Om lärmoduler

Du kan använda lärmoduler i din kurs som behållare för organiserade samlingar av innehåll. Modulerna gör det möjligt för deltagarna att navigera från en innehållsartikel till en annan utan distraktioner eller extra klick. En lärmodul hjälper till att fördjupa deltagarna i lektionen eller konceptet som du ska lära ut. Om du använder en lärobok eller annat material som grund för din kursplan är moduler ett effektivt och logiskt sätt för gruppinnehåll att matcha genomgången av dessa material.

Använd en lärmodul som stöd för ett kursmål, koncept eller tema. Till exempel kan du använda en lärmodul för att presentera begreppet magnetfält innan du beskriver hur högtalare och mikrofoner fungerar. Förståelse för det första konceptet är en förutsättning för att förstå det nästföljande.

Du kan även framtvinga en innehållssekvens för att säkerställa att deltagarna vet vilket innehåll som ska öppnas och i vilken ordning.

Alternativt kan du låta deltagare utforska innehållet i en lärmodul i valfri ordningsföljd och i deras egen takt. Exempelvis kan du använda en lärmodul för att presentera en bildserie och beskrivningar av olika djur inom ett genus. Deltagarna kan titta på bilderna och beskrivningarna i valfri ordning då ingen speciell följd krävs för att förstå helheten.


Skapa en lärmodul och lägg till innehåll

Lägg till lärmoduler direkt på sidan Kursinnehåll. Dra befintligt innehåll till moduler eller använd plusikonen för att lägga till nytt innehåll direkt.

Du kan lägga till dessa objekt i en lärmodul:

 • Dokument
 • Filer
 • Prov och uppgifter
 • Mappar
 • Multimedia
 • Länkar till webbplatser, diskussioner och loggböcker

Klicka på plustecknet där du vill lägga till en lärmodul. I menyn ska du välja Skapa för att öppna panelen Skapa objekt. Klicka på Lärmodul.

Lärmoduler visas i nya kurser. Om du inte kan se något alternativ för att lägga till en lärmodul skapades din kurs innan denna funktion blev tillgänglig.

Image of the Course Content page, with the Create menu open and the Learning Module option highlighted

Skriv in ett namn, valfri beskrivning och välj synlighet för modulen.

För att välja om deltagarna ska se lärmodulens innehåll i en sekvens ska du välja Villkorlig tillgänglighet i menyn för modulens synlighet.

Mer om att publicera modulinnehåll i en sekvens

Som tillägg till innehållsobjekt, filer och uppgifter kan du lägga till aktiviteter och verktyg som stimulerar interaktivt lärande och samarbete.

Till exempel kan du lägga till uppgifter eller grupprojekt för att ge deltagarna möjlighet att tillämpa vad de studerat i en lärmodul. Du kan även lägga till samarbetsverktyg såsom diskussioner där deltagarna kan brainstorma och dela sina idéer gällande de ämnen som presenteras.

Mer information om att lägga till innehåll

Mer information om vilken typ av innehåll du kan lägga till


Navigera i en lärmodul

 • Redigera modulens rubrik och beskrivning. Hovra över titeln eller beskrivningen för att välja att redigera. Lägg till en engagerande beskrivning så att deltagarna vet vad de ska lära sig i den här modulen.
 • Ändra modulens synlighet. Du kan visa eller dölja modulen för deltagarna. Du kan även välja villkorlig tillgänglighet. Du kan göra modulen tillgänglig vid ett visst datum, när deltagarna uppnår ett valt resultat eller i en innehållssekvens.
 • Lägg till eller skapa modulinnehåll. Dra innehåll från sidan Kursinnehåll in i modulen eller skapa innehåll direkt i den.
 • Visa och organisera innehåll. Välj pilen för att expandera modulen och visa allt innehåll. Lägg innehållet i en ny ordning så att det ligger i den ordning du vill att deltagarna ska öppna det. Vill du framtvinga ordningen? Du kan framtvinga en innehållsordning.
 • Ändra innehållets synlighet eller lägg till villkor. Du kan välja synlighet för individuella artiklar inom lärmodulen. Du kan även lägga till villkor för när innehållet ska bli tillgängligt.

Om du tar bort en lärmodul med innehåll, tas även innehållet bort från sidan Kursinnehåll.


