This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Kurs yapıları, tasarım sürecini hızlı bir şekilde başlatmak için kursunuza ekleyebileceğiniz kurs menüsü bağlantıları, yönergeler ve içerik örnekleri gibi önceden tanımlanmış kurs materyalleridir.

  • Seçili kurs yapısının içeriği kursunuza eklenir ve kursunuzdaki mevcut menü ögelerini ve içeriği değiştirmez.
  • Seçili bir kurs yapısının bağlantıları kurs menünüzün en üstünde görünür.
  • Kurs yapısı içeriğini, diğer oluşturulan veya alınan içerikle aynı şekilde düzenleyebilir veya silebilirsiniz.
  • İsteğe bağlı içerik örnekleri kendi kurs malzemenizi oluşturmanız için kılavuzlardır. Bu içerik kullanılamaz olarak ayarlanır, böylece öğrenciler onu görüntüleyemez.

Orijinal bir sürümünüzün bulunması için bir kurs yapısını eklemeden önce kursunuzu verebilir veya arşivleyebilirsiniz.

Kursları dışarı verme ve arşivleme hakkında daha fazla bilgi

Öğrenci başarısını geliştirmeyi merkezine alan, açık ve esnek yapıdaki Blackboard Learn ile, öğretimde her türlü teoriyi ya da modeli kullanabilirsiniz. Blackboard, kursunuzu oluşturmak, içeriği organize etmek, bilgiyi paylaşmak ve topluluklar oluşturmak için başlatma pedi olarak kullanabileceğiniz beş kurs yapısı kategorisi sunar.

Eğitim hedeflerini karşılamak üzere pedagoji, araçlar ve içerik türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için listedeki bir kurs yapısını seçin.

Aşağıdaki bilgiler yalnızca İngilizce olarak sunulmaktadır.

Kurs Yapısı Türleri
Etkinliğe Odaklan İletişime Odaklan İçeriğe Odaklan Sistemlere Odaklan Zamana Odaklanma