This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Kursstrukturer består av fördefinierat kursmaterial, t.ex. kursmenylänkar, instruktioner och innehållsexempel, som du kan lägga till i din kurs för att snabbt komma igång med designprocessen.

  • Den valda kursstrukturens innehåll läggs till i din kurs och ersätter inte befintliga menyalternativ eller befintligt innehåll i din kurs.
  • Den valda kursstrukturens länkar visas längst upp på din kursmeny.
  • Du kan redigera eller ta bort kursstrukturinnehåll på samma sätt som annat skapat eller importerat innehåll.
  • De valfria innehållsexemplen är avsedda som riktlinjer för att skapa ditt eget innehåll. Det här innehållet anges som ej tillgängligt så att deltagarna inte kan se det.

Du kan exportera eller arkivera din kurs innan du lägger till en kursstruktur för att se till att du har en ursprunglig version.

Mer information om att exportera och arkivera kurser

Du kan använda valfri undervisningsteori eller -modell i Blackboard Learn eftersom det är öppet, flexibelt och fokuserar på att förhöja deltagarnas prestationer. Blackboard erbjuder fem kategorier av kursstrukturer som du kan använda som ett språngbräde för att skapa din kurs, organisera innehåll, dela kunskap och bygga upp gemenskap.

Välj en kursstruktur i listan för att få mer information om den pedagogik, de verktyg och de innehållstyper som används för att uppnå undervisningsmålen.

Följande information finns endast på engelska.

Kursstrukturtyper
Fokus på aktivitet Fokus på kommunikation Fokus på innehåll Fokus på system Fokus på tid