Groepswerk levert een positieve bijdrage aan de vaardigheden op het gebied van kritisch denken, aanpassingsvermogen, probleemoplossing en communicatie.

Je kunt groepen met studenten maken binnen je cursussen, zodat ze met elkaar kunnen overleggen en hun kennis kunnen aantonen.


De voordelen van groepswerk voor studenten

Onderzoek heeft aangetoond dat studenten op verschillende manieren voordeel kunnen hebben van groepswerk:

  • Studenten houden informatie langer vast dan bij andere onderwijsmethoden.
  • Meningen van groepsleden bieden een andere mogelijkheid om nieuw materiaal te leren.
  • Studenten hebben een positief gevoel over het cursusmateriaal.
  • Studenten die een goede relatie ontwikkelen met medestudenten hebben een positievere leerervaring.
  • Succesvol groepswerk betekent dat studenten zich beter voelen over zichzelf.
  • Studenten verbeteren hun sociale en communicatieve vaardigheden.
  • Studenten verbeteren hun vaardigheden voor kritisch denken.

Bron: "44 Benefits of Collaborative Learning." gdrc.org n.d. Web. 3 jan. 2020.


Alles bekijken