SafeAssign kan brukes til mer enn å oversette ord fra ett språk til et annet. SafeAssign bruker algoritmer som tar avgjørelser om potensielt plagiat basert på ordfrekvens, setningsstruktur og andre språklige egenskaper som er spesifikke for engelsk.

Selv om SafeAssign offisielt bare støtter engelsk, kan kunder prøve å bruke SafeAssign med andre språk. SafeAssign har ingen tekniske begrensninger som utelukker bruk med andre språk, men resultatene kan variere og kan ikke garanteres.

Blackboard jobber med å legge til offisiell støtte for flere språk i SafeAssign i 2018.