SafeAssign kelimeleri bir dilden diğerine tercüme etmekten daha fazlasını yapar. SafeAssign; kelime sıklığı, cümle yapısı ve diğer dil özelliklerine (şu anda sadece İngilizceye özgü olarak) dayanarak başkalarının yazılı çalışmalarının kopyalanma olasılığı hakkında karar veren algoritmalardan faydalanır.

SafeAssign resmi olarak sadece İngilizceyi destekliyor olsa da, istemciler SafeAssign'ı İngilizceden farklı dillerle de kullanabilirler. SafeAssign'da, başka dillerle kullanılmasını engelleyen teknik sınırlamalar yoktur, ancak sonuçlar farklılık gösterebilir ve garanti edilmez.

Blackboard, 2018 yılında SafeAssign'da başka dillere yönelik resmî destek sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.