Följ de här stegen för att börja använda Mircosoft Teams-klasser i din kurs, när din lärare gör det tillgängligt:

  1. Öppna dina kurser och välj den kurs som du vill öppna Microsoft Teams-klasser för.
  2. Välj alternativet Öppna Microsoft Teams under ikonen för Microsoft Teams i menyn Detaljer och åtgärder i översikten för Ultra-kursvyn. Det gör det möjligt för dig att komma åt och läsa in Teams-avsnittet som skapats för din Learn-kurs.
    Left hand menu to open Microsoft Teams Classes
  3. Klicka på knappen Logga in.
  4. Om du inte omdirigeras automatiskt för att öppna Microsoft Teams ska du logga in på Microsoft Teams med inloggningsuppgifterna för ditt lärosäte.
  5. Välj hur du vill öppna Microsoft Teams. Välj mellan ditt skrivbord eller dina webbläsarprogram.
  6. Klicka på avsnittet Teams för kurser för att öppna webbvyn för Microsoft Teams.
  7. Du kan bland annat välja att Starta en konversation för att börja använda kursens Microsoft-team.