt, verandert de positie van de persoon in de naamlijst als de rasterweergave actief is. Rollen worden in deze volgorde weergegeven: cursusleiders, onderwijsassistenten, beoordelaars, cursusbouwers en studenten. In de lijstweergave worden alle leden in alfabetische volgorde vermeld.

Toegang weigeren. Schakel de optie Toegang geven tot cursus uit om iemand toegang te weigeren tot de cursus, terwijl wel het cursusrecord en activiteiten van de persoon te behouden. De naamlijst geeft de status van de persoon aan door een grijze profielfoto met een schuine streep erdoor. De persoon ziet de cursus niet meer op de pagina Cursussen.

Beheerders kunnen gebruikers niet-beschikbaar maken op systeemniveau, wat iets anders is dan het blokkeren van toegang tot een cursus vanuit de naamlijst. Niet-beschikbare gebruikers op systeemniveau kunnen zich niet aanmelden in het systeem.

Verwijder personen. Selecteer het pictogram Lid verwijderen om iemand te verwijderen uit de cursus. Hierdoor worden ook alle gegevens en cijfers van de persoon verwijderd. Er verschijnt een pop-upvenster waarin je de bewerking moet bevestigen. Als je de gegevens wilt bewaren, klik je op annuleren en weiger je in plaats daarvan de persoon toegang tot je cursus.

Personen inschrijven

Als dat is toegestaan door de instelling, kun je personen inschrijven bij de cursus. Selecteer Personen inschrijven boven aan de naamlijst om het deelvenster Personen inschrijven te openen.

  1. Typ in het zoekvak een naam, een gebruikersnaam of minimaal twee letters om een lijst met overeenkomsten weer te geven. Personen die al zijn ingeschreven bij de cursus worden niet vermeld in de zoekresultaten.
  2. Selecteer een of meer personen. Deze worden direct toegevoegd aan de naamlijst. Als je een selectie ongedaan wilt maken, selecteer je de naam van de persoon opnieuw.
  3. Kies een rol voor elke geselecteerde persoon.
  4. Selecteer Opslaan. Het deelvenster wordt gesloten. Onder aan de naamlijst verschijnt een bericht met de namen van de personen die je hebt toegevoegd.

Gebruikers die niet beschikbaar zijn op systeemniveau kunnen niet worden ingeschreven voor cursussen en worden dan ook niet opgenomen in de zoekresultaten.

Op dit moment kunnen studenten zich nog niet zelf inschrijven voor een cursus.

Rollen

Cursusleider: maakt cursusinhoud en is verantwoordelijk voor de interactie binnen een cursus. Cursusleiders hebben toegang tot persoonlijke cursussen en openen een cursus wanneer deze klaar is voor studenten.

Primaire cursusleider: Als een cursus meerdere cursusleiders heeft, kan er een primaire cursusleider worden aangewezen vanuit de naamlijst. Open het deelvenster Lidgegevens van een cursusleider en selecteer de optie Primaire cursusleider. De primaire cursusleider wordt als eerste genoemd in de naamlijst. Als er meerdere primaire cursusleiders zijn, worden deze in alfabetische volgorde vermeld vóór andere cursusleiders op de naamlijst.

Onderwijsassistent: maakt cursusinhoud, is verantwoordelijk voor de interactie binnen een cursus en heeft toegang tot persoonlijke cursussen, net als cursusleiders. De beperkingen voor deze rol verschillen per instelling. Een onderwijsassistent kan een cursusleider niet uit een cursus verwijderen.

Beoordelaar: helpt de cursusleiders bij het maken, beheren en beoordelen van cursuswerk. Beoordelaars hebben geen toegang tot persoonlijke cursussen.

Begeleider: Help cursusleiders om het curriculum steeds verder te ontwikkelen. De facilitator heeft standaardbevoegdheden gerelateerd aan cursusmateriaal, de cijferlijst, de kalender, meldingen, discussies, en groepen om de cursusbegeleiders te helpen tijdens de voortgang van een cursus.

Cursusbouwer: maakt inhoud, beheert een cursus en heeft toegang tot persoonlijke cursussen. Cursusbouwers hebben geen toegang tot cijfers van studenten en kunnen een cursusleider niet uit een cursus verwijderen.

Student: levert cursuswerk in en neemt deel aan discussies. Studenten kunnen geen inhoudsitems maken of beoordelen. Studenten zien persoonlijke cursussen wel in hun cursuslijst, maar kunnen ze niet openen.

Gast: Hoewel je de rol van gast kunt toewijzen, hebben gasten op dit moment geen toegang tot cursussen.


ULTRA: Over speciale maatregelen

Je kunt speciale maatregelen instellen voor individuele studenten. Je kunt studenten vrijstellen van vervaldatums of tijdslimieten. Gebruik speciale maatregelen om studenten te helpen in de cursus, zelfs als ze moeite hebben met bepaalde eisen.

