Følg disse trinnene for å begynne å bruke Microsoft Teams-klassene i emnet ditt når underviseren gjør det tilgjengelig:

  1. Åpne emnene dine, og velg emnet du vil åpne Microsoft Teams-klassene i.
  2. Velg alternativet for å åpne Microsoft Teams under Microsoft Teams-ikonet i Detaljer og handlinger-menyen i Ultra-emnevisningsdisposisjonen. Da får du tilgang til og laster inn Team-delen som er opprettet for Learn-emnet ditt.
    Left hand menu to open Microsoft Teams Classes
  3. Velg Logg på -knappen.
  4. Hvis du ikke viderekobles automatisk til å Microsoft Teams logg på Microsoft Teams ved hjelp av legitimasjonen din for institusjonen din.
  5. Velg hvordan du vil åpne Microsoft Teams. Velg mellom skrivebords- eller nettleserappene dine.
  6. Velg Emneteam -delen for å åpne nettvisningen av Microsoft Teams.
  7. Du kan  velge å  starte en samtale – blant annet for å begynne å bruke ditt emnes Microsoft Team.