Denne informasjonen gjelder bare for Original-opplevelsen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Dette hjelpetemaet gjelder bare for Original-opplevelsen når du flytter emneinnholdet i emner fra tidligere versjoner enn 9.1 av Blackboard Learn til Emnefiler-mapper i versjon 9.1 (og nyere). Institusjonen din må gjøre dette verktøyet tilgjengelig for emnerollen din.

Om Flytt filer-verktøyet

Du kan åpne Flytt filer-verktøyet i kontrollpanelet for å flytte filer basert på emner.

Du behøver bare å bruke Flytt filer-verktøyet til å flytte emneinnholdet til Emnefiler hvis emner eldre enn 9.1 kopieres eller gjenbrukes til 9.1-installasjoner og filene ikke ble flyttet tidligere av institusjonen din. Ikke bruk Flytt filer-verktøyet hvis emner importeres eller eksporteres i et 9.1-miljø. Bruk Importer for å sørge for at alle filvedleggene i tidligere emner enn 9.1 plasseres i Emnefiler i det nye emnet. Deretter kan du administrere filer på et sentralt sted.

Alt innhold som flyttes til Emnefiler, lagres i en undermappe i /courses/MyCourseID-katalogen. Undermappen navngis i dette formatet: Course ID_ImportedContent_DateTimeStamp. Når du flytter filer fra lokal fillagring til Emnefiler, gjenspeiler den resulterende mappestrukturen emnemenyen.

Hvis en fil med samme navn finnes i mappen, lagres navnet på den flyttede filen sammen med et nummer som legges til navnet. Blir for Course_Assignment.doc eksempel Course_Assignment(1).doc .


Aktuelle innholdstyper

Flytt filer-verktøyet flytter alle filene som er lagt til i emneinnholdområder, til Emnefiler-mappen. Filer som opprinnelig ble lastet opp til emnet ditt med Legg ved fil-alternativet tas med – i tillegg til filene som legges ved redigeringsprogrammet. Disse listene inkluderer filene som flyttes og ikke flyttes med verktøyet.

Typer innhold som flyttes

 • Innholdsmapper
 • Innholdselementer
 • Interne lenker
 • Instruksjoner
 • Nettlenker
 • Læringsmoduler

Typer innhold som ikke flyttes

 • Studentvurderinger
 • Meldinger
 • Prøver, undersøkelser og spørsmålsbanker
 • Oppgaver
 • Elementer som er lastet opp på Vurder oppgave-siden av en lærer, inkludert kommentarer for spesifikke brukere
 • Studentfiler som lastes opp når de deltar i emneaktiviteter – for eksempel når de laster opp oppgavedokumenter eller legger ved filer i dagbokinnlegg

Flytt filer til Emnefiler

 

 1. I kontrollpanelet kan du utvide Pakker og hjelpeprogrammer-delen og velge Flytt filer til Emnefiler.
 2. Flytt filer til Emnefiler-siden – i Velg emne-delen – kan du merke av i avmerkingsboksen for å flytte alt innholdet i emnet ditt til Emnefiler. originalemne-ID-en som vises, gjelder for emnet du er i.
 3. Velg Send.