Før du legger til eventuelt innhold i Mitt innhold, bør du planlegge hvordan du kommer til å administrere det. Du kan organisere innhold på en måte som passer til både dine egne behov og behovene for emnene dine.

Filene i Mitt innhold er organisert i en trestruktur med nestede mapper opp til og inkludert nivået for innholdsområdet. En mappe inneholder både filer og andre mapper. Det er viktig å huske at alle mappene lagres i andre mapper opp til rotmappen (/). Innholdsområder – for eksempel for brukere, emner, institusjonen og biblioteket – er mapper som er lagret under rotmappen.

Mapper blir automatisk gjort tilgjengelige for brukerne som oppretter dem, og de kan også være synlige for andre brukere hvis du oppretter dem i emneområdet. Hvis du vil dele en mappe du har opprettet, må du gi andre brukere tillatelse til å se mappen og innholdet i den.

Mapper og filer må ha unike navn hvis de lagres på samme sted.


Mappetyper

Du kan opprette egne mapper for forskjellige typer innhold og kontrollere synligheten på mappenivå. Når du vil dele innhold med flere brukere, kan du kopiere det eller flytte det over til en annen mappe.

Mappetillatelser arves som standard. Når du oppdaterer brukertillatelsene for en mappe, gjelder de nye tillatelsene også for alle elementer (mapper og filer) i den aktuelle mappen. Hvis du endrer tillatelsene for den overordnede mappen, kan det være lurt å sjekke at brukerne ikke har uautorisert tilgang til visse mapper.

Mer om mappetillatelser i Mitt innhold

Brukermapper

Brukermapper er personlige og private mapper hvor du kan lagre innhold du ikke vil dele ennå. Når du velger Mitt innhold i navigasjonsfeltet, blir du sendt til Mitt innhold-skjermen. Der ser du en liste over brukermappene og -filene dine. For å legge til en ny mappe her velger du Opprett mappe.

Som standard er disse mappene bare tilgjengelige for brukerne som oppretter dem. Du kan gi flere brukere tillatelse til å åpne mapper i Mitt innhold.

Husk at hvis du lagrer emnerelatert materiell i en brukermappe, deles det ikke. Dette innholdet blir utilgjengelig hvis brukeren forlater institusjonen og slettes fra systemet.

Emnemapper

Under Emner vises det en emnemappe for hvert emne som standard. Du kan opprette flere undermapper i hvert emne. For å legge til en ny mappe i et emne velger du Opprett mappe.

Personer med rollene lærer, lærerassistent eller emnebygger har som standard alle tillatelser (lese-, skrive-, administrerings- og fjerningstillatelse) for undermappe i emner. Du kan lagre privat emneinformasjon, for eksempel resultater fra prøver og spørreundersøkelser. Administratorer kan endre innstillingen for standardtillatelser. Du må vite hvilke tillatelser som er gitt mappen, før du konfigurerer flere undermapper og tillatelser.

Du kan også opprette en mappe du kan dele med alle emnemedlemmene, inkludert studentene. Når du har opprettet en ny mappe, kan du oppdatere tillatelsene for mappen etter eget ønske. En fellesmappe for emnet er et bra sted for å dele innhold med alle brukerne som er tilknyttet emnet. Denne mappen kan inneholde informasjon eller artikler som hele klassen må lese.

Hvis du foretrekker det, kan du velge å bare bruke emnemappen som et arbeidsområde for emnet, og ikke tillate brukere å se eventuelle elementer i mappen. Da kan du i stedet opprette lenker til Mitt innhold-elementer i emnet. I dette scenarioet er hele emnemappen en privat mappe. For å gjøre dette kan du endrer brukertillatelsene etter eget ønske.

Lagring av emneinnhold

Siden emneundervisningen ikke varer for evig, er emnemappen – som er knyttet til emne-ID-en) – nyttig når du skal lagre innhold som er spesifikt beregnet på ett emne. Hvis et emne slettes, blir mappen som er knyttet til emne-ID-en, utilgjengelig. Hvis du vil beholde innhold som er lagret i en emnemappe, kan du flytte eller kopiere det.

Det kan være lurt å lagre innhold som brukes i flere emner, i brukermappen din eller i institusjonsmappen. Sjekk hvordan administratoren har konfigurert institusjonsmappen og tilgjengeligheten av den.

Gruppemapper

Gruppemapper ligner emnemapper, men de deles bare med bestemte grupper i stedet for med alle brukere. Du kan gjøre gruppemapper tilgjengelige for individuelle grupper eller organisasjoner, sånn at de kan bruke dem som samarbeidsområder. Når du har opprettet en gruppemappe, endrer du tillatelsene for å gi emnegrupper tilgang til den.

Mer om gruppemapper


Hvordan finner brukerne mappetyper?

Tillatelsesinnstillingene kan påvirke hvordan brukere finner mapper og filer i Mitt innhold. Du kan konfigurere mapper på to måter, sånn at brukerne finner dem på ulike steder.

Når du bruker disse trinnene, kan studentene bruke Finn mappe-verktøyet til å finne mappen.

  1. Gi alle studentene i emnet lesetillatelse for emnemappen på øverste nivå.
  2. Fjern studentenes lesetillatelser for alle private mapper.
  3. For emnemapper gir du alle emnebrukerne tillatelser for fellesmappen. For gruppemapper gir du hver gruppe tillatelser for den tilhørende gruppemappen deres.

Du kan eventuelt tillate brukerne å finne mappen via Søk, Gå til plassering og Bokmerker.

  1. Du bør ikke gi emnebrukere tillatelser for emnemappen på øverste nivå.
  2. For emnemapper gir du alle emnebrukerne tillatelser for fellesmappen. Hvis du bruker gruppemapper, bør du gi hver emnegruppe lesetillatelse for gruppemappen deres.

Nå kan studentene bruke Søk, Gå til plassering og Bokmerker til å finne disse mappene.

Mer om verktøy som kan brukes for å finne og dele elementer i Mitt innhold


Private mapper og fellesmapper

Det kan være svært nyttig å opprette separate mapper for personlig innhold (private områder) og mapper som er tilgjengelig for andre brukere (fellesområder). Da får du visse mapper som bare er tilgjengelig for deg, hvor du kan lagre personlig innhold. Private mapper kan for eksempel inneholde dokumenter og prosjekter som er på utviklingsstadiet, eller profesjonelt innhold som ikke skal deles ennå, for eksempel CV-er og jobbsøknader. Ytterligere tillatelser for private mapper gis ikke til andre med mindre du redigerer tillatelsene.

Når du vil dele et dokument fra den private mappen, kan du kopiere det eller flytte det over til en fellesmappe. Hvis du jobber med et emnedokument, kan du velge å opprette utkastet i den private mappen din for deretter å flytte den til den delte mappen når du er ferdig. Dette gjør at det er enkelt å samarbeide og gi emnemedlemmer tilgang til det du jobber med.