Lägg till mappar till lärmoduler

Du kan lägga till mappar till en lärmodul för att organisera innehåll. Mappar i lärmoduler kan endast innehålla innehållsobjekt, inte andra mappar.

Deltagarna navigerar genom innehållet i mapparna på samma sätt som de skulle göra med annat innehåll i modulen. Du kan dock framtvinga en innehållsordning. Deltagarna måste öppna och slutföra innehållet i mappen innan de går vidare till nästa innehållsartikel inom modulen.


Öğrenim modülünüzün görünümünü özelleştirme

Öğrenim modülünüze bir görüntü eklemeyi seçebilirsiniz. Kurs içeriği sayfanızda öğrenim modülünün sağındaki üç noktayı seçin. Öğrenim modülü düzenleme panelini açmak için Düzenle'yi seçin.

Image of learning module, with the three dot menu opened to display the Edit option

1. Öğrenim modülünüz için ilgi çekici ve anlamlı bir görüntü seçin. Öğrenim modülünüze görüntü eklemek, kursunuz için görsel bir kimlik sağlar ve öğrencilerinizin öğrenim modülünü bulmasına yardımcı olur.

2. Düzenleme panelinde görüntü simgesini seçin. Artık bir görüntü yükleyebilirsiniz. JPEG ve PNG biçimleri desteklenir.

Image of the panel for editing a learning module, highlighting the image option in the middle

3. Görüntünün ön izlemesi görünür. Devam etmek için İleri'yi seçin. Bunun yerine, yüklemeyi iptal etmek istiyorsanız çöp kutusu simgesini de seçebilirsiniz.

Image of the panel to insert an image, showing a preview of the astronaut in the image

4. Görüntüyü konumlandırın. Kaydırıcı kullanarak görüntünün yakınlaştırma seviyesini ayarlayabilir ve seçip sürükleyerek görüntünün hangi bölümlerinin öğrenim modülü görüntüsünü oluşturacağını belirleyebilirsiniz. Devam etmek için Kaydet'i seçin.

Image of the zoom slider beneath a grid on the image preview on the insert image panel

5. Görüntü öğrenim modülünüze yüklenir. Görüntünün yüklenmesi internet bağlantınıza bağlı olarak birkaç saniye sürebilir.

6. Öğrenim modülü görüntüleri otomatik olarak süs ögesi şeklinde işaretlenir. Bu, başlığı yardımcı teknolojileri kullanan öğrencilerden gizler. Tüm öğrencilerin görüntünün içeriğini bilmesini istiyorsanız Görüntüyü süs ögesi olarak işaretle seçeneğinin işaretini kaldırın. Alternatif metin alanına görüntünün açıklamasını yazın.

7. Öğrenim modülünüzün görüntüsünü açmak için Kaydet'i seçin.


Öğrenim modüllerinin öğrenci görünümleri

Bir modül görünür durumdayken öğrenciler, son tarihler dâhil olmak üzere modülde görünür olan tüm içerikleri de görüntüleyebilirler. Öğrenciler içerikleri istedikleri sırayla açıp erişebilirler.

İçerik sıralamasını zorunlu tutarsanız bir mesaj görünür. Öğrencilere, ayarladığınız diğer koşullarla birlikte içeriği sırayla açıp tamamlamaları gerektiği bildirilir.

Öğrenciler bir içerik ögesini açtıktan sonra, tarayıcı penceresinin üstündeki okları kullanarak modülde gezinebilirler. Öğrencilerin içeriğe sırayla erişmesi gerektiğinde okun yanında bir kilit simgesi görünür.

Öğrenciler modülü tamamlamadan çıkabilirler. Belirli bir sıranın takip edilmesi zorunlu tutulmuşsa geri döndüklerinde modülün yanında simgeler görünür. Simgeler; hangi içeriklerin tamamlandığını, hangilerine devam edildiğini, hangilerine başlanmadığını belirtir; böylece öğrenciler kaldıkları yerden devam edebilirler.

Image of a learning module from the student's point of view, showing progress through the module

Onay işareti içeren yeşil renkli daire, içeriğin tamamlandığını belirtir. Yarısı dolu siyah renkli daire, içerik üzerinde çalışmanın devam ettiğini belirtir. Boş bir daire, içeriğin başlatılmadığı anlamına gelir. Öğrencilerinizin ilerleme durumunu izleme hakkında daha fazla bilgi için "İlerleme Durumunu İzleme" konusunu ziyaret edin.