Denne informasjonen gjelder bare for Original-opplevelsen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Du kan laste opp filer til Emnefiler på to meter:

 • Last opp filer direkte i Emnefiler. Når du oppretter innhold i emnet ditt, kan du legge til lenker til filene.
 • Last opp filer når du oppretter innhold i emnet ditt. De fleste av disse filene lagres automatisk i Emnefiler.

Når du bruker Bla gjennom min datamaskin til å laste opp filer fra datamaskinen, lagres de fleste filene automatisk i Emnefiler. Hvis du laster dem opp i et emneområde, trenger du ikke laste opp de samme filene direkte i Emnefiler. Filen vises som en lenke i innholdselementet, og den lagres automatisk i mappen på øverste nivå i Emnefiler. Du kan opprette nye lenker til filen i ett eller flere emneområder, men ikke i andre emner du underviser i.

Filer som lagres automatisk

Når du laster opp filer mens du oppretter innhold i et emneområde, lagres de fleste filene automatisk i Emnefiler. Blant annet

 • filer du laster opp til innholdstyper fra Bygg innhold-listen – for eksempel elementer, filer, nettadresser, bilder, lyd, videoer, pensumer og interne lenker
 • filer du laster opp når du oppretter oppgaver
 • filer du laster opp når du oppretter oppslag.
 • filer du laster opp til spørsmål i prøver, beskrivelser og instruksjoner
 • emnebannerfiler du laster opp til emnets startside
 • filer du laster opp via funksjonene i redigeringsprogrammet for dagbok- og bloggtemaer eller når du oppretter en wiki
 • filer du laster opp til diskusjonstavlen via redigeringsprogrammet eller Vedlegg-delen
 • filer du laster opp når du oppretter HTML-objekter

Denne listen gjelder også for filer i emnepakker. Hvis du importerer en emnepakke, blir disse typene filer lagt til i Emnefiler.


Filer som ikke lagres automatisk

Når du oppretter innhold, er det noen filer som ikke automatisk lagres i Emnefiler, på grunn av potensielle personvernsproblemer eller filtypen. Dette gjelder blant annet

 • studentvurderingsfiler
 • filer du laster opp til dagbok- og bloggoppføringer i Journal/Blog Entry Files-delen
 • filer du laster opp til wikistartsiden og andre wikisider
 • SCORM-filer
 • ordlistefiler
 • filer studenter laster opp når de deltar i emneaktiviteter – for eksempel når de laster opp oppgavedokumenter eller legger ved filer mens de oppretter dagbokinnlegg