Öğrenim modülleri hakkında

Kursunuzdaki öğrenim modüllerini, düzenli içerik koleksiyonları için kapsayıcı olarak kullanabilirsiniz. Modüller, öğrencilerin araya giren hiçbir şey olmadan veya sürekli tıklamalar yapmadan içerik ögeleri arasında gezinmesine olanak verir. Öğrenim modülü, öğrencilerin öğrettiğiniz derse veya konsepte odaklanmalarına yardımcı olur. Kurs müfredatında temel bir ders kitabı veya başka materyaller kullanıyorsanız modüller, içerikleri söz konusu materyallerle birlikte ilerleyecek şekilde gruplandırmak için kullanılabilecek etkili ve mantıksal bir yoldur.

Kursun amacına, konseptine ya da temasına destek olması için öğrenim modülü kullanın. Örneğin, hoparlörlerin ve mikrofonların nasıl çalıştığını açıklamadan önce manyetik alanlar kavramını açıklamak için bir öğrenim modülü kullanabilirsiniz. İkinci kavramı anlayabilmek için ilk kavramı anlamak gerekir.

Ayrıca öğrencilerin hangi içeriklere hangi sırayla erişeceklerini bilmeleri için bir içerik sıralaması belirtebilirsiniz.

Bunun yanı sıra, bir öğrenim modülü kullanarak öğrencilere içeriği istedikleri sırayla ve kendi hızlarında keşfetme imkanı da sağlayabilirsiniz. Örneğin, bir familyaya ait çeşitli hayvan türlerinin görüntülerini ve tanımlarını öğrenim modülü yardımıyla anlatabilirsiniz. Öğrenciler görüntüleri ve tanımları istedikleri sırayla inceleyebilirler, çünkü bütünü anlamak için herhangi bir sırayı takip etmeleri gerekmeyecektir.

Bu sayfadaki konular şunları içerir:


Öğrenim modülü oluşturma ve içerik ekleme

Doğrudan Kurs İçeriği sayfasına öğrenim modülleri ekleyin. Mevcut içerikleri modüllere sürükleyin veya yeni içeriği doğrudan eklemek için artı simgesini kullanın.

Aşağıdaki ögeleri bir öğrenim modülüne ekleyebilirsiniz:

 • Belgeler
 • Dosyalar
 • Testler ve ödevler
 • Klasörler
 • Multimedya
 • Web sitesi, tartışma ve günlük bağlantıları

Öğrenim modülü eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçin. Menüde Öge Oluştur panelini açmak için Oluştur'u seçin. Öğrenim modülü'nü seçin.

Öğrenim modülleri yeni kurslarda görünür. Öğrenim modülü ekleme seçeneğini görmüyorsanız kursunuz bu özellik kullanıma sunulmadan önce oluşturulmuştur.

Image of the Course Content page, with the Create menu open and the Learning Module option highlighted

Bir ad ve isteğe bağlı bir açıklama yazıp modülün görünürlüğünü seçin.

Öğrencilerin öğrenim modülünün içeriklerini sırayla görüp görmeyeceğini belirtmek için modülün görünürlük menüsünden Koşullu kullanılabilirlik'i seçin.

Modül içeriğini sırayla yayımlama hakkında daha fazla bilgi

İçerik ögeleri, dosyalar ve değerlendirmelerin yanı sıra etkileşimli öğrenimi ve yardımlaşmayı geliştiren etkinlikler ve araçlar da ekleyebilirsiniz.

Örneğin, öğrencilerin öğrenim modülünde üzerine çalıştıkları konuyu pratikte kullanmaları için ödevler ya da grup projeleri ekleyebilirsiniz. Ayrıca öğrencilerin verilen konularla ilgili beyin fırtınaları yapabileceği ve fikirlerini paylaşabileceği tartışmalar gibi iş birliği araçları da ekleyebilirsiniz.

İçerik ekleme ile ilgili daha fazla bilgi

Ekleyebileceğiniz içerik türleri ile ilgili daha fazla bilgi


Öğrenim modüllerini otomatik oluşturma

Kursunuzu tasarlamak için yardıma ihtiyacınız varsa ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız Yapay Zeka Tasarım Asistanı, kursun yapısını oluşturma konusunda size rehberlik edebilir. AI Design Assistant, öğrenim modülleri oluşturmak için bilgileri kursunuzun başlığından ve açıklamasından alır.

AI Design Assistant hakkında daha fazla bilgi

Boş bir kursta, Modülleri Otomatik Oluştur'u seçin.

Option to auto-generate modules in an empty course

Kursunuzda zaten içerik varsa Modülleri Otomatik Oluştur, Öge Oluştur menüsünde yer alan bir seçenektir.

Modülleri Otomatik Oluştur paneli görünür. Oluşturulan her modül bir adı ve açıklamayı içerir.

The Auto-generate modules panel, showing 3 autogenerated modules beside all the customization options

Yapay Zeka Tasarım Asistanı'nın oluşturduğu öğrenim modüllerini özelleştirmenin çeşitli yolları vardır.

 • Modüllerin odağını daraltmak için bir açıklama girme (2.000 karakterle sınırlı)
 • Modül başlıkları için ön ek seçme
 • Modüllere yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülerin dâhil edilip edilmeyeceğini seçme
 • Modüllerin odağının karmaşıklığını ayarlama
 • Oluşturulacak modül sayısını seçme

İsteğe bağlı olarak, yeni öğrenim modülleri için AI Design Assistant'ın bağlam sağlamasını istediğiniz kurs ögelerini seçebilirsiniz. Başlamak için Kurs Ögelerini Seçin'i tıklatın.

