Om læringsmoduler

Du kan bruke læringsmoduler i emnet ditt som beholdere for organiserte samlinger med innhold. Med moduler kan studenter navigere mellom innholdselementer uten distraksjoner eller ekstra klikk. Med læringsmoduler blir det lettere å holde seg fokusert på leksjonen eller konseptet du går gjennom. Hvis du har bygget emneplanen på en lærebok eller annet materiell, er moduler en effektiv og logisk løsning for å gruppere innhold, slik at det følger rytmen i dette materiellet.

Bruk en læringsmodul for å støtte opp under et emneformål, -konsept eller -tema. Du kan for eksempel bruke en læringsmodul til å presentere konseptet bakt magnetiske felt før du beskriver hvordan høyttalere og mikrofoner fungerer. Studentene må forstå det første konseptet for å kunne forstå det andre konseptet.

Du kan også kreve en spesifikk innholdssekvens for å sikre at studentene vet hvilket innhold de kan åpne, og hvilken rekkefølge de kan gjøre det i.

Du kan eventuelt la studentene utforske innholdet i en læringsmodul i rekkefølgen og tempoet de foretrekker selv. Du kan for eksempel bruke en læringsmodul til å vise frem en serie med bilder og beskrivelser av forskjellige dyr som er i slekt. Studentene kan se bildene og beskrivelsene i rekkefølgen de foretrekker, siden de ikke trenger se dem i noen bestemt rekkefølge for å forstå helheten.


Opprett en læringsmodul, og legg til innhold

Legg til læringsmoduler direkte på Emneinnhold-siden. Dra og slipp eksisterende innhold i moduler, eller bruk plussikonet for å legge til nytt innhold direkte.

Du kan legge til disse elementene i en læringsmodul:

 • Dokumenter
 • Filer
 • Prøver og oppgaver
 • Mapper
 • Multimedier
 • Lenker til nettsteder, diskusjoner og dagbøker

Velg plussikonet der du vil legge til en læringsmodul. I menyen velger du Opprett for å åpne Opprett element-panelet. Velg Læringsmodul.

Læringsmoduler vises i nye emner. Hvis du ikke ser noe alternativ for å legge til læringsmoduler, ble emnet ditt opprettet før denne funksjonen ble gjort tilgjengelig.

Image of the Course Content page, with the Create menu open and the Learning Module option highlighted

Skriv et navn og eventuelt en beskrivelse, og velg synligheten for modulen.

Du kan velge om studentene skal se innholdet i læringsmodulen i en viss sekvens, ved å velge Betinget tilgjengelighet i synlighetsmenyen for modulen.

Mer om publisering av modulinnhold i sekvenser

Du kan legge til aktiviteter og verktøy som fremmer interaktiv læring og samarbeid – i tillegg til innholdselementer, filer og prøver.

Du kan for eksempel legge til oppgaver eller gruppeprosjekter for å gi studenter en mulighet til å bruke det de har studert, i en læringsmodul. Du kan også se samarbeidsverktøy, for eksempel diskusjoner, der du kan snakke med andre og dele ideer om temaene som blir presentert.

Mer om hvordan du legger til innhold

Mer om hvilke typer innhold du kan legge til


Navigering i læringsmoduler

 • Rediger modulers tittel og beskrivelse. Hold markøren over en tittel eller beskrivelse for å redigere den. Lag en engasjerende beskrivelse, slik at studentene vet hva de lærer i den aktuelle modulen.
 • Endre modulers synlighet. Du kan gjøre moduler synlige eller skjulte for studenter. Du kan også velge betingelse for tilgjengelighet. Du kan sette modulens tilgjengelighet til en bestemt dato, etter hvert som studentene oppnår en valgt vurdering, eller i en innholdssekvens.
 • Legg til og opprett modulinnhold. Dra innhold fra Emneinnhold-siden til modulen, eller opprett innhold direkte i den.
 • Se og organiser innhold. Velg pilen for å åpne en modul og se alt innholdet i den. Endre rekkefølgen etter hvordan du vil at studenter skal ha tilgang til den. Vil du gjøre rekkefølgen obligatorisk? Du kan tvinge en innholdssekvens.
 • Endre synlighet for innhold, eller legg til betingelser. Du kan velge synligheten for enkeltelementer i læringsmoduler. Du kan også legge til betingelser som må oppfylles for at innholdet skal gjøres tilgjengelig.

Hvis du sletter en læringsmodul med innhold, fjernes også det aktuelle innholdet fra Emneinnhold-siden.


Legg til mapper i læringsmoduler

Du kan legge til mapper i læringsmoduler for å organisere innhold. Mapper i læringsmoduler kan bare inneholde innholdselementer og ikke andre mapper.

Studentene navigerer gjennom innholdet i mapper på samme måte som alt annet innhold i modulen. Du kan imidlertid tvinge frem en innholdsekvens. Studenter må åpne og fullføre innholdet inni mappen før de kan gå over til neste innholdselement i modulen.


Hva ser studentene?

Når en modul er synlig, kan studentene se alt synlig innhold i modulen, inkludert leveringsfrister. Studentene kan åpne og se innholdet i en hvilken som helst rekkefølge.

En melding vises hvis du tvinger en innholdsekvens. Studenter blir informert om at de må åpne og fullføre innholdet i riktig rekkefølge, sammen med andre betingelser du har satt.

Etter studenter har åpnet et innholdselement, kan de navigere gjennom modulen med pilene på toppen av nettleservinduet. Hvis det kreves en spesifikk rekkefølge for åpning av innhold, ser studentene en lås ved siden av pilen.

Studenter kan avslutte modulen før de er ferdig. Hvis sekvensen er tvunget når studentene returnerer, vil ikonene vises ved siden av modulinnholdet. Disse ikonene informerer om hvilket innhold som er ferdig, hvilket innhold som er påbegynt, men ikke ferdig, og hvilket innhold som ikke er startet ennå. Dermed blir det lett å fortsette der de slapp.

En grønn sirkel med hake betyr at innholdet er ferdig. En delvis fylt grønn sirkel betyr at innholdet er påbegynt, men ikke ferdig. Et låseikon betyr at innholdet ikke er startet.