Je kunt voor een bepaalde student ook een uitzondering instellen voor een specifieke toets of opdracht. Een uitzondering kan bestaan uit extra pogingen of langere toegang, zelfs als de beoordeling verborgen is voor andere studenten. Een uitzondering vervangt de twee instellingen die verder voor iedereen gelden, alleen voor die specifieke beoordeling.

Meer informatie over uitzonderingen voor beoordelingen


ULTRA: Het venster Speciale maatregelen weergeven

Open op de pagina Naamlijst het menu van een student en selecteer Speciale maatregelen.

Accomodations option in the menu for a student on Roster page

Selecteer in het deelvenster de gewenste speciale maatregel voor deze student:

Aanpassing einddatum: Het werk van studenten met deze speciale maatregel wordt nooit als te laat gemarkeerd.

Aanpassing van tijdslimiet: Studenten met een speciale maatregel ten aanzien van de tijdslimiet hebben meer tijd om hun werk af te maken voor beoordelingen met een tijdslimiet. Nadat je deze speciale maatregel hebt geselecteerd, kies je de hoeveelheid extra tijd:

  • + 50% extra tijd
  • + 100% extra tijd
  • Onbeperkte tijd

Een student met de accommodatie Onbeperkte tijd ziet nooit de tijdslimiet voor de opdracht. Geen tijdslimiet kan de druk of angst die gepaard gaat met cursuswerk verminderen.

Studenten met accommodaties hebben een pictogram naast hun naam. Het pictogram verschijnt in de cijferlijst en de naamlijst. Studenten kunnen niet zien welke speciale maatregelen je hebt toegevoegd.

Als je ervoor kiest om de namen van studenten te verbergen bij de beoordeling, wordt er geen indicatie weergegeven van studenten voor wie speciale maatregelen gelden.

Het pictogram wordt ook weergegeven naast namen in discussies. De vervaldatum van de accommodatie is de enige die van toepassing is. De tijdslimiet is niet van toepassing.

Het aantal speciale maatregelen dat je hebt ingesteld, wordt weergegeven in de instellingen voor beoordeelde cursusitems zoals opdrachten en toetsen. Selecteer de titel om de speciale maatregelen te bekijken. Selecteer Naamlijst weergeven om wijzigingen aan te brengen.

Speciale maatregel voor tijdslimiet toevoegen of verwijderen

Als studenten zijn begonnen aan een poging en je vervolgens een speciale maatregel voor tijdslimieten toevoegt of verwijdert, zie je een waarschuwing. Tijdslimieten voor eerder ingeleverd werk worden bijgewerkt.

Wanneer je een speciale maatregel voor tijdslimieten verwijdert, kan eerder ingeleverd werk voor beoordelingen met een tijdslimiet alsnog worden gemarkeerd als te laat ingeleverd.

Speciale maatregel voor einddatum toevoegen of verwijderen

In de cijferlijst kunnen studenten met een speciale maatregel voor de einddatum zonder puntenaftrek werk inleveren na de einddatum. Als de einddatum is verstreken, worden er voor die studenten geen labels ‘te laat’ weergegeven in de lijst met studenten in de cijferlijst.

Als je de speciale maatregel voor de einddatum verwijdert voor een student en de einddatum is verstreken voor een beoordeling, wordt het label ‘te laat’ toegepast.

Speciale maatregel voor tijdslimiet

Als voor studenten een speciale maatregel geldt ten aanzien van de tijdslimiet en je meer tijd beschikbaar stelt om een beoordeling af te ronden in de instellingen, worden de tijden bij elkaar opgeteld.

Voorbeeld:

Je stelt een tijdslimiet van 10 minuten in voor een beoordeling. Je geeft 50% extra tijd om de beoordeling te voltooien. Elke student heeft in totaal dus 15 minuten.

Student A heeft een speciale maatregel en krijgt 50% extra tijd.

Student A:

15 minuten om de toets te voltooien op basis van de tijdslimiet die voor iedereen is ingesteld

En nog eens 50% extra tijd vanwege de speciale maatregel: 8 minuten

Totaal: 23 minuten om de beoordeling af te ronden

Hoewel deze student een bericht krijgt wanneer de laatste 8 minuten ingaan, wordt zijn of haar werk NIET als te laat gemarkeerd.

Als je de speciale maatregel voor student A verwijdert nadat de student het werk heeft ingeleverd, kan het werk wel als te laat worden gemarkeerd door het systeem.

Speciale maatregelen en groepen

Als studenten met speciale maatregelen deel uitmaken van een groep, gelden de maatregelen voor alle studenten in die groep. Je kunt bijvoorbeeld een groepsopdracht maken waarvoor voor één groepslid een speciale maatregel geldt ten aanzien van de einddatum. Het werk van die groep wordt dan niet als te laat gemarkeerd wanneer ze werk na de einddatum inleveren.

Op dit moment is het niet mogelijk om een tijdslimiet toe te voegen aan groepswerk.