Mededelingen zijn de ideale manier voor het posten van berichten die belangrijk zijn voor het verloop van een cursus. Je kunt mededelingen toevoegen voor deze soorten cursusactiviteiten:

 • Einddatums voor opdrachten en projecten
 • Wijzigingen in de syllabus
 • Correcties/uitleg van materiaal
 • Tentamenschema's

U kunt mededelingen toevoegen, wijzigen en verwijderen via de pagina Mededelingen. Wanneer je een mededeling toevoegt, kun je deze ook als een e-mailbericht verzenden aan studenten in de cursus. Studenten ontvangen de mededeling ook wanneer ze zich niet aanmelden bij de cursus.


Een mededeling plannen

Je kunt mededelingen maken voor toekomstige gebeurtenissen, zoals een herinnering voor een cursusgebeurtenis of een einddatum. Je kunt mededelingen daarom plannen, zodat ze automatisch in je cursus worden gepubliceerd op de datum en tijd die je hebt gekozen. Je kunt mededelingen ook verbergen wanneer ze niet relevant meer zijn.

Als je een mededeling plant die in de toekomst wordt weergegeven, is het selectievakje e-mail uitgeschakeld.

 1. Schakel op de pagina Nieuwe mededeling het selectievakje Mededeling plannen in.
 2. Als je een mededeling plant, is een Weergeven op datum en tijd vereist. Het is niet mogelijk om dat selectievakje uit te schakelen.
 3. Schakel eventueel het selectievakje Verbergen op in en selecteer de datum en tijd.

Gebruik de datumkiezer om mededelingen te plannen. Als je een datum typt, wordt deze teruggezet naar de standaarddatum wanneer je de mededeling opslaat.

Als je de mededeling niet meer wilt plannen, schakel je het selectievakje Mededeling plannen uit.

Op de pagina Cursus mededelingen wordt de geplande mededeling weergegeven met het label Gepland in de kolom Status.


Een mededeling maken

Gebruik mededelingen om belangrijke, tijdgevoelige informatie te delen.

Selecteer op de pagina Cursusinhoud Mededelingen om de pagina Nieuwe mededelingen te openen.

Voer een titel en berichttekst in voor de mededeling. Gebruik de opties van de berichteditor om tekst op te maken, multimedia in te sluiten en bestanden bij te voegen.

Je kunt audio- en video-opnamen invoegen in cursusaankondigingen.

Je kunt ook een e-mail sturen naar alle cursusleden, inclusief jezelf. Schakel het selectievakje Een e-mail naar ontvangers verzenden in. Ontvangers hebben een geldig e-mailadres in het systeem nodig. Je kunt geen e-mail verzenden voor een mededeling die is gepland in de toekomst. E-mails over mededelingen worden altijd verzonden en worden niet beheerd door de algemene meldingsinstellingen.

Als je een mededeling plaatst en vergeet het selectievakje E-mailberichten in te schakelen, moet je een nieuwe mededeling maken. Als je de mededeling bewerkt en e-mailberichten selecteert en deze opnieuw post, wordt het e-mailbericht niet verzonden.

Selecteer Opslaan om een concept van de mededeling op te slaan. Op de pagina Cursusmededelingen kun je mededelingen posten wanneer je er klaar voor bent.

Wat zien studenten in het e-mailbericht?

In het e-mailbericht wordt ingesloten inhoud weergegeven als koppelingen. Studenten selecteren de koppelingen om de bijbehorende inhoud te bekijken.


Waar cursusmededelingen worden weergegeven

Nieuwe, actieve cursusmededelingen worden weergegeven wanneer studenten de cursus voor het eerst openen. Studenten moeten het venster Nieuwe cursusmededelingen sluiten voordat ze de cursusinhoud kunt bekijken. Nadat studenten het venster hebben gesloten, wordt het niet meer weergegeven. Als je nieuwe mededelingen plaatst, wordt het venster opnieuw weergegeven met alleen de nieuwe mededelingen.

Actieve mededelingen verschijnen ook in de secties Vandaag en Recent van de activiteitenstream. De meeste mededelingen verdwijnen uit de activiteitenstream als studenten deze in de cursus bekijken. Als je een mededeling plant, verschijnt deze op de geplande tijd ook op de activiteitenstream

Studenten ontvangen een cursusmededeling en een activiteitenstreambericht over cursusgroepen waaraan ze moeten deelnemen. Als studenten nog niet deelnemen aan een cursusgroep, blijft die melding in de activiteitenstream.

Studenten kunnen op de pagina Mededelingen Archief weergeven selecteren om eerdere, actieve mededelingen te lezen. Je kunt ook het pictogram Mededelingen zoeken selecteren en trefwoorden typen om een specifieke mededeling te vinden.


De pagina Cursusmededelingen

Selecteer Mededelingen op de pagina Cursusinhoud om al je cursusmededelingen te bekijken. 

Je kunt de status en het aantal kijkers van elke mededeling bekijken. Je kunt ook mededelingen maken, kopiëren, bewerken, sorteren en verwijderen.

 1. Bekijk een overzicht van je mededelingen. Bovenaan de pagina wordt het aantal cursusmededelingen per status vermeld. Mededelingen kunnen drie verschillende statussen hebben: Gepost, Gepland en Concept.
 2. Kolommen sorteren. Sorteer mededelingen op titel, status of het aantal kijkers.
 3. Mededelingen zoeken. Selecteer het pictogram Mededelingen zoeken en typ trefwoorden om een specifieke mededeling te vinden.
 4. Een nieuwe mededeling maken. Selecteer het plusteken om de pagina Nieuwe mededeling te openen.
 5. Mededelingen beheren. Open het menu van een mededeling om deze te bewerken, kopiëren of verwijderen.

Een mededeling bewerken, kopiëren of verwijderen

Je kunt alle mededelingen in je cursus bewerken, kopiëren of verwijderen. Open op de pagina Cursusmededelingen het menu van een aankondiging en selecteer een optie:

 • Selecteer Bewerken om de titel of tekst te wijzigen. Je kunt ook de geplande tijd om te posten bewerken en de tijd in- en uitschakelen.
 • Selecteer Verwijderen om een mededeling permanent uit de cursus te verwijderen.
 • Selecteer Kopiëren om een exacte kopie te maken van een bestaande mededeling en werk deze indien nodig bij.

Let op:Als je een mededeling plaatst en vergeet het selectievakje E-mailberichten in te schakelen, moet je een nieuwe mededeling maken. Als je de mededeling bewerkt en e-mailberichten selecteert en deze opnieuw post, wordt het e-mailbericht niet verzonden.