Når du organiserer mapper og filer, må du huske på at tillatelser arves basert på plassering.

Når du legger til mapper og filer i Mitt innhold, må du være oppmerksom på hvilke brukere og brukerlister innholdet blir delt med.

Det kan være nyttig å organisere mapper på en måte som gjør at du kan administrere tillatelser etter mappe i stedet for etter fil. Det kan synes vanskelig å administrere elementer som er delt med de samme brukerne, men som er lagret i forskjellige mapper. Du kan for eksempel opprette en mappe som inneholder alle filene som brukes i et gruppeprosjekt. På denne måten kan hele mappen deles med gruppemedlemmene, og du trenger ikke å administrere tillatelser for enkeltelementer som er lagret i forskjellige mapper.

Mer informasjon om organisering av innhold i mapper

Brukeren som legger til filer, har automatisk tilgang til dem, men de må deles hvis du vil at andre brukere skal se det.

Filer arver tillatelser fra mappen de er lagret i. Hvis en fil er lagt til i en mappe som allerede har lese- og skrivetillatelser for enkelte brukere eller brukerlister, har de samme brukerne også lese-og skrivetillatelser for den nye filen.

Mer informasjon om hvordan du deler og finner innhold i Mitt innhold

Mappetillatelser arves som standard. Når du oppdaterer brukertillatelsene for en mappe, gjelder de nye tillatelsene også for alle elementer (mapper og filer) i den aktuelle mappen. Hvis du endrer tillatelsene for den overordnede mappen, kan det være lurt å sjekke at brukerne ikke har uautorisert tilgang til visse mapper.


Tillatelser

Tillatelser beskriver en brukers eller gruppes evne til å samhandle med filer eller mapper i Mitt innhold.

 • Les betyr at en bruker bare kan se, åpne og laste ned elementet.
 • Skriv betyr at en bruker har lesetillatelser, og kan også redigere eller overskrive elementet, inkludert filnavn og innstillinger. Hvis brukeren skrivetilgang til en mappe, kan brukeren også lage nye elementer (mapper og filer) i den.
 • Fjern betyr at en bruker har lese- og skrivetillatelser, og brukeren kan også slette elementer.
 • Administrer betyr at en bruker har full kontroll over elementet og kan gi tillatelse til andre brukere.

Tilordne tillatelser til enkeltbrukere

I Mitt innhold går du til mappen eller filen du vil tilordne tillatelser til.

 1. I raden til filen eller mappen velger du ikonet i Tillatelser-kolonnen.
 2. Administrer tillatelser-siden velger du Velg spesifikke brukere.
 3. Legg til bruker-siden skriver du inne ett eller flere brukernavn – atskilt med semikolon. Eller du kan velge Bla gjennom.
 4. For å bla gjennom skriv inn søkekriteriene i Søk etter-boksen og velg Søk.
 5. Merk av i boksene ved siden av de rette brukerne, og velg Send.
 6. Legg til bruker-siden merker du av i boksene for de passende tillatelsene.
 7. Velg Send.

Tilordne tillatelser til grupper

For å spare tid kan du tilordne tillatelser til brukergrupper:

 • Alle medlemmer i emner du underviser i
 • Alle brukere med spesifikke roller i et emne du underviser i, for eksempel alle undervisningsassistenter
 • Alle brukere som er tildelt utvalgte grupper i et emne du underviser i

Selv om du kan legge til tillatelser for studenter, kan du ved en feiltakelse la studentene få tilgang til filer du ikke vil at de skal se ennå. I emnet ditt kan du for eksempel "skjule" en fil fra studentvisning eller bruke en regel for tilpasset visning/betinget tilgjengelighet. Hvis du gir studentene tillatelse til å åpne mappen med filen fra Mitt innhold, kan det hende de kan se filen raskere enn du tenkte. Du finner mer informasjon i Vanlige spørsmål-temaet.

Når du angir tillatelser for en gruppe, varierer alternativene basert på gruppen som er valgt.

 1. I Mitt innhold går du til mappen eller filen du vil tilordne tillatelser til.
 2. I raden til filen eller mappen velger du ikonet i Tillatelser-kolonnen.
 3. Administrer tillatelser-siden velger du Velg spesifikke brukere etter plassering.
 4. Velg en gruppe fra listen.
 5. Legg til emnebrukerliste-siden, i Velg emner-delen, merker du av i boksene for de passende emnene.
 6. I delen Velg roller – bare tilgjengelig for enkelte brukergrupper – merk av i boksen ved siden av de aktuelle brukerne. Eller du kan begrense utvalget etter rolle.
 7. I Angi tillatelser-delen merker du av i boksene for de passende tillatelsene.
 8. Velg Send.

Rediger tillatelser

I Mitt innhold går du til mappen eller filen.

 1. Velg Tillatelser-ikonet for filen eller mappen.
 2. Administrer tillatelser-siden, ved siden av rollen i Bruker/brukerliste-kolonnen, åpner du menyen til elementet.
 3. Velg Rediger.

  Slett fjerner rollen og tillatelsene for filen eller mappen. Velg en funksjon for å gjenopprette en slettet rolle.

 4. Rediger tillatelser-siden kan du velge eller slette avmerkingsboksen ved siden av Tillatelser-typen. For mapper merker du av for Overskriv for å gjøre disse tillatelsesendringene for alt mappeinnhold og alle undermapper og erstatte eksisterende tillatelser. Når du ikke velger Overskriv, blir alle de valgte tillatelsene lagt til alt mappeinnhold og undermapper, men tidligere tillatelser fjernes ikke.
 5. Velg Send.
 6. Velg OK for å gå tilbake til Mitt innhold.

Mulighet for å overskrive mappetillatelser

Når du redigerer eller legger til tillatelser for en overordnet mappe, kan du bruke Overskriv-alternativet, som tvinger alle filer og undermapper til å følge disse tillatelsene. Hvis for eksempel lese- og skrivetillatelser legges til for mappen og du velger Overskriv, tilbakestilles alle tillatelser for elementer i mappen til lesing og skriving. Alle elementer i mappen med andre tillatelser, for eksempel fjerning, tilbakestilles til bare å ha lese- og skrivetillatelser.

Hvis du ikke velger Overskriv-alternativet, får filene og undermappene automatisk eventuelle tillatelser som gis til den overordnede mappen, men eksisterende tillatelser slettes ikke. Hvis for eksempel lese-, skrive- og administreringstillatelser legges til for mappen og et element i mappen allerede har lese-, skrive- og fjernetillatelser, forblir tillatelsene for filen lesing, skriving og fjerning i tillegg til administrering.

Når du har redigert mappetillatelser, kan du redigere tillatelsene for spesifikke elementer, men disse blir overskrevet neste gang tillatelsene for den overordnede mappen redigeres. Vi anbefaler at du lagrer elementer med samme formål og målgruppe i én enkelt mappe. Deretter kan du enkelt administrere tillatelser.