SafeAssign doet meer dan het vertalen van woorden van de ene in de andere taal. SafeAssign maakt gebruik van algoritmen die beslissingen nemen over mogelijk plagiaat op basis van woordfrequentie, zinsbouw en andere linguïstische kenmerken die specifiek zijn voor de Engelse taal.

Alhoewel SafeAssign officieel alleen Engels ondersteunt, kunnen gebruikers SafeAssign ook voor andere talen dan Engels gebruiken. SafeAssign kent geen technische beperkingen waardoor het niet voor andere talen gebruikt kan worden, maar de resultaten kunnen verschillen en zijn geen garantie.

Blackboard hoopt in 2018 officiële ondersteuning voor extra talen toe te voegen in SafeAssign.