Pogingen wissen en uitzonderingen toevoegen

Als er sprake is van speciale omstandigheden, heb je twee mogelijkheden om problemen met inzendingen op te lossen. Je kunt een toetspoging wissen of een uitzondering voor de beoordeling toevoegen.

Een poging wissen

Je kunt een toetspoging van een student indien nodig wissen. De inzending wordt dan verwijderd uit de cijferlijst en de student kan de toets opnieuw maken.

Uitzonderingen voor beoordelingen

Je kunt voor een bepaalde student een uitzondering instellen voor een specifieke toets. Een uitzondering kan bestaan uit extra pogingen of langere toegang, zelfs als de toets verborgen is voor andere studenten. Een uitzondering vervangt de twee instellingen die verder voor iedereen gelden, alleen voor die specifieke toets.

Meer informatie over uitzonderingen voor beoordelingen

Video: Grant Assessment Exceptions


Watch a video about assessment exceptions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Grant assessment exceptions shows how to allow an exception on a specific test or assignment to an individual student.