Herhangi bir kurs içeriği ögesini öğrenim modülünüzün bağlamına dâhil etmek için ögenin yanındaki kutuyu seçin.

Context picker

Bir klasörün veya öğrenim modülünün yanındaki oku seçerek onlardan ögeler ekleyebilirsiniz. Bağlam için öge seçmeyi bitirdiğinizde modül oluşturmaya geri dönmek için Öge Seç'i seçin.

Bağlam seçici tarafından desteklenen dosya türleri PDF, Word, PowerPoint, metin, RTF ve HTML'dir.

Ayarlarınızı tamamladıktan sonra Oluştur'u seçin. Kursunuza eklemek istediğiniz modülleri ve ardından Kursa Ekle'yi seçin.

Auto-generated modules added to the course

Her bir öğrenim modülünün başlığını ve açıklamasını doğruluğu bakımından gözden geçirin. Ayrıca, öğrenim modüllerini öğretim tarzınıza ve hedeflerinize daha iyi uyacak şekilde de düzenleyebilirsiniz.

Yapay Zeka Tasarım Asistanı, önceden var olan öğrenim modülleri için de görüntüler oluşturabilir. Ayrıca, kendi görüntülerinizi yükleyebilir veya Unsplash'ten bir hazır fotoğraf eklemek için yerleşik özelliği seçebilirsiniz.


Öğrenim modülünüzün görünümünü özelleştirme

Öğrenim modülünüze bir görüntü eklemeyi seçebilirsiniz. Kurs içeriği sayfanızda öğrenim modülünün sağındaki üç noktayı seçin. Öğrenim modülü düzenleme panelini açmak için Düzenle'yi seçin.

Image of learning module, with the three dot menu opened to display the Edit option

1. Öğrenim modülünüz için ilgi çekici ve anlamlı bir görüntü seçin. Öğrenim modülünüze görüntü eklemek, kursunuz için görsel bir kimlik sağlar ve öğrencilerinizin öğrenim modülünü bulmasına yardımcı olur.

2. Düzenleme panelinde görüntü simgesini seçin. Artık bir görüntü yükleyebilirsiniz. JPEG ve PNG biçimleri desteklenir.

Image of the panel for editing a learning module, highlighting the image option in the middle

3. Görüntünün ön izlemesi görünür. Devam etmek için İleri'yi seçin. Bunun yerine, yüklemeyi iptal etmek istiyorsanız çöp kutusu simgesini de seçebilirsiniz.

Image of the panel to insert an image, showing a preview of the astronaut in the image

4. Görüntüyü konumlandırın. Kaydırıcı kullanarak görüntünün yakınlaştırma seviyesini ayarlayabilir ve seçip sürükleyerek görüntünün hangi bölümlerinin öğrenim modülü görüntüsünü oluşturacağını belirleyebilirsiniz. Devam etmek için Kaydet'i seçin.

Image of the zoom slider beneath a grid on the image preview on the insert image panel

5. Görüntü öğrenim modülünüze yüklenir. Görüntünün yüklenmesi internet bağlantınıza bağlı olarak birkaç saniye sürebilir.

6. Öğrenim modülü görüntüleri otomatik olarak süs ögesi şeklinde işaretlenir. Bu, başlığı yardımcı teknolojileri kullanan öğrencilerden gizler. Tüm öğrencilerin görüntünün içeriğini bilmesini istiyorsanız Görüntüyü süs ögesi olarak işaretle seçeneğinin işaretini kaldırın. Alternatif metin alanına görüntünün açıklamasını yazın.

7. Öğrenim modülünüzün görüntüsünü açmak için Kaydet'i seçin.


Öğrenim modüllerinin öğrenci görünümleri

Bir modül görünür durumdayken öğrenciler, son tarihler dâhil olmak üzere modülde görünür olan tüm içerikleri de görüntüleyebilirler. Öğrenciler içerikleri istedikleri sırayla açıp erişebilirler.

İçerik sıralamasını zorunlu tutarsanız bir mesaj görünür. Öğrencilere, ayarladığınız diğer koşullarla birlikte içeriği sırayla açıp tamamlamaları gerektiği bildirilir.

Öğrenciler bir içerik ögesini açtıktan sonra, tarayıcı penceresinin üstündeki okları kullanarak modülde gezinebilirler. Öğrencilerin içeriğe sırayla erişmesi gerektiğinde okun yanında bir kilit simgesi görünür.

Öğrenciler modülü tamamlamadan çıkabilirler. Belirli bir sıranın takip edilmesi zorunlu tutulmuşsa geri döndüklerinde modülün yanında simgeler görünür. Simgeler; hangi içeriklerin tamamlandığını, hangilerine devam edildiğini, hangilerine başlanmadığını belirtir; böylece öğrenciler kaldıkları yerden devam edebilirler.

Image of a learning module from the student's point of view, showing progress through the module

Onay işareti içeren yeşil renkli daire, içeriğin tamamlandığını belirtir. Yarısı dolu siyah renkli daire, içerik üzerinde çalışmanın devam ettiğini belirtir. Boş bir daire, içeriğin başlatılmadığı anlamına gelir. Öğrencilerinizin ilerleme durumunu izleme hakkında daha fazla bilgi için "İlerleme Durumunu İzleme" konusunu ziyaret edin.