Plagiat er et alvorlig normbrudd med alvorlige konsekvenser.

Merriam-Webster definerer plagiat slik:

  • Bruk av ord eller idéer fra andre personer som om de skulle vært dine ord eller idéer.
  • Å stjele og sende videre – ideene eller ordene til en annen – som om det var dine egne.
  • Bruk av andres verk uten å henvise til kilden.
  • Begå litterært tyveri
  • Presentasjon av idéer eller produkter som er avledet fra eksisterende kilder, som nye og originale.1

De færreste ser på kopiering fra nettet som alvorlig juks. Alt som er publisert på nettet, anses imidlertid som en originalt uttrykt idé og beskyttes av opphavsrettslover.

Hvis du begår plagiat, kan det ødelegge det personlige, akademiske og profesjonelle omdømmet ditt. Dette kan føre til både juridiske og økonomiske konsekvenser.2


Du kan unngå plagiat

Finn ut hva plagiat er. Det finnes mange typer plagiat – fra kloning til resirkulering. Vit hvilke typer plagiat du bør unngå (bare tilgjengelig på engelsk).

Forstå hvordan du siterer kilder Bekreft hvilken stil lærerne dine forventer at du bruker når du henviser til kilder, siden det er mange å velge mellom. Vit hvilken stil hver enkelt lærer foretrekker. Hvis du kan velge, bør du velge én stil og bruker den konsekvent.

Planlegg oppgavearbeidet ditt Oppsummer den opprinnelige idéen din, og planlegg hvordan du har tenkt til å uttrykke den. Lag utkast og skisser, angi hvilke kilder du har tenkt til å finne, og forklar hvordan du har tenkt til å bruke dem.

Kjenn emnet ditt. Jo bedre kjent du er med emnet, jo mer sannsynlig er det at du bruker egne ord. Jo flere kilder du ser på, jo bedre kjent blir du med emnet. Sørg for å spore kildene dine.

Ta notater når du går gjennom kilder. Gode notater kan hjelpe deg med å organisere tankene dine og uttrykke idéer fra andre med egne ord.

Henvis til kildene dine. Hvis du ikke er sikker, bør du være på den sikre siden og henvise til kildene dine.

Sørg for at du tydelig identifiserer andres idéer og ord. Det er ikke nok å henvise til kilder. Vis tydelig hvem som sa hva. Gi kildene dine æren de fortjener.


Se etter mulig plagiat

SafeAssign er et verktøy som er tilgjengelig for deg og instruktørene dine. SafeAssign bidrar til å fremme originalt innhold og bidrar til å identifisere hvordan du kan henvise til kilder på en riktig måte i stedet for å omskrive.

SafeAssign er basert på en unik teksttilpasningsalgoritme som kan påvise eksakt og ueksakt samsvar mellom artikler og kildemateriell. Oppgavene sammenlignes med flere databaser som inneholder millioner av artikler fra 1990-tallet og frem til i dag. Etter sammenligningen genereres det en rapport som viser hvilken prosentandel av teksten som samsvarer med eksisterende kilder.


Kilder

1«Plagiarize». Merriam-Webster. Merriam-Webster, n.d. Web. 17. april 2019.

2«6 Consequences of Plagiarism.» 6 Konsekvenser av plagiat. Nb.p., n.d. Web. 17. april 2014.

«Home.» Plagiarism.org. Nb.p., n.d. Web. 15. april 2014.

«Hvordan unngå plagiat i arbeidet ditt.» Grammatikk. Nb.p., n.d. Web. 17. mars 2020.